Răspuns unui negaționist sincer

 

Deunăzi am participat la o conferință  susținută de un profesor venit de la Paris, cetățean american, profesor universitar, după nume, cred, neevreu. Noi, evreii, avem o meteahnă, scriem adeseori evrei/neevrei. Vina aparține tuturor. Titlul conferinței era – „ De la anti-iudaism la antisemitism și înapoi”. Se pot scrie volume, zeci,  tema este inepuizabilă. Dar să pornim ab ovo. Nimeni nu știe exact cât adevăr istoric conține Biblia ebraică, adică Vechiul Testament ( pentru creștini). Este clar că nu există o rasă semită. În Orient au trăit zeci, sute de populații, ce fel de rasă poate să se nască din acest amestec?  Se spune că Abram, a fost numit de Dumnezeu Abraham, părintele popoarelor pentru că  a fost patriarhul care l-a primit pe Dumnezeu Unicul. Dar iudaismul nu s-a născut cu Abraham. Ismael este primul fiu al patriarhului, deci ismaeliții, din care, zic arabii, se trag strămoșii lor, ar fi frați cu Isaac, rude cu Iaacov-Israel. Până la apariția lui Mahomed   evreii și arabii nu au avut ce să discute pe teme de religie.  Hebreii ( cei veniți de dincolo de Eufrat) au cucerit Canaanul, care era locuit de alte triburi. Palestinienii de azi se referă la această cucerire ca la o uzurpare a proprietății lor. Absurd. Ar trebui ca toți germanii să se întoarcă în Himalaia sau în Altai. Fiind un popor destul de războinic, iudeii nu au fost iubiți, dar care popor este iubit de vecini? De aici s-a născut anti-iudaismul. Nicio nenorocire. Biblia este presărată de masacre, ca orice carte din acea vreme. Citiți-l pe Homer. Citiți ce vreți. Unde sunt amerindienii, locuitorii de drept ai celor două Americi. Conflictul evreilor cu alte popoare a început cu  războiul macabeilor, când armatele lui Antioh IV , urmaș al unui general al lui Alexandru cel Mare a  vrut să impună credința în Zeus. Religia era și încă mai este un motiv de ură între popoare. Macabeii au recucerit Templul  din Ierusalim în anul 163 î.e.n. Războiul romanilor cu iudeii( spre lămurirea cititorului, evreu, hebreu, iudeu, chiar și jidov sau jidan, când nu este folosit  peiorativ, numește același popor) a dus la distrugerea definitivă a Templului din Ierusalim în anul 70 e.n.  Nașterea lui Iisus este  anul zero ( se pare că Papa Benedict XVI dorește o reevaluare a acestei datări), dar Iisus se numea Iehoșua, era evreu, ca și cei 12 apostoli. Cel care a răspândit creștinismul a fost apostolul Pavel ( Paul), tot evreu, pe nume Saul.  Evreii tradiționaliști nu l-au recunoscut pe Iisus nici ca Fiu al lui Dumnezeu ( dispărea noțiunea de Unicitate) , nici ca Mesia ( Christos înseamnă unsul Domnului în greacă), pentru că pentru evrei El nu a dus decât necazuri. Romanii l-au considerat un uzurpator al puterii imperiale, era un rege autoproclamat. Evreii pierdeau o tradiție în care trăiau de circa o mie de ani. Dar, să învinuiești pe evreii de astăzi L-au trădat pe Iisus este o aberație, musulmanii îl venerează pe Alah și pe profetul său, dar islamofobia este mai puțin prezentă decât antisemitismul. De ce? Sunt evreii un popor blestemat? Dacă un evreu este bogat și mai mult, escroc, tot poporul este  acuzat  de această vină. Vina colectivă se practică în special la evrei. De ce? Răspunsul este simplu. Istoria a fost și este jalonată de anti-iudaism, devenit antisemitism prin scrierile lui H. Chamberlain, Wilhelm Marr. În Germania a existat la începutul secolului XX un partid intitulat Partidul Antisemit. Liga pentru Apărarea Național Creștină, înființată de AC Cuza și Nicolae Iorga avea drept obiectiv purificarea nației române de evrei. Savantul Paulescu a întrecut  măsura și i-a numit paraziți ce trebuie stârpiți. Eminescu, cel mai mare scriitor român a scris că evreii distrug  moralitatea țăranului român.   