CD
1.462 aprobate

denitsoc@gmail.com
149.102.242.198

 

RENAȘTERE, NU RESETARE
De CD

Istoria omenirii a fost acolo pentru noi să o cunoastem din totdeauna, dar a depins de confortabilitatea noastră si de curiozitatea trează ca să o cunoastem fără interpretări si deformări catastrofale. În funcție de înțelegerea noastră omenirea în ansamblu poate fi condusă pe căi fundamental diferite.

Astăzi, gânditorii transumaniști vorbesc despre creșterea unei noi „clase globale inutile”, care va fi rezultatul înlocuirii ei cu computerele ca părți redundante, superflue și defecte ale umanității. Potrivit unor guru tehnetronici precum Ray Kurtzweil, cu suficienți 1 și 0 Inteligenta Artificială va ajunge în curând la „punctul de singularitate”: mașinile vor deveni ființe creative conștiente care se auto-învăță, făcând mai mult decat oamenii „învechiți”. Cei care doresc să rămână „relevanti” vor trebui să evite formele lor umane 1.0 și să devină noi super-oameni modificați genetic, care sunt îmbinați cu mașini și cu cea mai recentă tehnologie „bionică” de vârf. Cei care rezistă vor deveni irelevanți, parte a noii „clase globale inutile”.
Asa e povestea lor.

Conform unei astfel de perspective, deoarece gândirea și cunoașterea umană nu sunt în esență altceva decât o colecție de substanțe chimice și neuroni care se declanșează, noii super-oameni vor fi capabili să gândească și să performeze mai eficient, deoarece substanțele chimice din creierul lor vor fi gestionate mai eficient. Unii pot chiar să fie echipați cu un „stimulator de ritm pentru creier”, cum se presupune că Cloud-ul și algoritmii săi robusti vor fi mai potrivite pentru a gestiona chimia creierului nostru – mult mai mult decât „corpurile biologice 1.0” primitive.
Umanitatea este impinsa cu forta spre o viziune defectuoasă și limitată întruchipată de ideea unui „Reset” transumanist.

Un nou capitol
Alegerea narațiunilor din secolul XXI pentru civilizația occidentală și, în general, umanitate, devine mai clar atunci când luăm în considerare povestea mai lungă a umanității – una care nu este capturată și otrăvită de dogmele malthusiene din secolul XX, fanteziile Wellsiene și viziunile utopice ale unei elite financiare.
Este povestea a ceea ce știm ca tradiția culturii clasice occidentale și a civilizației creștine și un nou capitol revoluționar cunoscut sub numele de Renașterea de aur europeană.

În centrul acestei povești se află ideea sacralității și suveranității individului uman. Noțiunea este atât de împletită în țesătura societății noastre și la care sunt subscrise atât de mulți indivizi din întreaga lume – fie că sunt religioși sau nu – încât uităm cât de revoluționar și de efficient a fost procesul Renasterii.

Din punct de vedere istoric, perspectiva s-a așezat ferm odată cu apariția Renașterii de aur europene și a conceptului de „imago viva dei”, adică fiecare individ este înzestrat cu o scânteie creativă divină înnăscută, deoarece fiecare suntem făcuți după imaginea Creatorului și fiecare dintre noi are capacitatea de a participa direct la lucrarea creativă divină – „capax dei”.

Prin urmare, fiecare individ este înțeles ca un microcosmos al macrocosmosului, cu capacitatea unică de a-și cultiva în mod intenționat scânteia sa înnăscută de rațiune creativă, mai degrabă decât să fie o simplă tabula rasa cum o vede John Locke, produs al „inputurilor” perceptuale sau pur și simplu o proprietate emergentă. a unui proces din ce în ce mai complex.

Din perspectiva „imago viva dei”, o concepție a guvernelor suverane presupunea crearea condițiilor în care potențialul uman natural înnăscut pentru rațiune creativă voită să poată fi cultivat în cel mai înalt grad în rândul celui mai mare număr de oameni, în interesul bunăstării generale. O educație umanistă clasică a însemnat dezvoltarea unor metode de a descoperi și cultiva ceea ce era deja acolo, mai degrabă decât a introduce informații pe o tablă de masă goală. Înțelegerea acestei diferențe fundamentale se află în centrul înțelegerii cum arată o adevărată educație umanistă și ceea ce înseamnă astăzi o Renaștere.

Luați în considerare ce a existat în Europa înainte de apariția Renașterii. Înainte de Renaștere, statele naționale erau practic inexistente în toată Europa. Continentul ar putea fi cel mai bine descris ca o „Europa a regiunilor”, o colecție de feude conduse de diferite familii „nobile” aflate în război. În acest sistem feudal din Evul Întunecat, dacă părinții unui individ erau iobagi care lucrau câmpul, copiii lor erau prin definiție iobagi. Pentru majoritatea oamenilor, acesta a fost sfârșitul poveștii.

