> La sfarsit de an 2013, românii se
> pregăteau să sărbătorească 95 de ani de la Marea Unire
> de la Alba-Iulia, de la
> înfăptuirea României Mari.    IATA CE GANDURI
> AU UNGURII…
>
>
>
> Ungaria
> şi ungurii de pretutindeni, mai ales cei care sunt
> cetăţeni ai Statului Român, acţionează
> uniţi pentru ca aceasta să fie ultima mare sărbătoare
> românească în Ardeal şi
> pentru pregătirea argumentelor credibile care să stea la
> baza Diktatului de la
> Bruxelles, pe care speră să-l obţină în anul 2014.
>
>
>
> Marea
> majoritate a ungurilor din Ungaria şi de pretutindeni au
> primit gratuit cartea
> “Ardealul-trecut şi viitor”, scrisă de către Endre
> Bajksy-Zsilinszky (deputat
> în Parlamentul Ungariei, în timpul regenţei lui Horthy),
> publicată în anul 1944
> în Elveţia, în limba engleză, carte care a fost tradusă
> de preşedintele
> Republicii Ungaria, Arpad Göncz, în anul 1991, fiind
> tipărită la Budapesta, cu
> sprijinul Ministerului Culturii. Preşedintele Ungariei a
> recomandat astfel
> cartea: “Destinată să ajungă în mâinile tuturor
> ungurilor cu simţul
> răspunderii, volumul este, în zilele noastre, o lectură
> recomandată întregului
> popor.” Cartea este scrisă împotriva Poporului Român
> şi Statului Naţional
> Unitar Român. Ea reflectă ambiţiile imperialiste ale
> Ungariei şi năzuinţele
> hungarismului, precum şi sentimentele de ură şi dispreţ
> faţă de români. În
> “Introducere” la cartea “Ardealul-trecut şi
> viitor”, preşedintele Ungariei a
> scris următoarele:
>
>
> -“Pretenţia
> românilor asupra Ardealului poate fi susţinută doar de un
> singur argument:
> numărul mai mare al populaţiei, mai exact de majoritatea
> etniei române.”
>
>
> -“Problema
> ardeleană o putem rezolva odată pentru totdeauna în mod
> corespunzător”, adică
> prin creşterea artificială a numărului ungurilor din
> Ardeal, ca urmare a
> acordării cetăţeniei ungare la românii get-beget, de pe
> tot cuprinsul României.
>
>
> Cartea
> tălmăcită de Arpad Göncz cuprinde programul agresiv,
> revizionist şi războinic
> al Ungariei. Preşedintele Arpad Göncz prezintă proiectele
> Ungariei cu privire
> la destinul Ardealului, proiecte de o importanţă
> primordială pentru unguri. Din
> cartea “Ardealul-trecut şi viitor” prezentăm câteva
> fragmente edificatoare:
>
>
> -“Crearea
> României Mari s-a făcut sub conducerea lui Ion Brătianu,
> un escroc
> internaţional de mare talent”… prin “acceptarea
> principiului etnic.” (pag.82)
>
>
> -“În
> ceea ce priveşte Ardealul, există o singură alternativă:
> naţiunea
> ungară-înainte şi după Tratatul de la Trianon – ţine
> în modul cel mai ferm la
> dreptul ei de proprietate asupra întregului Ardeal. Nu va
> exista niciodată o
> generaţie de unguri dispusă să renunţe la acest sfânt
> drept istoric. Naţiunea
> ungară este gata ca în orice clipă să ia arma în mână
> pentru a-şi exercita
> acest drept, sacrificându-şi chiar viaţa în
> luptă, fiindcă fără Ardeal nu poate să existe un stat
> ungar, nicio misiune
> ungară şi nici viaţă ungurească.”
> (pag.86)
>
>
> -“Dacă majoritatea românească din Ardeal
> şi-ar impune cu forţa voinţa în cadrul autonomiei
> ardelene, va trebui să se
> recurgă la mijloace artificiale pentru a zădărnici
> dominaţia majorităţii româneşti.”
> (pag.101-102)
>
>
> -“Într-o singură problemă nu
> putem face concesii: Ardealul în întregimea lui – ca o
> unitate intangibilă –
> trebuie repus sub stăpânirea Sfintei Coroane Ungare.”
> (pag.110)
>
>
> Părintele
> Arsenie Boca spunea: “Ungurii vor mai mult decât
> Ardealul.” Se ştie că, Ungaria
> acţionează pentru răpirea unor teritorii din Slovacia,
> Serbia şi Ucraina. Aceste
> trei ţări au răspuns cu fermitate la pretenţiile şi
> programele revizioniste ale
> Ungariei. Singura ţară unde iredentismul unguresc zburdă
> în voie este România.
