Sursa historia.ro
Ocupanţii au format şi instruit celule comuniste formate majoritatea din minoritari. Acestea au fost pregătite din timp şi în mod special în vederea împiedicării operaţiilor de evacuare a bunurilor aparţinând instituţiilor de stat şi ale armatei române din Basarabia. Grupurile de minoritari au acţionat aproape identic şi au avut ca scop: oprierea transporturilor de materiale spre gări prin blocarea străzilor cu mase compacte de aşa-zişi demonstranţi; refuzul de a afectua transporturi din partea celor care deţineau mijloace de transport; blocarea gărilor şi garniturilor trenurilor de evacuare prin orice mijloace, inclusiv folosirea armelor de foc; sechestrarea de bunuri în drum spre gară sau pe peronul gării.

În ziua de 9 septembrie, la Chişinău, colonelul medic în rezervă Cerchez Nicolae, martor la acţiuni aparent dezordonate şi fără nici un plan al comitetelor şi bandelor de minoritari, declara autorităţilor romîne la Ungheni, cu ocazia repatrierii: „Imediat ce a plecat ultimul tren de evacuare din acea seară, 28 iunie, din Chişinău, a invadat peronul staţiei ca scoasă din pământ o mulţime entuziasmată de copii, oameni maturi, care aclamau pe Stalin agitând steaguri şi panglici roşii. Se aprinseseră luminile şi felinarele de la intrarea staţiei dinspre Tighina iar mulţimea a crezut că vine delegaţia sovietică şi s-a repezit cu elan şi urale şi aclamaţii spre întâmpinare. Copii de 16 – 17 ani, evrei, se agitau nebuneşte. Delegaţia sovietică a venit mai târziu, în patru tancuri, după ce se înnoptase de tot”.

La Soroca, evreii înarmaţi au atacat camioanele Cercului de Recrutare, împiedicând evacuarea. În darea de seamă a acestuia se menţiona printre altele: „Al treilea transport în care s-a pus întreaga arhivă a Cercului, toată arhiva Subinspectoratului pregătirii premilitare Soroca şi tot bagajul şi efectele persoanale ale ofiţerilor activi şi în rezervă, precum şi tezaurul Administraţiei Financiare Soroca nu s-a putut efectua din următoarele cauze: la ora 14,30 bande înarmate de evrei au trecut malul Nistrului şi au înfipt steaguri roşii cu emblema sovietică chiar pe mal pe direcţia de acces în oraş; alte două bande de aproximativ 200-300 de evrei înarmaţi cu revolvere s-au adunat în centrul oraşului la poarta Cercului de Recrutare; tot în acest timp au trecut Nistrul aproximativ 3 plutoane de cavalerie sovietică care, înconjurate de bandele de evrei, au pus stăpânire pe Prefectură, Primărie şi oficiul P.T.T., iar a patra grupă s-a îndreptat spre depozitul de benzină unde se găsea la alimentare autocamionul al 3-lea. Autocamionului i s-au tăiat cauciucurile şi tot conţinutul lui a fost descărcat şi jefuit”.

Devastarea coloanelor de retragere ale armatei şi administraţiei româneşti au avut ca scop împiedicarea evacuării depozitelor militare şi a averii statului român. Aproape că nu a existat unitate a armatei române care să nu fi fost atacată şi să i se încetinească ritmul de marş.

Pe fondul acestor intamplări, regele Carol al II-lea nota la 29 iunie 1940: „ Excese de orice fel ale populaţiei minoritare, mai ales evreii, care-i atacau şi-i insultau pe ai noştri, au fost ofiţeri batjocoriţi, unităţi dezorganizate”, la 30 iunie: „Incidente, mai ales cu populaţia evreiască au avut loc pretutindeni. Din această cauză evacuările în multe locuri au fost imposibile, s-au împuşcat funcţionari, s-au atacat chiar unităţi militare”. La i iulie: „ Tot aceleaşi ştiri asupra exceselor şi agresiunilor din partea evreilor şi comuniştilor. Ele se fac mai ales asupra ofiţerilor care sunt adesea bătuţi şi degradaţi”. S-au regele mai nota la 3 iulie 1940: „ Ştirile din Basarabia sunt foarte triste. Astăzi a fost ultima zi a evacuării şi a fost declarată zi de doliu naţional. Evreii şi comuniştii s-au purtat într-un mod oribil. Asasinatele şi molestările mă fac sa mă tem să cred că se jor produce reacţii primejdioase”. La 6 iulie : „Ştirile din ţară sunt îngrijorătoare, purtarea evreilor din Basarabia şi Bucovina a fost aşa de rea cu ocazia evacuării încât a provocat o reacţie şi o indignare care se manifestă prin excese, asasinate, devastări”.

(Comentariu de pe site, la articolul despre Larry Watts)