Nu exista mobilitate ascendentă; clasele erau strict definite. În conformitate cu credința arbitrară în superioritatea anumitor linii de sânge ereditare și dreptul divin al regilor, un sistem aristotelic de etică pentru „stăpâni” și etica pentru „sclavi” a fost efectiv în vigoare.
Un fetiș pentru autoritate asupra credinței în puterile înnăscute ale rațiunii creatoare umane a fost popular atât în Biserică, cât și în societate în general.

Cu toate acestea, mințile umaniste care au initiat Renașterea au preluat tocmai acest tip de gândire. Francesco Petrarca (1304-1374), considerat de unii „primul om modern”, a făcut ecou acest sentiment când a descris influența lui Aristotel asupra minții oamenilor, în special a „patru prieteni venețieni”:
Așa că pretindem să nu mai fim filozofi, iubitori ai adevărului, ci aristotelici, reînviind obiceiul absurd care ne permite să nu punem nicio întrebare decât dacă el nu a pus-o. Cred, într-adevăr, că Aristotel a fost un om mare și că știa multe; totuși, el nu era decât un om și, prin urmare i-au mai scăpat cateva lucruri.

Desi a spus multe despre fericire, atât la începutul cât și la sfârșitul Eticii sale, era atât de complet ignorant despre adevărata fericire, încât opiniile despre această chestiune ale oricărui evlavios bătrân, sau pescar, păstor sau fermier devotat, ar fi mai la obiect decât ale lui.”

Petrarca „De Sui ipsius et Multorum Ignorantia” – “Despre propria sa ignoranță și despre cea a multor altora”
Potrivit lui Petrarca, o bătrână evlavioasă sau un pescar era mult mai informat despre fericirea autentică decât „Filosoful” însuși, sau cei cu înclinație scolastică/aristoteliană dominantă în vremea lui.

Astăzi, fetișurile pentru autoritate, gândirea de grup și „evaluarea de la egal la egal” abundă din nou. Un cler științific exercită o mare influență asupra societății. Acesta este, în esență, ceea ce Renașterea a răsturnat, rezultând într-o mare trezire a curiozității cu privire la natura lumii reale și a universului și relația umanității cu acel univers.

Odată cu apariția Renașterii de aur europene din secolul al XV-lea, civilizația occidentală a apărut din Evul Întunecat. Această perioadă de decădere pre-Renaștere a fost în sine rezultatul prăbușirii unei Rome imperiale degenerate, împreună cu barbaria care a metastazat ca rezultat al vidului creat de cadavrele imperiilor uzate. Bizanțul insa a continuat cu success si glorie traditia Imperiului Roman de Rasarit si de aici a venit cu mult success Renasterea.

Această nouă viziune revoluționară care avea să se împlinească odată cu Renașterea a fost articulată în mod deosebit cu o mare claritate de o personalitate importantă a secolului al XV-lea – filozoful, matematicianul, diplomatul și cardinalul, Nicolae de Cusa (1401-1464). În “De Concordancia Catholica” – “Despre concordanța universală”, Cusa a făcut următoarele declarații revoluționare:
„Toată legislația se bazează pe legea naturală și orice lege care o contrazice nu poate fi valabilă. Prin urmare, întrucât legea naturală se bazează în mod natural pe rațiune, toată legea este înrădăcinată de natură în rațiunea omului.

Toată autoritatea legitimă provine din concordanța electivă și supunerea liberă.
In Bizant imparatii trebuiau confirmati de populatia Bizantului. Există în popor o sămânță divină în virtutea nașterii lor comune egale și a drepturilor naturale egale ale tuturor oamenilor, astfel încât toată autoritatea care vine de la Dumnezeu, la fel ca și omul însuși, este recunoscută ca divină atunci când ia naștere din consimțământul comun al subiecte.

Opinia comună a tuturor experților în acest subiect este că poporul roman poate lua puterea de a face legi departe de împărat, deoarece acesta își trage puterea de la popor. Când ordonă ceva contrar unei porunci divine, este evident că porunca nu este împărtășită de stăpânirea divină și nimeni nu ar trebui să o asculte. Nimeni nu este obligat să respecte o lege nedreaptă și nicio persoană vie nu este scutită de una dreptă.” – “Despre concordanța catolică/universală” – Nicolae din Cusa, 1434

Ca microcosmos, individul uman a fost dotat în mod unic cu capacitatea de a reflecta și de a înțelege ordinea macrocosmosului într-un mod din ce în ce mai puțin imperfect. Capacitatea omenirii de a face salturi fundamentale în cunoștințele științifice și compoziția artistică a demonstrat că gândirea creativă umană și legile naturale care animau universul erau congruente.