Geniul nu exclude aberațiile. Mișcarea legionară a fost esențialmente antisemită, deși numărul victimelor evreiești a fost minim. Nu a avut puterea pe care și-o dorea. Pentru Pogromul de la București din ianuarie 1941 au fost învinuiți agenții NKVD. Posibil, dar nici Legiunea nu era cea care să se opună masacrelor. Mama mea a fost aruncată dintr-un camion, pentru că unul din călători a învinuit-o că este jidancă. Bunicii din partea mamei au fost împușcați pe malul Bugului,  de o patrulă germană. Dar câți evrei basarabeni nu au fost uciși de  militari sau civili români?. Buzatu a spus – a la guerre comme a la guerre. Nu, evreii nu erau în război cu statul român. Eu nu învinuiesc poporul român, Wiesel s-a exprimat total eronat, când a spus că „România a ucis”. Nu este nici gramatical corect. Dar părinții lui Wiesel au murit la Auschwitz. Nu este ușor să treci peste asemenea fapte. Holocaustul nu înseamnă numai șase milioane de victime. Holocaustul este un rezultat al anti-iudaismului și antisemitismului practicat de 2000 de ani, începând cu Titus, cu primii papi, cu Inchiziția, cu Bogdan Hmielnițki, cu șleahtnicii polonezi, ajungând la maniacii feroci care au fost Hitler, Himmler, ș.a.  De ce? Nimeni nu va înțelege de ce. Nici eu. Crima nu poate să fie înțeleasă decât de criminali. Ei au în creier programată crima. A nega aceste crime înseamnă a batjocori  memoria celor uciși. Cât timp se vor găsi oameni aparent normali, precum profesorul C., B., ș.a. este necesară reamintirea acestor crime. Nu evreii au suferit cel mai mult în istorie. Armenii, japonezii, chinezii, cambodjenii au și ei victimile lor. Nu li se poate reproșa că  nu uită. Nimeni nu vrea răzbunare, ci dreptate. Eichmann a fost răspunzător pentru zeci de mii de oameni uciși, nu trebuia spânzurat, trebuia să fie obligat să vadă zilnic  filmele care au imortalizat crimele Holocaustului. Cred că Antonescu, mareșalul cel adulat astăzi nu trebuia împușcat, trebuia să i se arate ce s-a întâmplat la Odessa, în Transnistria, să stea de vorbă cu rudele celor uciși. Poate că o lacrimă i-ar fi redus din cumplita răspundere pe care și-a asumat-o. Profesorul Coja spune că evreii jecmănesc popoare pentru un Holocaust închipuit. Numai Germania a plătit pentru crimele naziștilor. Germania este cel mai puternic stat sub aspect economic, astăzi. Au fost nemții jecmăniți? Hai să fim serioși. Orice negaționist ar trebui să se întrebe, de ce a fost nevoie de lagăre, de execuții în masă împotriva unei populații civile, care nu a tras un glonț în niciun inamic. Așa au fost bunicii mei. Dar puteam fi eu în locul lor. Dar de ce a trebuit Fundoianu să moară la Auschwitz? Se spăune,da, evreii ar fi adus comunismul, care a fost exterminator pentru milioane de oameni. Statistic, evreii comuniști  față de totalul evreilor reprezintă o infimitate. Fiecare popor are călăii săi. Nimeni nu trebuie să-i ierte.  O crimă nu scuză o altă crimă. Ce să mai spun? Nimic.

BORIS MARIAN MEHR