Am publicat pe site un articol mai  vechi al domnului academician (membru al Academiei Oamenilor de Știință din România) IOAN SCURTU, text intitulat Asistăm la ștergerea identității naționale a poporului român, text, la prima vedere, de mare angajament patriotic, cum șade bine unui mare istoric.

La o lectură mai atentă însă, constat cu întristare și lehamite că domnul profesor IOAN SCURTU comite câteva grave abateri de la adevărul istoric, cu efecte imediate asupra sentimentului „identității naționale a poporului român”! Continuă domnul profesor să comită grave abateri de la adevărul istoric împreună, în gașcă cu toți ceilalți istorici oficiali, mai mult sau mai puțini academici, universitari.

Textul domnului IOAN SCURTU curge impecabil până la momentul când, referindu-se la marea și tragica figură a mareșalului Ion Antonescu, SCURTU comite acest fals scandalos, afirmând despre mareșalul Antonescu, în deplină iresponsabilitate, următoarele:

„A aplicat în România politica antisemită, deportând sute de mii de evrei în Transnistria, dintre care 123.710 (după calculele lui Dinu C. Giurescu) şi-au pierdut viaţa. O asemenea politică nu poate avea nici o justificare, deoarece nu viza opozanţi ai regimului, ci bătrâni, femei, copii, bolnavi, pe toţi evreii în general, care au fost ridicaţi din casele lor şi trimişi peste Nistru (în Transnistria), unde au murit fără a fi avut vreo vină (mulţi au murit datorită bolilor, nu neapărat ucişi premeditat – n.r.). Totuşi, nu poate fi trecut cu vederea faptul că în timpul regimului Antonescu a funcţionat, în Bucureşti, singurul Teatru Evreiesc din Europa şi că, la sfârsitul acestui măcel, în România trăia cea mai numeroasă comunitate evreiască de pe acest continent.”

Nici dacă ar fi fost semnat de Alexandru Florian sau de Aurel Vainer nu putea să fie mai mincinos acest text despre mareșal! Iar textul este semnat de unul dintre cei mai bine cotați istorici români în viață!… Mă înșel eu sau mi-aduc bine aminte că dl SCURTU a fost implicat în redactarea mincinosului raport al comisiei Elie Wiesel? Poate că n-ar strica să revedem lista istoricilor români, ne-evrei, care au girat cu prestigiul lor documentul care aduce cea mai gravă atingere „identității naționale românești”, punând în sarcina românilor acuzația cea mai gravă ce se poate formula la adresa unei comunități etnice: acuzația de genocid, de holocaust!

Asemenea abateri de la demnitatea de istoric, ușor de aflat în palmaresul multor istorici cu statut profesional onorat în toate felurile, m-au făcut de-a lungul anilor să mă amestec pe ogorul istoriei încercând, cu mijloacele mele modeste de amator, să dreg dezastrul din istoriografia contemporană produs de marii noștri istorici. Am făcut-o atunci când am putut identifica documente imposibil de contestat ori de denaturat în semnificația lor! Documente pe care nu eu le-am descoperit, ci alții, care le-au și publicat, eu făcând numai gestul firesc de a le cita și comenta, de a le populariza.

Îl întreb pe domnul IOAN SCURTU dacă a auzit de Wilhelm Filderman! Cu siguranță a auzit și nu se poate să nu-i fi căzut sub ochi așa zisul „Testament al lui Wilhelm Filderman”! Și multe alte texte ale aceluiași, care susțin o cu totul altă viziune asupra guvernării Ion Antonescu. Wilhelm Filderman are de partea sa autoritatea de lider necontestat al comunității evreiești din România! Ba mai mult, a locuit patru luni în Transnistria, strămutat alături de coreligionarii săi evrei, timp suficient ca sa se convingă de cum trăiau evreii din așa zisele lagăre de concentrare din Transnistria. Acele lagăre erau în fapt sate locuite parțial sau părăsite de localnicii transnistreni! Nu erau împrejmuite cu sârmă ghimpată, ci erau păzite de jandarmi români pentru a împiedica pătrunderea în spațiul respectiv a unor teroriști ucraineni, dispuși să omoare orice evreu întâlnit în cale! Împotriva acestor criminali autoritățile române din Transnistria au deschis acțiuni penale. Printre acei criminali deferiți justiției nu se afla niciun român!…

Wilhelm Filderman a avut nenumărate intervenții publice împotriva evreilor comuniști care după 1944 inventau un genocid în Transnistria! Din păcate, documente de mare importanță pentru această urîtă minciună, documente provenite de la Wilhelm Filderman sau alți evrei serioși, se află dosite în arhiva Yad Vashemului, sunt ascunse chiar și de ochii istoricilor evrei!

