Riga Krypto a făcut comentariul de mai jos la textul Urechea Anei Pauker

 

Iată ce scria Eminescu despre asasinatul economic și epurarea etnică din Bucovina ocupată de Habsburgi, care i-au alungat pe români de la Ceremuș și Prutul superior:

„Și ce a devenit astăzi obârșia Moldovei? Făgăduit a fost Austria s-o ție în vechile ei legi și obiceiuri, bunurile mănăstirești să le întrebuințeze spre ridicarea poporului moldovenesc, răzășii să rămâie întru ale lor, târgoveții întru ale lor și multe alte lucruri a făgăduit.
Și ce a făcut din țară? Mlaștina de scurgere a tuturor elementelor sale corupte, loc de adunătură a celor ce nu mai puteau trăi într-alte părți, vavilonul babilonicei împărății. Deși după dreptul vechiu, Jidanii n-aveau voe nici sinagogi de piatră să aibă, astăzi ei au drept în mijlocul capitalei havra lor, iar asupra țării ei s-au svărlit ca un pâlc negru de corbi, expropriind palmă cu palmă pe țăranul încărcat de dări, sărăcit prin împrumuturi spre a-și plăti dările, nimicit prin dobânzile de Iudă, ce trebue să le plătească. Și asta, în jargonul gazetelor vieneze, se numește a duce civilizația în Orient. Oamenii, a căror unică știință stă în vânzarea cu cumpănă strâmbă și înșelăciune, au fost chemați să civilizeze cea mai frumoasă parte a Moldovei.
Poporul cel mai liber și mai îngăduitor și-a plecat capul sub jugul celei mai mizerabile și mai slugarnice rasse omenești. Pământul cel mai înflorit încape palmă cu palmă în mâinile cele mai murdare – raiul Moldovei se umple de neamul cel mai abject. Și fiindcă la toate aceste procese de expropriare, agenții de împlinire au tantiemele lor, de aceea jidovimea și judecătorii merg mână în mână sub pajura creștină cu două capete.
Fără a vărsa o picătură de sânge, fără muncă, fără inteligență, fără inimă pune astăzi mâna pe un pământ sfânt, a căruia apărare ne-a costat pe noi râuri de sânge, veacuri de muncă, toată inteligența noastră trecută, toate mișcările cele mai sfinte ale inimei noastre.”

2. Am folosit sintagma „burghezo-moșierime” la modul peiorativ, este o invenție comunistă pur și simplu penibilă. Burghezie nu a existat niciodată la noi pt. că n-a avut unde să apară la un popor împilat și sclavizat de străini; capitalismul și feudalismul au fost specifice Occidentului și n-au avut cum să existe aici. Cât despre „moșierime”, boierimea română a fost lichidată complet în perioada fanariotă, iar statul român a dat cele mai radicale reforme agrare din Europa la 1864 și 1921, primite cu mare scandal de asupritorii străini care nu voiau să lase din mâini furăciunea, să restituie pământul țăranului român; grecii și-au luat înapoi moșiile după alungarea lui Cuza, dar au fost ruinați treptat de către noua ciumă apărută -jidovimea- care exploata la sânge țărănimea română prin cartelurile arendășești(asta nu se spune în istoria cominternistă pe care o rumegați!); grofii unguri și-au primit înapoi proprietățile răscumpărate de statul român prin decretul lui Horthy din 1940, cei mai mari criminali au fugit în Occident iar restul s-au convertit la stalinism în 1944, conducând România până azi; iar Basarabia și Bucovina de Nord au fost dekulakizate și transformate în colhozuri, guvernul sovietic permițând în 1940-1941 emigrarea nemților și jidanilor în Germania. Cât despre asupritorii fanarioți și jidani din restul țării, după 1944 majoritatea zdrobitoare a emigrat cu tot cu avere și a trăit bine-merci; auzim și azi de prințișorii Sturdza & Caradja, de urmașii lui Malaxa & Mociorniță.

3. Urgia bolșevică a privit numai și numai nația română, pe anemicul întreprinzător care înfrunta monopolul jidovesc, pe țăranul autonom care se susținea pe munca lui, pe intelectualul naționalist, pe omul de carieră integru, etc.. Toate mărturiile spun asta, inclusiv cei care au văzut bolșevizarea Basarabiei și Bucovinei de Nord. Cunoaștem binefacerile staliniste pe care le-ați prezentat, România a intrat sub un apartheid jido-unguresc, iar în școală funcționa un numerus clausus pe invers: odraslele bolșevice aveau prioritate, iar dintre români erau admise numai uscăturile, pleava societății, nu fiii de țărani, intelectuali, militari, magistrați, etc.; ajungeau primari bețivii satului după un curs de 6 luni, deveneau doctori și profesori alogeni care ne disprețuiau totalmente.