Avertismentul unui imunolog american – Vaccinurile PFIZER și MODERNA ar putea cauza BOLI CRONICE PE TERMEN LUNG

Incorect Politic
Februarie 16, 2021

Vaccinurile PFIZER și MODERNA ar putea cauza BOLI CRONICE PE TERMEN LUNGVaccinurile PFIZER și MODERNA ar putea cauza BOLI CRONICE PE TERMEN LUNG

Via ActiveNews:

Articol disponibil în română, engleză și franceză

„Există o veche zicală în medicină că “vindecarea poate fi mai rea decât boala”. Expresia poate fi aplicată vaccinurilor. În lucrarea curentă, preocuparea noastră privește faptul că vaccinurile anti-Covid bazate pe tehnologia ARN au potențialul de a provoca mai multă boală decât epidemia Covid-19. (…) Vaccinul ar putea fi o armă biologică chiar mai periculoasă decât infecția originală.” –  J. Bart Classen

Pe baza noilor sale cercetări publicate în „Microbiologia și bolile infecțioase”, imunologul J. Bart Classen avertizează că tehnologia ARN-mesager folosită în vaccinurile Pfizer și Moderna, ar putea crea “potențiale noi mecanisme” de apariție a efectelor adverse care ar ieși la lumină abia peste câțiva ani.

În 1999, oficialul din conducerea FDA (Administrația Alimentelor și Medicamentelor), Dr. Peter Patriarca, a susținut că avansul modern în tehnologia vaccinurilor depășește posibilitățile cercetătorilor de a identifica efectele adverse legate de vaccinare. Patriarca concluziona că acest lucru ar putea duce la rezultate neprevazute și nepredictibile post-vaccinare.

Într-un recent articol de cercetare publicat în „Microbiologia și Bolile infecțioase”, imunologul veteran J. Bart Classen a exprimat îngrijorări similare și a scris că vaccinurile Covid bazate pe ARN au potențialul de a cauza mai multe îmbolnăviri decât epidemia de Covid 19.

Timp de zeci de ani, Classen a publicat studii arătând cum vaccinarea poate să dea naștere unor boli cronice cum ar fi diabetul de tip 1 sau 2, dar nu imediat după vaccinare, ci la trei sau patru ani după.

În cel mai recent articol al său, Classen a avertizat că tehnologia ARN pe care se bazează vaccinul ar putea crea noi potențiale mecanisme de apariție a efectelor adverse care ar putea ieși la lumină abia peste câțiva ani.

Studiile lui Classen indică potențialul vaccinurilor ARN-mesager Pfizer și Moderna de a determina proteinele umane să adopte o configurație patologică, configurație asociată cu bolile neurologice cronic-degenerative.

Preocuparea lui specifică vizează bolile prionice (boli asociate cu versiuni greșite ale unor proteine normale), dar Classen indică multe mecanisme prin care vaccinurile ARN ar putea da naștere unor „multiple alte reacții adverse potențial fatale”.

Asigurarea că pacientul înțelege cu exactitate riscurile – atât riscurile cunoscute cât și cele necunoscute – este un pas important al consimțământului informat. Acest lucru este cu atât mai adevărat atunci când intervenția este experimentală și îi lipsesc date de siguranță pe termen lung, așa cum este cazul vaccinurilor anti-Covid Pfizer și Moderna. FDA a autorizat cele două vaccinuri pentru folosirea de urgență pe scara largă, după numai două luni de studii clinice.

Din păcate, nu este ceva neobișnuit în a comunica superficial riscurile. În octombrie, cercetatorii de la Universitatea New York și Tulane au declarat că informațiile oferite participanților la studiul clinic pentru coronavirus, referitoare la o problemă îngrijorătoare patogenă, au fost „suficient de ambigue’’, cu scopul de a-i determina pe pacienți să presupună că riscurile sunt „puțin probabile”.

Ar fi interesant de știut ce ar spune acei cercetători despre concluzia lui Classen: „Aprobarea unui vaccin care utilizează tehnologia ARN, fără o testare intensivă, este extrem de periculoasă”.

Cei care se gândesc la o injectare Covid, pot ignora potențialele riscuri doar pe propria lor răspundere față de pericol.

Sursa: Children’s Health Defense (toate trimiterile sunt disponibile în versiunea originală, în limba engleză, mai jos)

Mulțumim pentru traducere!

Resurse: COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease

COVID-19, MMR Vaccine, and Bioweapons

Evidence Supporting the Hypothesis that the 2019 Epidemic of E-vaping Acute Lung Injury (EVALI) was Caused in Part by COVID-19

 

02/09/21

Immunologist: Pfizer, Moderna Vaccines Could Cause Long-Term Chronic Illness

In new research published in Microbiology & Infectious Diseases, immunologist J. Bart Classen warns the mRNA technology used in the Pfizer and Moderna COVID vaccines could create “new potential mechanisms” of adverse events that may take years to come to light.

Back in 1999, leading U.S. Food and Drug Administration (FDA) official Dr. Peter Patriarca contended that modern advances in vaccine technology were rapidly “outpacing researchers’ ability to predict potential vaccine-related adverse events.” Patriarca mused that this could lead to “a situation of unforeseen and unpredictable vaccine outcomes.”

In a new research article published in Microbiology & Infectious Diseases, veteran immunologist J. Bart Classen expresses similar concerns and writes that “RNA-based COVID vaccines have the potential to cause more disease than the epidemic of COVID-19.”