Încercați, domnule academician SCURTU, să vă faceți o idee despre ce s-a întâmplat în Transnistria, consultând presa evreiască a vremii! Ce poate fi mai edificator?! Veți constata că această presă nu vă poate fi pusă la dispoziție! Este ascunsă, nu cumva să o citească cineva și să constate că în presa evreiască a vremii nu se scria nimic despre cei „123.710 evrei” care mureau în Transnistria, uciși de autorități!… Evrei pe care, chipurile, i-a numărat colegul dumneavoatră, răposatul Dinu Giurescu!…

(În paranteză, o amintire cu Dinu Giurescu, de la o sesiune a Academiei Române dedicată Holocaustului din România, cu care ocazie am respins acuzația de holocaust adusă României. După încheierea discuțiilor, Dinu Giurescu m-a luat deoparte și s-a scuzat pentru afirmațiile făcute ca moderator al dezbaterilor: „Ce vrei să facem? Trebuie să zicem ca ei!…”)

Colegul dumneavoastră de vrednică amintire Gheorghe Buzatu a descoperit că mareșalul Ion Antonescu pregătise câteva lăzi de documente  cu care, la sfârșitul războiului, la conferința de pace, să dovedească adevărul despre viața dusă de evrei sub guvernarea românilor! Acel fond de documente a fost luat ca pradă de război de ruși după 23 august 1944, iar la începutul anilor 1990, pe fondul dezorganizării URSS, lăzile respective au fost cumpărate de emisari evrei și zac acum în arhiva Israelului, ferite de ochii istoricilor!…

Istoricii evrei au primit accesul liber la toate arhivele din România. De ce, prin reciprocitate, dumneavoastră istoricii români nu cereți accesul la arhiva Yad Vashem? La arhivele israeliene?! Și dacă nu vi se dă acces liber la aceste arhive cum puteți susține cu atâta seninătate o teză nedovedită prin niciun document: Holocaustul din România! Ce rușine!… Ce minciună nerușinată?!…

E de tot hazul, un haz absurd, că în apărarea lui Ion Antonescu invocați funcționarea teatrului evreiesc din București!… Ca și când crima de a ucide peste o sută de mii evrei ar deveni astfel mai mică, acceptabilă!…

Nu, domnule SCURTU, în Transnistria nu a fost niciun genocid! Evreii s-au întors din Transnistria teferi și nevătămați, mai puțin evreii, nu puțini, care din Transnistria au ales să plece în URSS, cazul tatălui lui Norman Manea! În plus, odată cu revenirea în România a evreilor strămutați de Antonescu în Transnistria, ne-am pricopsiț cu mii de evrei ucraineni care au preferat regimul criminal și antisemit al lui Antonescu! Nota bene: mulți evrei s-au întors cu statutul de „milionari din Transnistria”, cum i-a numit Vasile Luca într-o plenară a CC al PCR in 1945, unde nu s-a spus o vorbă despre suferințele evreilor, deși participanții la plenară erau majoritatea evrei! Comuniști evrei!… Dimpotrivă, s-a comentat comportamentul arogant și incorect al multor evrei reveniți din Transnistria! (Vezi cele două volume de documente publicate de evreul Theodor Wechsler)

Închei acest subiect oferindu-vă un fragment din „Testamentul lui Filderman”. Sincer să fiu, nu pot să cred că acest text vă este necunoscut și că aflați de la mine despre existența sa. Ar fi cazul să-l comentați public, există pe internet. Iată fragmentul cel mai edificator:

„În perioada dominației hitleriste în Europa, am fost în legătură susținută cu Mareșalul Antonescu. Acesta a făcut tot ce a putut pentru a îmblânzi soarta evreilor expuși la persecuția germanilor naziști. Trebuie să subliniez că populația românească nu este antisemită, iar vexațiile de care au avut de suferit evreii în România au fost opera naziștilor germani și a Gărzii de Fier.

Am fost martor al unor mișcătoare scene de solidaritate între români și evrei în momente de grea încercare din timpul imperiului nazist în Europa.

Mareșalul Antonescu a rezistat cu succes presiunii naziste, care impunea măsuri dure împotriva evreilor. Aș aminti doar următoarele două exemple: – Grație intervenției energice a Mareșalului a fost oprită deportarea a mai mult de 20.000 de evrei din Bucovina. El a dat pașapoarte în alb pentru a salva de teroarea nazistă evreii din Ungaria, a căror viață era în pericol.

– Grație politicii sale, bunurile evreilor au fost puse sub regim de administrare tranzitorie cărora, lăsând impresia că sunt date altora, le era asigurată conservarea în scopul restituirii la momentul oportun.

Menționez acestea pentru a sublinia faptul că poporul român, atât cât a avut, chiar în măsură limitată, controlul țării, și-a demonstrat sentimentele de umanitate și de moderație politică. Dar când ocupația sovietică a impus tirania totalitară dirijată de Moscova, condițiile s-au schimbat. Românii nu au mai fost în stare să aibă nici cea mai mică autoritate asupra conducerii afacerilor lor interne.”

