Dorel Bîrsan
99 aprobate
biransblogblog.wordpress.comx
biransderol@yahoo.com
193.106.126.220 Ca răspuns la nicu cohen.

Dacă nu sunteţi religios nu aveţi cum înţelege situaţia. Românii nu acceptă sclavia, pentru că nu ai cum să faci sclavi dintr-un popor dreptcredincios. Cei care ne vor sclavi pare că au izbândă, dar pare numai, deoarece vor primi lovituri fatale în viitorul apropiat. Pentru că lumea nu poate fi cucerită prin bani, ci prin desăvârşire spirituală, iar viitorul lumii e înscris în sufletele noastre. Acest aspect chiar a fost subliniat şi de Vladimir Putin spre finalul interviului cu jurnalistul Carlson Tuker.

De aceea românii nu reacţionează la planurile subversive ale sataniştilor. Ei (românii) au în subconştient imaginea măreţiei lor sufleteşti şi a potenţialului creator înscris în genă, ce va răbufni într-o manifestare neaşteptată. Se înţelege că gena trebuie păstrată curată, căci cei care se vor încrucişa cu alogenii, pe criterii de bani, faimă sau alte circumstanţe, vor pierde lupta cu viitorul.

Sufletele care au creat limba română nu pot fi decât nişte suflete măreţe. Limba română este regală şi nu are egal pe planetă, fiind chintesenţa miilor de ani de istorie neîntreruptă. Chiar ar trebui propusă ca limbă universală pentru că este o limbă inteligentă.

Românii par naivi pentru că sunt buni, ospitalieri, nu reacţionează violent când intruşii le calcă teritoriul, iar intruşii îi clasează ca proşti. Proşti de buni, dar asta e firea lor sufletească, după cum îi creiona şi Sundar Sing:

„În acest popor ALES, al românilor, DUMNEZEU a pus o inimă caldă şi iubitoare, firea oamenilor fiind deschisă să descopere cu uşurinţă calea către desăvârşire, aproape toţi fiind capabili să lumineze celelalte popoare prin darurile divine pe care le deţin.
În acele timpuri viitoare, poporul român, propovăduitor al înţelepciunii divine, va fi o gazdă primitoare, plină de dragoste, ce se va manifesta fără pic de viclenie, iar pe întregul său teritoriu va fi un belşug uimitor, pentru ca toţi pelerinii ce vor veni să poată fi îndestulaţi”.

„Poporul evreu va fi aproape singurul care se va opune cu îndârjire influenţei binefăcătoare crescânde a poporului român cunoscător al Tainelor Dumnezeieşti, dar în finalul acestei lupte de idei, poporul evreu se va convinge chiar şi el că adevărul susţinut de poporul român este una cu Adevărul lui DUMNEZEU şi după aceea el nu va mai lupta împotriva divinităţii”

Dar oare îşi vor cere scuze pentru cât ne-au agasat? Nu că am avea nevoie de scuzele lor, dar aşa ar fi decent.

Aş fi curios cum vor reacţiona evreii şi toţi ateii când vor lua cunoştinţă de faptul că sistemul solar este o creaţie, iar acel Creator a marcat (pecetluit) lucrarea Sa implementând anumite numere sacre în parametrii fizici şi dinamici ai unor planete, sateliţi sau chiar în măsurile Soarelui.

Degeaba îşi educă evreii copiii ca pe nişte stăpâni ai întregului Pământ. E doar o năzuinţă absurdă a lor, ca o obsesie colectivă, care va eşua „pas cu pas”.
Stăpânii de drept ai Pământului sunt românii, însă cu titlu onorific, deoarece românii nu doresc planeta doar pentru ei, ci pentru toţi aceia ce vor fi salvaţi din calea evenimentelor ce vor urma, evenimente declanşate de această boală a puterii şi stăpânirii, care nu are nimic de la Dumnezeu.