For decades, Classen has published papers exploring how vaccination can give rise to chronic conditions such as Type 1 and Type 2 diabetes — not right away, but three or four years down the road.

In this latest paper, Classen warns that the RNA-based vaccine technology could create “new potential mechanisms” of vaccine adverse events that may take years to come to light.

Classen’s study establishes the potential for the messenger RNA (mRNA) vaccines developed by Pfizer and Moderna to activate human proteins to take on “pathologic configurations” — configurations associated with chronic degenerative neurological diseases. Although his specific interest is in prion diseases (conditions associated with misfolded versions of normal proteins), Classen also outlines a handful of other mechanisms whereby RNA-based vaccines could give rise to “multiple other potential fatal adverse events.”

Ensuring that patients clearly understand risks — including known risks as well as potential unknown risks — is an important component of the informed consent process. This is all the more true when the intervention is experimental and lacks long-term safety data, as is the case with the Pfizer and Moderna vaccines against COVID-19. The FDA authorized the two vaccines for widespread emergency use based on just two months of clinical trial data.

Unfortunately, it is not unusual for researchers’ communication of risks to be perfunctory. In October, researchers at New York University and Tulane reported that the information communicated to participants in the coronavirus clinical trials about a worrisome problem known as pathogenic priming was “sufficiently obscured” as to make “adequate patient comprehension” of risks “unlikely.”

It would be interesting to know what those researchers would say about Classen’s blunt conclusion that “Approving a vaccine, utilizing novel RNA technology without extensive testing is extremely dangerous.”

Those contemplating COVID injections may be ignoring potential risks at their own peril.

FREE Webinar – The Covid Vaccine on Trial – Watch Now

«Les vaccins COVID à base d’ARNm ont le potentiel de causer plus de maladies que l’épidémie de COVID-19.»

Dans une nouvelle recherche publiée dans Microbiology & Infectious Diseases, l’immunologiste J. Bart Classen prévient que la technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins Pfizer et Moderna pourrait créer de «nouveaux mécanismes potentiels» d’événements indésirables qui pourraient mettre des années à se manifester.

En 1999, le Dr Peter Patriarca, responsable de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, affirmait que les progrès des technologies des vaccinales «dépasseraient rapidement la capacité des chercheurs à prédire les événements indésirables potentiels liés aux vaccins». le Dr Peter Patriarca pensait que cela pourrait conduire à «une situation imprévisible».

Dans un nouvel article de recherche publié dans Microbiology & Infectious Diseases, le vétéran immunologiste J. Bart Classen exprime des préoccupations similaires et écrit que «les vaccins COVID à base d’ARNm ont le potentiel de causer plus de maladies que l’épidémie de COVID-19.»

Pendant des décennies, l’immunologiste J. Bart Classen a publié des articles explorant comment la vaccination peut donner lieu à des maladies chroniques telles que le diabète de type 1 et de type 2 – pas immédiatement, mais trois ou quatre ans plus tard.

Dans ce dernier article, l’immunologiste J. Bart Classen prévient que la technologie des vaccins à base d’ARNm pourrait créer de «nouveaux mécanismes potentiels» d’événements indésirables liés aux vaccins, qui pourraient mettre des années à se manifester.

L’étude de J. Bart Classen établit le potentiel des vaccins à ARN messager (ARNm) développés par Pfizer et Moderna à activer les protéines humaines afin qu’elles prennent des «configurations pathologiques» – des configurations associées aux maladies neurologiques dégénératives chroniques. Bien que son intérêt spécifique soit les maladies à prions (conditions associées à des versions mal repliées de protéines normales), J. Bart Classen décrit également une poignée d’autres mécanismes par lesquels les vaccins à base d’ARNm pourraient donner lieu à «plusieurs autres événements indésirables potentiellement mortels».

S’assurer que les patients comprennent clairement les risques – y compris les risques connus, ainsi que les risques potentiels inconnus – est un élément important du processus de consentement éclairé. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’intervention est expérimentale et manque de données de sécurité à long terme, comme c’est le cas avec les vaccins Pfizer et Moderna contre COVID-19. La FDA a autorisé les deux vaccins pour une utilisation d’urgence généralisée sur la base de seulement deux mois de données d’essais cliniques.

Malheureusement, il n’est pas rare que la communication des risques par les chercheurs soit superficielle. En octobre, des chercheurs de l’Université de New York et de Tulane ont rapporté que les informations communiquées aux participants aux essais cliniques sur les coronavirus concernant un problème inquiétant connu sous le nom d’amorçage pathogène étaient «suffisamment obscurcies» pour rendre «une compréhension adéquate du patient» des risques «improbable».

Il serait intéressant de savoir ce que ces chercheurs diraient à propos de la conclusion franche de J. Bart Classen selon laquelle «Il est extrêmement dangereux d’approuver un vaccin, en utilisant une nouvelle technologie d’ARN sans tests approfondis.

Ceux qui envisagent des injections de COVID peuvent ignorer les risques potentiels à leurs risques et périls.

Source

Citiți și DEZVĂLUIRE ȘTIINȚIFICĂ-BOMBĂ: Virusul COVID provine 99,8% din LABORATOR! Doar 0,2% șanse ca el să fi apărut pe cale naturală – STUDIU apărut pe Yahoo Finance