*

Din păcate, textul dlui SCURTU mai cuprinde un neadevăr greu de trecut cu vederea. Citez:

„Nicolae Iorga, ucis de legionari la 27 noiembrie 1940, în timpul guvernării Antonescu, a avut o uriaşă contribuţie la cultura românească şi universală.”

Așadar, domnul academician reia cu seninătate minciuna vehiculată de toată maculatura anti-legionară și anti-românească! „Românii au avut și ei un mare învățat și l-au omorît în cel mai nedemn mod cu putință!… L-au omorît românii cei mai naționaliști!…” Așa sună comentariile ne-prietenilor  pe marginea asasinatului din noiembrie 1940…

În urmă cu câțiva ani s-a ținut la Academia Română o sesiune solemnă de comemorare a lui Nicolae Iorga. Am ținut să fiu prezent cu intenția de a cere cuvîntul și de a corecta acuzația adusă legionarilor ca autori ai crimei din pădurea Strejnicul. Din fericire nu am avut nici un motiv să intervin, domnii istorici care au conferențiat nu au pomenit nici unul de vinovăția legionară!… Așadar percepția academică s-a schimbat! S-a cârmit spre adevăr! N-ați băgat de seamă, domnule SCURTU?!

După 1990 au apărut o sumedenie de studii care au dovedit că deși autorii asasinatelor erau membri ai Mișcării Legionare, ei au acționat din proprie inițiativă, ba, după indici destul de convingători, au acționat ca agenți infiltrați în Mișcarea Legionară, agenți ai NKVD, cel mai probabil. În acest sens citez opinia istoricului Radu Ștefan Vergatti care consideră că ținta asasinatelor a fost de fapt Virgil Madgearu, pedepsit astfel de brațul cel lung al Moscovei, căreia Madgearu îi făcuse anumite servicii, dar a sfârșit prin a defecta și a pierde încrederea serviciilor secrete bolșevice. Asasinarea lui Iorga a fost decisă de autori pentru a deturna atenția de la asasinarea lui Madgearu. În plus, în asasinarea lui Iorga erau interesați nu numai rușii! Erau interesați să compromită prin orice mijloc Mișcarea Legionară la care aderase o jumătate din România! Erau interesați și rușii, și germanii, ba chiar și englezii. Cel mai puțin erau interesați legionarii, care, după felul lor de a acționa, și-ar fi asumat asasinatul! Așa cum au făcut-o de fiecare dată atunci când și-au făcut singuri dreptate! Au făcut-o bărbătește, demonstrativ, ca pe un act de justiție!

Domnule academician SCURTU și colegii dumneavoastră care vă arătați obedienți față de evrei, grijulii să nu-i supărați! Vă întreb despre care evrei este vorba? Cu ce evrei ați bătut palma?…  Căci nu sunt toți evreii o apă și-un pământ?! Există evrei și evrei! Evreu a fost și Wilhelm Filderman, dar și Moses Rozen! Evrei au fost și frații Marius Mircu și Solomon Marcus, dar și Alexandru Florian! Evreu a fost și N.Steinhardt, dar și Elie Wiesel!… Evreu este și Simon Perez, dar și Radu Ioanid!… Evreu este și Teșu Solomovici, dar și Aurel Vainer!… De ce îi ignorați pe evreii dedicați adevărului și vă înhăitați cu evreii care se poartă ca niște veritabili „fii ai minciunii”?! De ce sunteți proști și mizați pe aceste gloabe ale istoriei?! De ce alegeți dezonoarea și eșecul profesional de dragul unor înlesniri și facilități oferite de establishmentul anti-românesc aflat vremelnic la pupitrul de comandă al vieții publice?! De ce dați cinstea pe rușine!…

Iată, deunăzi evreii netrebnici cu care vă înhăitați împotriva neamului românesc au suferit o umilitoare înfrângere din partea societății românești care s-a solidarizat și le-a stricat jocul penibil de-a holocaustul din România. Alexandru Florian a încercat să păcălească autoritățile din România și să ridice la București un ditamai muzeul dedicat inexistentului holocaust!… O cacealma, o escrocherie, care urma să ascundă o afacere imobiliară de zeci de milioane de euro! Nu le-a mers! Și o să le meargă tot mai greu, conform vechiului adagiu biblic cu minciuna!

Sunteți un om în vârstă, domnule profesor! Vă doresc să vă mai dea bunul Dumnezeu anii necesari pentru a vă îndrepta și a vă repara frumoasa imagine la care aveți totuși dreptul!… Nu sunteți singurul istoric care ați păcătuit în acest fel. Vedeți cum faceți și dați-le colegilor curaj să vă urmeze exemplul și să se întoarcă cu toate armele în oastea adevărului. Țineți aproape cu neamul, domnilor istorici!…

Doamne, ajută!

 

Ion Coja