Prea Fericite Părinte Patriarh,

Îmi face o deosebită onoare și bucurie, o adâncă mulțumire de sine, faptul că reușind de data asta să trec peste venerația și smerenia cu care dintotdeauna m-am gândit la înaltul scaun patriarhal al Țării, mă încumet să vă adresez urările mele de LA MULȚI ANI FRUMOȘI, în această zi aniversară a Preafericitei nateri care l-a dus pe lume pe cel mai strălucit și mai spornic Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

În noianul de necazuri și suferințe prin care suntem puși la încercare de atât amar de vreme, ne întărește orice semn că Dumnezeu nu ne-a uitat. Un astfel de semn pentru toți românii îl constituie prezența Prea Fericirii Voastre în fruntea Bisericii noastre strămoșești. De aceea ne bucurăm cu toții de fiecare dată când putem măsura cu încă un an norocul ce ni l-a dat Bunul Dumnezeu, lăsând turma în grija păstorului cel mai devotat și mai priceput, cu siguranță și cel mai iubit dinaintea Scaunului Ceresc.

Ca scriitor, ca profesor de limba română ce m-am învrednicit să fiu, sunt deosebit de bucuros să omagiez în persoana Prea Fericirii Voastre pe vorbitorul cel mai plin de har pe care îl are azi graiul nostru românesc. Este o încântare nesfârșită de fiecare dată când norocul îmi oferă prilejul de a vă asculta vorbind mulțimilor de credincioși și de a urmări construcția savantă și în același timp inspirată a frazelor prin care reușiți să vă revărsați asupra auditoruiului preaplinul inimii și al minții cu care v-a înzestrat Bunul Dumnezeu ! Ferice de maica aceea pe care Domnul a rasplatit-o pentru cinstea și credința ei, alegând-o să vă odrăslească, cu mulți ani în urmă, ani pe care îi dorim să se înmulțească, spre binele Neamului și al Bisericii.

LA MULȚI ANI FRUMOȘI , PREA FERICITE PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST !

Ion Coja
7 Februarie 2003