>
>
> Mulţi
> dintre conducătorii partidelor politice româneşti şi
> dintre manipulatorii de
> opinie se fac că nu înţeleg de ce, în luna februarie
> a.c., a început aşa-zisul
> “război al steagurilor” între Ungaria şi România.
> Este vorba despre aşa-zisul
> steag secuiesc, “fabricat” de unguri şi amplasat
> ilegal, tot de către maghiari,
> pe instituţiile Statului Român,  din judeţele Covasna, Harghita
> şi Mureş, precum şi pe o primărie a unui district din
> Budapesta.
>
>
> Conform
> Legii nr.282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei
> Europene a
> limbilor regionale sau minoritate, publicată în Monitorul
> Oficial al României nr.752
> din 6 noiembrie 2007, la art.2 sunt înscrise următoarele
> 20 de limbi minoritare
> folosite pe teritoriul României: limba albaneză; limba
> armeană; limba bulgară;
> limba cehă; limba croată; limba germană; limba greacă;
> limba italiană; limba
> idiş; limba macedoneană; limba maghiară; limba poloneză;
> limba romani; limba
> rusă; limba ruteană; limba sârbă; limba slovacă; limba
> tătară; limba turcă;
> limba ucrainiană.” La art. 3 din Legea nr.282/2007 se
> precizează că: “În
> înţelesul prezentei legi, limbile minoritare sau regionale
> sunt limbile
> minorităţile naţionale.” Este evident că, legal şi
> faptic nu există limbă
> secuiască şi nici minoritate secuiască în România ! La
> dezbaterea proiectului
> acestei legi în Senatul României, în luna octombrie 2007,
> din partea Partidului
> România Mare am depus şi susţinut un amendament prin care
> am propus să fie
> înscrisă şi limba secuiască şi minoritatea secuilor în
> textul final al legii.
> Atunci, liderii U.D.M.R. au declarat în Senat că în
> România nu există secui şi
> nici minoritate secuiască ! După colonizarea secuilor în
> Ardeal, în secolul XII
> în părţile Bihorului şi Târnavelor, iar în secolul
> XIII în interiorul curburii
> Carpaţilor, ei au adoptat pe steagul lor trei simboluri
> heraldice preluate de
> la geto-daci, respectiv: soarele, semiluna şi lupul dacic.
> Ungurii, fără să
> aibă niciun mandat din partea secuilor, au “fabricat”
> în numele lor un aşa-zis
> steag secuiesc, de pe care au eliminat lupul dacic, semn al
> continuităţii
> geto-dacilor şi românilor în Grădina Maicii Domnului.
> Această cârpă ungurească
> au amplasat-o ilegal pe unele instituţii publice din
> judeţele Covasna, Harghita
> şi Mureş. Nimeni nu-i întreabă pe unguri de ce nu au
> făcut tentative şi pentru
> alte aşa-zise ţinuturi secuieşti în Bihor şi pe
> Târnave.
>
>
> La
> recensămintele populaţiei din anul 2002 şi 2011 s-au
> declarat secui sub 500 de
> persoane, respectiv sub 300. Numai nişte nebuni cu acte în
> regulă  ar putea să creadă că
> 300 de secui, de toate
> vârstele,  ar fi în stare să
> înfiinţeze
> un aşa-zis ţinut secuiesc, cu parlament şi guvern
> propriu, cu armată, poliţie
> şi jandarmerie, cu justiţie proprie, cu administraţii
> locale proprii în
> judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, cu ambasade
> proprii.
>
>
> Pentru
> a fi înţelese mai uşor obiectivele şi acţiunile
> Ungariei şi iredentismului
> maghiar din anul 2013 şi 2014 trebuie reamintite, cel
> puţin, următoarele
> evenimente istorice:
>
>
> 1.În
> timpul Revoluţiei de la 1848–1849, revoluţionarii unguri
> şi Ungaria au avut ca obiectiv
> prioritar anexarea Ardealului. Atunci, criminalii şi
> teroriştii unguri au ucis
> peste 40.000 de români şi au incendiat 300 de sate
> româneşti, cu tot cu
> biserici şi mănăstiri.
>
>
> 2.Marea
> Unire de la Alba-Iulia, de la 1 Decembrie 1918, nu a fost
> recunoscută niciodată
> de către Ungaria şi organizaţiile etnicilor unguri din
> România. Ungaria şi
> ungurii de pretutindeni nu recunosc Unirea şi nici
> documentele adoptate la
> Alba-Iulia. Insultând inteligenţa românilor, ungurii şi
> cozile de topor
> româneşti se agaţă de unele texte din Declaraţia de la
> Alba-Iulia care s-a
> aplicat minorităţilor etnice din România, celor care au
> recunoscut România
> Mare.
