Riposta albilor, a arienilor (1)
02 Iulie 2023
Ion Coja

E lucru dovedit în nenumărate feluri că omenirea este în pragul unor schimbări radicale. Viitorul omenirii se joacă în acești ani, ai noștri! Suntem responsabili de ceea ce se va întâmpla!

Pentru prima oară întreaga planetă este pe cale să ajungă sub jugul/controlul unui guvern mondial, care țintește guvernarea/dictatura asupra tuturor popoarelor, a tuturor statelor, având puterea și mijloacele de a supune populația globului unor politici discreționare, distructive, urmărind în mod deosebit destructurarea identității naționale și rasiale a albilor, a popoarelor ariene, indo-europene.

E cazul să conștientizăm măcar acum pericolul în care se află rasa albă, popoarele indo-europene, ariene: suntem ținta unui vast proiect de genocid rasial, care se desfășoară în secret de câteva secole, iar acum a ajuns în faza finală, când cei angajați în această manoperă diabolică nici nu-și mai ascund intențiile, ci le recunosc public, cu un cinism disprețuitor pentru victimele lor. Într-atâta sunt de siguri de reușită!

Susținătorii acestei acțiuni sunt convinși că rasa albă nu este capabilă să dea riposta cuvenită la malefica lor acțiune. Ei știu bine că au lucrat de câteva generații ca să ne aducă pe noi, popoarele ariene, în această stare de incapacitate de a articula o ripostă eficientă la eșafodajul de legi, instituții și organizații pe care își bazează convingerea că reușita lor este iminentă și imparabilă.

Acest guvern care se pregătește să preia soarta planetei se află sub controlul unor entități discrete, secrete, care au fost însă identificate că aparțin, în mare, comunității kazare, evreiești. Comunitatea kazară/sionistă/evreiască e lucru bine știut că deține cea mai parte a resurselor financiare de pe planetă! Controlează mass media și deja regimurile politice din zeci de țări și-au proclamat, ca pe o izbândă, supunerea față de „fiara fără nume”. Într-atâta sunt de pricepuți kazarii /evreii în manipularea și prostirea clasei politice din majoritatea statelor. Însuși statul cel mai puternic este sub papucul ocultei kazare, iudaice, și garantează succesul planificării sioniste. America, aflată la discreția strategiei kazare, este atu-ul cel mai important în planurile pe care liderii evreimii mondiale le concep. Forța Statelor Unite este garantul politic, militar și economic al poziției privilegiate deținută de Israel în ierarhia planetară. America este deopotrivă garantul reușitei planurilor sioniste de a instaura un guvern mondial aservit bunului lor plac. Guvernul Statelor Unite ale Americii, fără voia și fără știința americanilor de rând, este instrumentul politic și militar prin care liderii sionismului acționează în planurile lor de genocid rasial împotriva popoarelor ariene, creștine. Inclusiv împotriva poporului american!

Problema care se pune este una singură: cum ne organizăm în replică de legitimă apărare la acest atac fără pereche de ticălos, un atac criminal, laș, perfid, insidios, pregătit cu migală inumană de sute de ani, și care a ajuns acum la termenul său de implementare publică și definitivă. Importante cercuri și personalități ale lumii evreiești/kazare nu se mai sfiesc să declare deschis, public, care le sunt intențiile și șansele de a-și instaura nestingheriți supremația asupra celorlalte popoare! Își clamează deja convingerea că vor reuși în diabolica lor întreprindere de aneantizare a rasei ariene, indo-europene!

Nu trebuie să uităm nicio clipă principalul scop urmărit prin instaurarea acestei supremații evreiești: anihilarea până la dispariție a rasei albe ariene! Mulți lideri kazari recunosc public că aceasta este ținta lor!

Secole de-a rândul s-a urmărit dispariția fizică a albilor, în principal prin războaiele pe care arienii au fost manipulați de kazari să le declanșeze. Exemplul cel mai convingător sunt cele două războaie mondiale din veacul trecut, care au dus la suprimarea a zeci de milioane de albi, de indo-europeni, de arieni. Cam toate războaiele și revoluțiile în care a curs sângele unor popoare ariene, creștine, au fost provocate de diversiuni și intrigi evreiești, sioniste, kazare.

