TABARA NATIONALISTA DIN MUNTII APUSENI

COMUNICAT DE PRESA

În cadrul campaniei pentru salvarea Roşiei Montane, lansată în această primăvară de Partidul „Pentru Patrie”, împreună cu mai multe organizaţii civice, între care Federaţia Română a Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti, Fundaţia „Buna Vestire” şi Asociaţia pentru Memorie Identitară „Carpaţii”, a fost organizată în Munţii Apuseni o tabără prin care tinerii naţionalişti au dorit, în mod simbolic, să evidenţieze dorinţa lor de a lupta până la capăt pentru sistarea proiectului minier iniţiaT de compania Gold Corporation şi de actuala guvernare.

Desfăşurată în zilele de 21 şi 22 august 2010, chiar la Roşia Montană, în epicentrul acestui conflict mocnit, întins pe mai bine de un deceniu, tabăra naţionalistă şi-a propus să transmită moţilor, care rezistă, în condiţii dramatice şi privaţiuni severe, unui asediu surd, abandonaţi, şi chiar vânduţi de conducătorii trădători, mesajul că nu sunt singuri în acestă luptă de rezistenţă. De asemenea, s-a dorit lansarea unui apel către toate forţele naţionale, de raliere la această campanie de apărare a interesului naţional.

Amplasată pe micul platou situat în mirificul peisaj al Tăului cu Brazi, tabăra de corturi, avînd drept coordonator pe camaradul Ciprian Neţoiu, a reunit camarazi sosiţi din filialele Bucureşti, Braşov, Bacău, Bihor şi Făgăraş. Aceştia au desfăşurat activităţi de informare, iniţiind discuţii cu localnicii care rezistă, încercînd să salveze paradisul ameninţat din inima Apusenilor. În cadrul discuţiilor, militanţii naţionalişti au încercat să afle problemele cu care se confruntă aceşti oameni dârji şi cu dragoste de patrie, supuşi permanent unui adevărat război al nervilor, lipsiţi de alternativa unor activităţi economice în spiritul european al dezvoltării durabile, lăsaţi o vreme chiar şi fără medic de familie şi supuşi celor mai viclene diversiuni.

Au avut loc, de asemenea, contacte cu organizaţiile non-guvernamentale din Roşia Montană dar şi din alte zone ale ţării, ai căror activişti se aflau în localitate, desfăşurînd activităţi în sprijinul salvării patrimoniului cultural-istoric şi natural ale zonei.

Militanţii „Pentru Patrie” au încercat să identifice, împreună cu rezistenţii de la Roşia Montană, soluţii viabile de ameliorare a situaţiei economice precare a localnicilor precum şi modalităţi de resuscitare şi dezvoltare a unui turism modern, acesta reprezentînd, în opinia noastră cel mai valoros aur, inepuizabil, al Roşiei Montane.

Beneficiind de bunăvoinţa unuia din liderii Rezistenţei locale, exemplu de ospitalitate şi dârzenie moţească, tinerii militanţi naţionalişti au efectuat o tură montană în zona masivului Cârnic, areal cu o natură mirifică şi sate risipite prin văi, la poalele steiurilor semeţe, una din regiunile ameninţate cu distrugerea totală în cazul realizării prioiectului minier. Aici au putut afla, cu revoltă, la explicaţiile călăuzei, planurile criminale de ştergere de pe faţa pământului a câtorva munţi, în locul cărora vor rămâne uriaşe cratere, cu lacuri de cianură, ce vor constitui permanente focare de poluare şi boală. Explicaţiile profesioniste ale ghidului nostru ne-au făcut să înţelegem punctele vulnerabile ale proiectului minier şi cum poate ameninţa acesta mediul, vestigiile istorice şi sănătatea localnicilor.

A fost vizitată şi zona protejată care conţine vechile exploatări miniere, cele mai bătrâne galerii avînd peste 2000 de ani vechime, fiind astfel cele mai vechi de pe continentul european. Au fost vizitate galerii protodacice, dacice, romane, exploatările vechi prin metoda „focului şi apei” de la Piatra Corbului, dar şi galerii mai recente.

Imaginea selenară a carierei de la Roşia Montană, astăzi închisă, imagine la o scară mult mai mică a dezastrului preconizat prin noul proiect, a arătat tinerilor participanti faţa adevărată a exploatărilor aurifere la suprafaţă.

La Roşia Montană, fiecare loc este plin de istorie. Aici s-au desfăşurat unele din cele mai importante momente ale istoriei noastre naţionale, începînd de la războaiele daco-romane, şi până la revoluţia lui Horia, Cloşca şi Crişan, ori rezistenţa naţională iniţiată de Avram Iancu, din Roşia pornind oastea română condusă de popa Balint, care a umilit, sub versanţii muntelui, trupele trufaşe ale duşmanului.

Pe timpul şederii în Roşia Montană, militanţii „Pentru Patrie” nu au fost lipsiţi şi de „atenţia” susţinătorilor proiectului minier, ridicolele provocări fiind însă respinse cu abilitate de tinerii naţionalişti.

Seara, camarazii au stat în jurul focului de tabără, cântînd cântece naţionale şi purtînd discuţii, într-o atmosferă de voie bună.

Duminică, 22 august, toţi camarazii au participat la slujba Sfintei Liturghii în biserica ortodoxă din Roşia Montană. Nu am putut să trecem cu vederea difuzarea în biserică, sub ocrotirea preotului, a uneia din publicaţiile finanţate de susţinătorii dezastrului minier, fapt ce umbreşte misiunea pe care Biserica strămoşească trebuie să o aibă în societate. În acest sens, ne rezervăm dreptul de a iniţia demersuri pe lângă ierarhia bisericească locală, în vederea intervenţiei şi sistării acestor acte în biserica localităţii, mai ales că Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi-a precizat de mai multe ori punctul de vedere ferm împotriva distrugerii zonei Roşia Montană şi pentru respectarea naturii create de Dumnezeu.

Despărţirea de Roşia Montană şi de oamenii ei s-a făcut cu regretul despărţirii de acele locuri de basm, dar în acelaşi timp cu legământul de a lupta prin toate mijloacele pe care Legea şi dreptul nostru românesc ni le pun la dispoziţie, pentru a opri această ameninţare la adresa vestigiilor istoriei noastre naţionale, a naturii sălbatice şi sănătăţii oamenilor. Aurul de la Roşia Montană reprezintă cea mai importantă rezervă strategică a României, şi nimeni nu are dreptul s-o epuizeze în câţiva ani, lipsind generaţiile viitoare de această importantă bogăţie.

Organizaţiile iniţiatoare ale campaniei „Roşia Montană rezistă!” anunţă, pe această cale, declanşarea în principalele oraşe ale ţării, a unei ample campanii de informare a opiniei publice româneşti cu privire la consecinţele nefaste ale proiectului minier de la Roşia Montană, în vederea responsabilizăriişi antrenării românilor în lupta pentru salvarea inimii Munţilor Apuseni.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Florin Dobrescu

Secretar general al

Partidului „Pentru Patrie”