>
>
> 3.În
> anul 1919, Ungaria cu sprijinul Uniunii Sovietice a început
> un război împotriva
> României pentru a ocupa Ardealul. Atunci, Armata Română a
> câştigat războiul şi
> a ocupat Budapesta, în 4 august 1919.
>
>
> 4.La
> 30 august 1940, cu sprijinul Germaniei şi Italiei fasciste,
> prin Diktatul de la
> Viena, Ungaria a obţinut o parte din Ardealul de Nord-Vest.
> În perioada
> septembrie 1940-octombrie 1944, armata amiralului fără
> flotă Horthy Miklos,
> sprijinită de localnicii unguri, a săvârşit numeroase
> atrocităţi împotriva
> românilor şi evreilor (în zeci de localităţi) şi a
> trimis în lagărele de
> exterminare din Germania  peste
> 157.000
> de evrei. Până acum, Ungaria a cerut scuze publice
> Israelului şi Slovaciei
> pentru crimele săvârşite în timpul celui de-al doilea
> Război Mondial, împotriva
> evreilor şi slovacilor, angajându-se să plătească
> despăgubiri. Niciodată,
> Ungaria nu a recunoscut antrocităţile săvârşite
> împotriva românilor şi nu a
> cerut scuze publice României şi Poporului Român
> !
>
>
> 5.După
> 21 decembrie 1989 au început atrocităţile săvârşite de
> unguri împotriva
> românilor în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. În
> paralel, a continuat
> separatismul pe criterii etnice (mai ales în şcoli) şi
> alungarea a zeci de mii
> de români din cele trei judeţe. Adevărul istoric se
> regăseşte în Raportul
> HAR-COV al Parlamentului României, din anul 1991, pentru
> care s-a primit
> interdicţie de a fi dezbătut şi aprobat la Bucureşti.
>
>
>
> 6.În
> martie 1990, la Târgu–Mureş, Ungaria împreună cu
> numeroasele organizaţii ale
> etnicilor unguri din România au încercat, în forţă, să
> rupă Ardealul din Vatra
> Strămoşească multimilenară. Este meritul Uniunii Vatra
> Românească şi al românilor
> din judeţul Mureş că au reuşit să zădărnicească
> această nouă acţiune
> revizionistă a Ungariei. Atunci, bestiile ungureşti au
> folosit împotriva
> românilor un arsenal bogat şi diversificat format din:
> lanţuri, răngi de fier,
> bâte, sule, cuţite şi pungi cu sare pe care au aruncat-o
> în ochii românilor.
> Din rândurile românilor au fost mai mulţi morţi şi
> numeroşi răniţi. Este
> celebru cazul Eroului Mihăilă Cofariu, mutilat pe viaţă
> de bestiile ungureşti.
> Statul Român a uitat de urmaşii celor omorâţi de unguri
> la Târgu-Mureş şi de
> cei răniţi de criminalii unguri, care nu zac în
> puşcărie. Mai mulţi dintre
> criminalii de la Târgu-Mureş, din acel martie negru, au
> fugit în Ungaria.
>
>
> 7.În
> perioada 1992-2012, în Camera Deputaţilor, conform art.62,
> alin.2 din
> Constituţia României, nu a existat niciun deputat din
> partea minorităţii
> secuieşti, deoarece aceasta nu există legal în ţara
> noastră.
>
>
> 8.Aşa-zisul
> steag secuiesc este de fapt o cârpă ungurească, de pe
> care a fost înlăturat
> lupul dacic care confirmă continuitatea geto-dacică şi
> românească în Ardeal, în
> vatra vechii Europe. Ministrul de Interne, domnul Radu Stroe
> şi ministrul
> Apărării Naţionale, domnul Mircea Duşa, au declarat
> public la televiziune, în
> ziua de 10 februarie a.c., că pretinsul steag secuiesc este
> ilegal, iar
> amplasarea lui pe instituţiile publice din România
> încalcă dispoziţiile legale
> cuprinse în Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelelor
> pe teritoriul
> României. În realitate adevăratul steag secuiesc a rămas
> un obiect de muzeu. Secuii
> au avut o origine turco-avară şi au fost
> deznaţionalizaţi de către unguri.
> Aşa-zisul steag secuiesc, inventat şi finanţat de la
> Budapesta, este un simbol
> al statalităţii Ungariei. El semnifică, acolo unde este
> arborat sau purtat la
> manifestări publice, apartenenţa acelui teritoriu la
> Ungaria.