Dacă de ani de zile ținta acestor acțiuni criminale a fost implicarea popoarelor ariene în evenimente care le-au afectat cantitativ și calitativ demografia, în ultimele decenii strategia kazară s-a modificat, s-a îmbogățit cu o nouă componentă: accentul se pune azi pe amestecul rasial, care să ducă în final la dispariția genetică a rasei albe, înecată în amestecul rasial cu valul de emigranți afro-asiatici care a fost dezlănțuit de oculta iudaică asupra Europei și a Americii de Nord în secolul trecut. Această presiune demografică continuă azi nestingherită sub pretextul promovării drepturilor omului, al libertății de a circula, de a-ți alege țara în care să trăiești! În principiu ești liber să trăiești în orice stat european, creștin, dar în niciun caz în Israel! În Israel și în lumea iudaică funcționează interdicții și reglementări care protejează „puritatea” rasială iudaică, care interzic sau măcar descurajează amestecul rasial, chiar dacă propriu zis nu putem vorbi de o rasă aparte a evreilor. Componenta kazară a comunității evreiești nu are nicio legătură cu evreitatea biblică, autentică, de sorginte semită!

Ce-i de făcut?

În primul rând e timpul să facem cunoscută întregii planete situația în care ne aflăm. Trebuie demascată strategia genocidului anti-creștin, anti-arian pregătit de liderii kazari. Va fi o luptă inegală, cel puțin la început, kazarii având un veritabil monopol pe mass media internațională. Dar și noi având de partea noastră adevărul nu avem cum să nu ne impunem punctul de vedere. Iar acest punct de vedere înseamnă (a) o informare corectă și convingătoare a publicului cu privire la strategia genocidului criminal pregătit de liderii evrei și (b) somația oficială și solemnă adresată liderilor evrei de a abandona proiectele lor criminale împotriva altor popoare, de a-și asuma răspunderea pentru fărădelegile deja săvârșite, pentru suferințele cauzate altor persoane, altor popoare. În mod explicit cerem abandonarea activităților care au ca țintă popoarele ariene, activități subversive, bine disimulate, ferite de înțelegerea adevăratei lor destinații.

Trebuie să ne decidem cine își asumă răspunderea de a vorbi în numele popoarelor ariene, indo-europene! Pe cine încărcăm cu răspunderea și capacitatea de a ne reprezenta? Această problemă poate da naștere unor discuții interminabile, care pot degenera în abandonarea oricărei acțiuni coerente din partea popoarelor ariene. Deocamdată nu ne propunem să găsim formula ideală care să rezolve încă de pe acum această problemă. Rămâne o problemă deschisă. În momentul de față, de zeci de ani, popoarele ariene nu au un asemenea reprezentant. Numai Papa de le Roma ar putea vorbi în numele nostru pentru începutul discuției. Urmând ca, în timp, să promovăm un lider sau un grup de lideri reprezentativi pentru popoarele ariene, care să exprime cu fermitate și claritate punctul de vedere al arienilor, al nostru.

În strategia noastră de articulare a unei reacții eficiente în legitimă apărare, pionul principal cu care trebuie să deschidem lupta împotriva agresiunii kazare este negarea/contestarea holocaustului anti-evreiesc inventat de liderii kazari. Holocaustul este punctul slab, vulnerabil, al evreimii mondiale. Lăcomia, dar și prostia, este singura explicație pe care o putem găsi ideii penibile, falimentare de a inventa din nimic acest genocid apocaliptic. S-a pus în mișcare o țesătură de minciuni, de falsuri, care a făcut nenumărate victime printre oameni nevinovați, acuzați de crimele cele mai oribile. Trebuie făcuți de rușine evrei/kazarii care s-au pretat la această diversiune fără egal de ticăloasă în istoria lumii. Evreii trebuie obligați să-și prezinte scuze în fața omenirii pentru jignirea nemăsurată adusă ideii de om, de umanitate. Evreii/kazarii trebuie acuzați de crime împotriva umanității comise prin diversiunea numită holocaust! Și de asemenea trebuie obligați să returneze sumele astronomice dobândite cu titlu de despăgubiri pentru milioanele de victime inventate!

Vinovăția evreiască/kazară față de întreaga omenire este imprescriptibilă și imposibil de contestat.