Calin Kasper
14 iun. 2020, 16:01 (acum 1 zi)
către eu, ionzcoja@yahoo.com

Perdanţii virusului Corona

Ieri, 13.06.2020, a apărut un articol pe ziare.com, scris de un autor cu simţ de observaţie, despre cei trei perdanţi ai „evenimentelor recente”. El se refera, desigur, la virusul Corona, dar şi la haosul din SUA, care a urmat virusului. Articolul poate fi gasit aici: https://ziare.com/stiri/eveniment/dragos-paul-aligica-trei-mari-perdanti-neasteptati-ai-evenimentelor-recente-1614769

Autorul Paul Alicica identifică trei mari perdanţi: comunitatea ştiinţifică, (care a comis atâtea bâlbe în legătură cu virusul, încât s-a compromis grav), mass-media, (cea lipsită de credibilitate şi autoarea a majorităţii ştirilor false şi care a devenit şi servitoarea altor interese, abandonând linia adevărului, cea care trebuie să constituie profesiunea de credinţă a ziaristului) şi universităţile occidentale.
Eu zic că primele două s-au compromis mai demult, prima prin alungarea lui Dumnezeu din activitatea ştiinţifică şi a doua prin abaterea de la Adevăr, care este, după cum ştim, abandonarea lui Hristos şi intrarea în slujba Tatălui Minciunilor. Iar a treia perdantă este nu numai universitatea occidentală, ci toată societatea globalistă, care prin catastrofala evoluţie a pandemiei a fost obligată să-şi reactiveze graniţele naţionale, să suspende spaţiul Senghen pentru o vreme, fiind silită să se întrebe cât de falsă este ideea de political correct cât şi recunoaşterea importanţei statelor naţionale. Toate acestea sunt lovituri puternice date unei societăţi ateiste, care nu are alte valori decât banul şi exacerbarea egoismului din om.

La începutul lunii martie 2020, sub influenţa profeţiilor lui Sundar Sing, indianul creştinat şi care este recunoscut ca om sfânt de jumătate din omenire (China, India, Japonia) am scris un articol pentru blogul ioncoja.ro, pe care l-am trimis spre publicare de două ori, dar care nu a avut norocul să apară. Am reuşit să-l strecor la comentarii, pe data de 8 martie. Amintesc că la aceea vreme, Trump zicea despre virusul Corona că e doar un guturai mai zdravăn, Bolsonaro în Brazilia îl nega cu desăvârşire, Lukaşenco în Belarus juca hochei pe gheaţă iar oamenii de ştiinţă pretindeau că rata mortalităţii va fi de cel mult 3,5%. ( În realitate, a ajuns şi la 15%)

Să vedem ce adevăruri au putut fi relevate cu ajutorul profeţiilor lui. Iată câteva dintre ele:
„Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului va face cunoscute lumii cele mai groaznice crime şi pământul va cunoaşte cele mai cumplite boli ce vor apărea pentru a fi nimicită existenţa oamenilor răi sau perverşi. (Ideea este cu totul remarcabilă: Dumnezeu, în loc să aducă pe pământ boli care se transmit orbeşte, şi-a rafinat strategia, trimiţând boli care să vizeze în primul rând pe cei răi şi perverşi. Pentru asta „oamenii de ştiinţă” n-au putut interpreta corect situaţia. O boală de sorginte divină, complet nouă, nu se comportă după tipicul celorlalte boli obişnuite.)

Veţi şti că acele vremuri sunt aproape atunci când Anglia îşi va pierde puterea, iar Franţa va fi asimilată de popoarele din jur. ( Corona face deci doar începutul, dar timpul se apropie!)
Vor face exceptie de la pedeapsa focului nimicitor şi a măcelului ce se va desfăşura pe aproape întreg globul pământesc, Romania şi locurile supranumite sfinte din Palestina. Netrecută prin sabie va rămâne de asemenea cetatea Vaticanului, dar puterea sa de influenţă, atât de pregnant urmarită, se va reduce la zero. (Virusul Corona a evitat să lovească grav România şi Israelul.)

În marele oraș sfânt București se va construi cel mai monumental lăcaș spiritual de comuniune cu Dumnezeirea. (Nu are legătură cu subiectul, dar am reprodus această profeţie pentru cei care, la citirea acestor rânduri, înclină să dea compătimitor din cap la adresa lui Singh.)
Crime, lepra, holera şi multe alte boli înspăimântătoare, printre care câteva complet noi, necunoscute înainte, vor bântui scoarţa pământului, afectându-i mai ales pe cei răi.

În timpurile ce vor veni, România va ajunge şi va rămâne o paradisiacă grădină a binecuvântării Divine, a dragostei, a fericirii, a purităţii şi înţelepciunii, în care modul de viaţă va fi precumpănitor spiritual, elevat şi pur, susţinut de o trăire sublimă în post şi meditaţie, în duh şi adevăr, asemănătoare cu aceea a primilor creştini. (Suntem deocamdată departe de această realitate, dar ce nu e posibil, când Dumnezeu vrea?)
Puterea cu care vor mai fi biciuite restul popoarelor, acolo unde este necesară pedeapsa, se va face prin poporul chinez — rasa galbenă — în colaborare cu poporul japonez, care de asemenea, va fi biciul pedepsei dumnezeieşti. (Nu cumva Corona a pornit tocmai din China?)

Vremurile de exploatare, teroare, înşelăciune şi asuprire vor asfinţi în această ţară. Fiecare locuitor al acestui popor ales se va bucura din plin de binecuvântarea şi Harurile Divine, mulţi dintre aceştia fiind înzestraţi cu înţelepciune şi felurite puteri de a face minuni. Toate darurile se vor revărsa peste această ţară aleasă, care va avea nobila misiune de redresare spirituală a întregului glob pământesc. (Deşi nu pare, este vorba despre România. La trecutul mare/ Mare viitor!)

Poporul evreu va fi aproape singurul care se va opune cu îndârjire influenţei binefăcătoare crescânde a poporului român cunoscător al Tainelor Dumnezeieşti, dar în finalul acestei lupte se va convinge chiar el că adevărul susţinut de poporul român este una cu Dumnezeu şi apoi nu va mai lupta împotriva Divinităţii. (E greu să admiţi, după ce 7 milenii te-ai considerat popor ales, că Dumnezeu va alege alt neam pe care să-l îndumnezeiască. Asta explică şi de ce, dintotdeauna, neamul românesc a fost supus unor continue atacuri ale forţelor întunecate.)

De asemenea, tot atunci cei foarte bogaţi îşi vor pierde averile.
În timpurile ce vor veni, America de Nord şi de Mijloc vor ajunge sa fie în cea mai mare parte un gigantic cimitir. Aceasta se va întâmpla tocmai în ajunul unor planuri de dominaţie prin care se va urmări supremaţia asupra întregii planete. Unica în acţiune şi care se va abţine să ia parte la punerea în practică a frumoaselor idei şi a înfăptuirilor globale ce vor avea loc, va fi Anglia, însa părerea ei nu va fi luată în consideraţie, deoarece la scurt timp dupa aceea ea va ajunge să fie stăpână numai asupra insulelor ei. (La începutul lui martie 2020, SUA nu era ameninţată de virus, iar America de Sud nici nu ştia ce e acela.)”

Puteţi verifica cele scrise de mine pe 8 martie aici, https://ioncoja.ro/cine-castiga-de-pe-urma-virusului/ , la comentariul intitulat ” O boală domnească”.