Uniunea Vatra Românească urmăreşte cu îngrijorare şi mâhnire campania de presă care, sub pretextul comentariilor pe marginea alegerii Patriarhului successor al Marelui Creştin şi Român care a fost Prea Fericitul Teoctist, se dedă – a câta oară?, la un atac incorect şi insidios la adresa Bisericii Ortodoxe Române, a ierarhilor noştri, a înseşi valorilor creştine fundamentale. Nu ne arogăm nici o competenţă în domeniul vieţii bisericeşti din România, cu atât mai puţin în ale teologiei, ci doar ţinem ca, în contextual amintit, să facem o menţiune specială pentru unul dintre ierarhii cei mai vrednici cu care Dumnezeu a binecuvîntat Biserica noastră: Prea Sfinţitul IOAN, episcop al Harghitei şi Covasnei. Cine nu cunoaşte dificultăţile atât de mari cu care s-a confruntat PS IOAN în episcopia pe care o păstoreşte de ani buni, cu rezultate însă atât de îmbucurătoare pentru inima oricărui creştin autentic?! Cine nu-şi aduce aminte de rolul salvator pentru liniştea Ţării jucat de “părintele IOAN” la Cozia, în 1999, când s-a fost vădit că Biserica Ortodoxă Română are potenţialul cu care ar putea juca un rol decisiv şi benefic chiar şi în viaţa noastră politică, în momentele de cumpănă ori de restrişte, aşa cum a făcut-o de nenumărate ori şi în trecut?! La data aceea Uniunea Vatra Românească a deplâns intervenţia abruptă, abuzivă şi ilegală, a lui Emil Constantinescu în actul de justiţie, prin care s-a produs nu numai condamnarea la ani grei de temniţă a unui om nevinovat de faptele pentru care a fost condamnat, ci şi anularea unor consecinţe benefice pentru societatea românească, care puteau impune în viaţa noastră publică “spiritul de la Cozia” ca un reper constant şi întremător! Deplângem şi azi faptul că intervenţia atât de neinspirată şi de păgubitoare a fostului preşedinte a împiedicat spiritul de la Cozia să devină model de comportament public! Încă de atunci s-a văzut că printre ierarhii Bisericii noastre, personalităţi cu o înzestrare atât de aleasă, Părintele Ioan este totuşi un veritabil primus inter pares. Drept aceea ne adresăm clerului, publicului românesc, în mod deosebit Sfântului Sinod şi celor care vor avea de dat votul lor la alegerea noului Patriarh, să ia aminte şi la posibilitatea ca meritele şi calităţile dovedite de Prea Sfinţitul IOAN al Harghitei şi Covasnei să facă din Părintele IOAN un posibil candidat la demnitatea şi restriştile scaunului patriarhal.

Credem că nu se pune problema ca vreunul dintre Înalţii Bisericii Ortodoxe Române să fie incompatibil cu candidatura la funcţia de Patriarh, să nu o merite. Printre ei însă Părintele Ioan are ceva în plus. Cu ani în urmă Dumnezeu l-a ales să-i dea spre păstorire ţinutul românesc cu cele mai grele probleme. E greu de imaginat cum s-ar fi descurcat cineva mai bine. În momentul de faţă şi pentru mulţi ani de aici înainte, România este o ţară care are a se confrunta cu cele mai grele probleme. Biserica nu poate lipsi de la rezolvarea acestor probleme. Poate şi pentru că nu-i cunoaştem la fel de bine pe ceilalţi posibili candidaţi, îndrăznim să credem că Părintele IOAN este cel mai potrivit să ne păstorească în vremurile grele care ne aşteaptă. Sunt tot mai multe şi mai apăsate semnele că în curând vom fi puşi în cumpănă cu pieirea, cu disoluţia ca neam, ca ţară, ca stat. Avem nevoie de ierarhi care să ţină Biserica aproape de Neam, trează la suferinţele poporenilor şi la uneltirile neprietenilor, una cu nădejdea noastră de mai bine. Dintre toţi ierarhii, Părintele IOAN se luptă deja de ani de zile cu neprieteni de ai noştri. Cu sabia smereniei creştineşti şi a înţelepciunii, Părintele IOAN pe mulţi duşmani a ştiut să-i câştige pentru un comportament corect întru Domnul, convingându-i să lepede ura şi răutatea faţă de Celălalt! Convingându-i să fie oameni !

Nădăjduim să nu supărăm pe nimeni cu cele de mai sus. Să ne ierte în primul rând Prea Sfinţitul IOAN că, fără a-l întreba şi fără a-l avertiza, ne-am îngăduit totuşi să facem gestul de faţă.

Pe cât de mare a fost jalea noastră pentru dispariţia Patriarhului Teoctist, pe atât de vie este speranţa noastră că bunul Dumnezeu le va da electorilor din BOR mintea limpede şi inima generoasă cu care să-l aleagă patriarh pe acela dintre toţi candidaţii care este cel mai drag şi mai plăcut lui Dumnezeu Însuşi.

Bucureşti, 15 august 2007, Comitetul Director al Uniunii Vatra Românească