Mai mult, Cusa a subliniat că ceea ce nu este Adevărul nu poate măsura Adevărul, astfel încât nimic nu interzice omenirii să se apropie de Adevăr infinit mai îndeaproape. Pentru a-și demonstra concepția din punct de vedere pedagogic, Cusa a folosit problema matematică a pătratului cercului ca metaforă a naturii fundamentale a Adevărului și a relației minții umane cu acesta:

„Căci adevărul nu este ceva mai mult sau ceva mai puțin, ci este ceva indivizibil. Orice nu este adevăr nu poate măsura adevărul cu precizie. Prin comparație, un non-cerc nu poate măsura]un cerc, a cărui ființă este ceva indivizibil. Prin urmare, intelectul, care nu este adevăr, nu înțelege niciodată adevărul atât de precis încât adevărul să nu mai poată fi înțeles infinit mai precis. Căci intelectul este la adevăr, așa cum un poligon înscris este la cercul care înscrie. Cu cât poligonul înscris are mai multe unghiuri/laturi, cu atât este mai asemănător cu cercul. Cu toate acestea, chiar dacă numărul unghiurilor sale crește la infinit, poligonul nu devine niciodată egal cu cercul decât dacă este rezolvat într-o identitate cu cercul.”

În consecință, recunoașterea de către Cusa a incomensurabilității dintre intelect și Adevăr a implicat că progresul era o stare naturală a ființei pentru specia umană, deoarece intelectul se poate apropia întotdeauna de Adevăr tot mai îndeaproape. De asemenea, presupunea că nu exista o limită malthusiană absolută în univers dincolo de care omenirea să nu se poată aventura – acea limită fiind întotdeauna relativă la înțelegerea noastră a cosmosului.

Pe măsură ce omenirea își mărește cunoștințele despre univers și legile care guvernează natura, umanitatea – microcosmosul – se apropie tot mai aproape de adevărurile eterne – macrocosmosul – cunoașterea cărora poate fi întotdeauna îmbunătățită și, în consecință, la fel și specia.

În lumea artei, aceste concepții au fost surprinse de poetul Dante Alighieri (1256-1321) și de “Divina Commedia” sa, care s-au inspirat din bogatele tradiții ale civilizației greco-romane, dar au adus și ceva fundamental nou pe masă. Căci, când poetul pelerin a ajuns în vârful Paradisului și s-a uitat în lumina cerească până când privirile lui nu au mai putut suporta strălucirea, ceea ce a văzut el nu a fost un Dumnezeu bărbos al bătrânilor sau ființe supranaturale care zăboveau într-un paradis idilic, ceea ce el a văzut era o imagine a propriei sale fețe – un chip uman. Așa că s-a stabilit relația dintre microcosmos – om – și macrocosmos – univers și principiul creației.

În timp ce logica are scopurile ei, Cusa – ca multe alte minți mari – a văzut că nu este în niciun caz baza cunoașterii umane. Căci, descoperirea creativă umană este, prin natura sa, neliniară, nu are loc într-o serie simplă de pași treptati sau prin creșterea liniară a „informației”, ci mai degrabă creativ în „fulgerări” de perspicacitate și „salturi” imaginative caracterizate de rezoluție. de paradoxuri și „incomensurabile” – noi „cunoscute-necunoscute”.
Logica umană a fost doar o expresie mai complexă din punct de vedere cantitativ a aceleiași forme cantitative de gândire.

Ca exemplu practic al acestui tip de „logică” împărtășită cu animalele, luați exemplul modului în care învață un câine. Dacă câinele merge pe locul A, el este pedepsit, dar dacă merge pe locul B are ca rezultat o recompensă. Prin încercare și eroare, câinele nostru ajunge să „știe” că locul A este periculos, în timp ce locul B este sigur. Acest tip de logică, care poate fi elaborată și dezvoltată cu mare complexitate și utilitate în diverse feluri de situații sau sisteme binare, nu este însă la fel cu intelectul, la fel cum poligonul cu laturi infinite nu este încă cerc.

Renaștere sau Resetare?

Renasterea inseamnă readucerea in mod creativ a unor concepte din trecut ce au fost verificate in timp si pot asigura o dezvoltare verticală. Un exeplu elocvent il avem la cultura si civilizatia chineză care incă valorifică in mod creativ traditiile, morala si intelepciunea populară, milenară.
Resetarea este reasezarea societatii intr-o pozitie arbitrară, dincolo de logică si moralitate, pozitie care asigură insă un profit maxim unei elite.
Expresia minții creative și a cunoașterii ca principiu fundamental de organizare în univers este respinsă definitiv și, în schimb, considerată pur și simplu proprietatea emergentă a unui proces aleatoriu fără scop. Astfel, Yuval Hariri de la Forumul Economic Mondial a declarat recent:
„Nu mai suntem suflete misterioase; acum suntem animale hackabile.”

Pe de altă parte, metoda renascentistă ne permite să identificăm misterul fundamental al rațiunii creatoare drept principiul care diferențiază ființele umane de orice altă viață. Acestă eră renascentistă poate servi extrem de util în informarea modului în care societatea umană acționează și se organizează pentru a realiza un nou salt calitativ în evoluția sa creativă de astăzi.
Cunoașterea îndeaproape a unui anumit capitol cunoscut sub numele de „Renaștere” poate juca un rol decisiv în modul în care alegem să scriem următorul capitol al istoriei. Depinde doar de noi.