>
>
> Poporul
> Român, creştin ortodox, iartă dar nu uită atrocităţile
> săvârşite de unguri !
>
>
> Sunt
> cunoscute, românilor, mai ales locuitorilor din Ardeal,
> megalomania ungurească,
> sentimentele ungurilor de
> dominaţie, duşmănie
> şi dispreţ faţă de români. Aroganţa şi obrăznicia
> ungurilor a dat, din nou, în
> clocot, în februarie a.c. De ce ? Unii neajutoraţi mintal
> care apar la emisiuni
> televizate, în loc să stea la balamuc, susţin că
> declaraţiile antiromâneşti ale
> oficialităţilor de la Budapesta, ale ambasadorului
> Ungariei la Bucureşti şi ale
> liderilor ungurilor din România au legătură cu viitoarele
> alegeri din ţara
> vecină şi neprietenă care vor avea loc în anul 2014 sau
> 2050. Cu toţii mint de
> îngheaţă apele, dar sunt bine plătiţi ca avocaţi ai
> ungurilor. Din păcate, Iuda
> are mulţi urmaşi în România.
>
> Care este adevărul ?
> Conducătorii
> Ungariei şi ai etnicilor unguri din România sunt convinşi
> că au ajuns foarte
> aproape de momentul dezmembrării teritoriale a României
> şi al anexării
> Ardealului, în mod paşnic, printr-un nou Diktat, de data
> aceasta de la
> Bruxelles. Cum ? Prin obţinerea, prin mijloace artificiale
> (cum i-a învăţat
> fostul preşedinte Arpad Göncz, al Ungariei) a unei
> majorităţi ungureşti în
> Ardeal şi prin dobândirea a peste 50% din proprietăţile
> imobiliare aflate în
> Grădina sau Cetatea Domnului (Ardeal) pe calea
> retocedărilor în natură (foarte
> multe bazate pe acte false) şi a cumpărărilor de terenuri
> agricole şi păduri. La
> toate acestea se adaugă apropiata votare în Camera
> Deputaţilor a modificărilor
> şi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003
> (votată în unanimitate în
> Senat, la 27 octombrie 2009), în baza căreia titularii
> licenţelor de exploatare
> a bogăţiilor naturale (din care, în Ardeal peste 80% au
> fost date la unguri) îi
> vor expropria pe români printr-o procedură diabolică şi
> extrem de rapidă,
> inclusiv prin intermediul instanţelor judecătoreşti.
> Încrederea ungurilor în
> obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului a fost
> sporită prin includerea de
> către Guvernul Ponta II, printre priorităţile
> legislative, a proiectului de
> lege privind statutul minorităţilor naţionale. Acest
> statut, susţin liderii
> U.D.M.R., va facilita autonomia teritorială a Ardealului.
>
>
>
> Se ştie că, Ungaria are un interes
> major
> pentru ca România să nu intre nici în anul 2013 în
> spaţiul Schengen şi
> acţionează în această direcţie, cu sprijinul Olandei,
> Finlandei şi Germaniei.
> Ca urmare, românii get-beget acceptă acordarea, cu multă
> generozitate şi în mod
> gratuit, a cetăţeniei şi paşaportului din partea
> Ungariei, fără să cunoască
> limba ungară, Constituţia şi imnul, istoria şi geografia
> acestei ţări. Pe cale
> de consecinţă, românii care obţin şi
> cetăţenia Ungariei se pot angaja uşor în toate ţările
> Uniunii Europene, fără
> niciun fel de restricţii. Mai nou, pensionarii români get-beget care
> cer şi obţin cetăţenia
> ungară beneficiază de pensie din partea Ungariei, pensie
> care este de două,
> trei ori mai mare decât pensia din România, la care sunt
> obligaţi să renunţe. Pe
> surse, s-a aflat că sunt peste 2,5 milioane de cetăţeni
> români care au obţinut
> dubla cetăţenie în Ungaria. Zilnic se duc în
> Ungaria mii de români,
> în cele 920 de localităţi, pentru a dobândi cetăţenia
> acestei ţări şi
> paşaportul unguresc. Acţiunea diabolică de acordare a
> cetăţeniei ungare pentru
> românii get-beget constituie un precedent foarte periculos
> pentru Uniunea
> Europeană, dar pentru Guvernul Ungariei este prioritatea
> numărul unu. Până în toamna anului 2014 se
> acţionează
> pentru acordarea cetăţeniei ungare pentru cel puţin
> încă două milioane de
> români. Apoi, Ungaria va solicita organismelor europene
> de la Bruxelles să
> constate, pe bază de acte de identitate şi paşapoarte,
> că în Ardeal sunt 4-5
> milioane de cetăţeni unguri. Apoi cer autonomia
> teritorială a acestei provincii
> istorice româneşti,  prin
> aplicarea
> principiului autodeterminării popoarelor.
