surena
199 aprobate
surena_surena@outlook.com
92.85.42.202

” Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” îl găsim în Levitic înainte de a deveni a doua poruncă a lui Iisus (Matei,Marcu) asta ca să înțelegem mai ușor: ” Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc”, respectiv cuvintele lui Isus citate de evanghelistul Marcu.
Sf.Ap.Pavel (Paul) ne spune în Epistola către Romani: ”în afară de Lege (VT), s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de Lege și Prooroci. Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred, că nu există deosebire. Fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de Slava lui Dumnezeu”.
În concluzie cea mai mare greșeală a Ortodoxiei este că acei credincioși ortodocși nu iau atitudine când astfel de pochimene, cu aere de specialiști în teologie, se apucă să-și dea cu părerea despre ortodoxie și intră cu picioarele în credința oamenilor.