>
>
> Aşa-zisul
> război al steagurilor, din luna februarie a.c., declanşat
> de Guvernul de la
> Budapesta face parte din programul Ungariei de
> internaţionalizare a problemei
> Ardealului, cu scop final
> anexarea la
> Ungaria a acestui Sfânt Pământ Românesc. Orice român,
> cu mintea limpede,
> realizează că există o legătură artificială între
> Ungaria şi aşa-zisul steag
> secuiesc, “fabricat” şi purtat de unguri.
>
>
> În
> acest context, nu trebuie uitat faptul că în majoritatea
> localităţilor din
> Covasna, Harghita şi Mureş au fost organizate ilegal
> referendumuri locale
> vizând obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii
> etnice. Toate documentele referitoare
> la aceste referendumuri locale au fost depuse la organismele
> europene de la
> Bruxelles.
>
>
> Preşedintele României Traian
> Băsescu,
> primii-miniştrii (Boc, Ungureanu şi Ponta), preşedinţii
> Senatului (Geoană,
> Filip şi Antonescu) şi Camerei Deputaţilor (Anastase şi
> Zgonea) au fost
> informaţi, de nenumărate ori, de către Serviciul Român
> de Informaţii (S.R.I.)
> şi Serviciul de Informaţii Externe (S.I.E.) despre toate
> acţiunile Ungariei
> vizând pregătirea Diktatului de la
> Bruxelles. De ce nu au acţionat pentru dezbaterea lor
> în Parlament, pentru
> mediatizarea şi contracarea lor ? Nimeni nu-i întreabă
> şi nici ei nu abordează
> această temă !
>
>
> Având
> în vedere pericolul iminent al Diktatului de la Bruxelles,
> pregătit diabolic de
> Ungaria, iredentismul maghiar şi organizaţiile ungurilor
> din România, este
> necesar ca Parlamentul, Preşedintele şi Guvernul ţării
> noastre să hotărască, de
> urgenţă, următoarele:
>
>
> 1.Până
> la intrarea României în spaţiul Schengen, se suspendă
> aplicarea legii din
> Ungaria privind acordarea dublei cetăţenii pentru
> cetăţenii români.
>
>
> 2.Suspendarea,
> pentru doi ani, a aplicării legislaţiei referitoare la
> restituirile în natură
> şi verificarea legalităţii tuturor restituirilor făcute
> în perioada post-decembristă
> pentru unguri, atât pentru
> persoanele fizice cât şi persoanele
> juridice, mai ales bisericile ungureşti şi Statusul
> romano-catolic.
>
>
> 3.Respingerea
> în Camera Deputaţilor a modificărilor şi completărilor
> la Legea minelor, Legea
> nr.85/2003, pentru a stopa exproprierea românilor de către
> titularii unguri ai
> licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale ale
> Poporului Român.
>
>
> 4.Convocarea
> Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (C.S.A.T.) pentru a
> decide modalităţile
> de stopare a acţiunilor Ungariei vizând pregătirea
> argumentelor pentru Diktatul
> de la Bruxelles, din anul 2014.
>
>
> 5.Adresarea
> unui mesaj Parlamentului României de către Preşedintele
> ţării pe tema situaţiei
> din Ardeal şi a acţiunilor extrem de periculoase ale
> Ungariei. Până acum,
> Preşedintele Băsescu i-a sugerat premierului Ungariei,
> Viktor Orban, să fie mai
> atent şi să acţioneze mai uşor cu pianul pe trepte.
>
>
>
6.Se
> amână cu doi ani discutarea şi adoptarea legilor privind
> regionalizarea
> României şi revizuirea Constituţiei. În faţa pericolului
> unguresc, românii au nevoie de
> unire şi nu de dezbinare.
>
>
> 7.Interzicerea vânzării
> pământului românesc la străini.
>
>
> În
> faţa uriaşului pericol unguresc, pe lângă unirea
> românilor, indiferent de
> opţiunile politice şi judeţele în care locuiesc sau
> ţările în care muncesc, se
> impune extinderea poruncii marelui patriot Radu Gyr:
> Ridică-te Gheorghe !
> Ridică-te Ioane ! Ridică-te Vasile ! Ridică-te Mihai !
> Scoală-te Traian !
> Scoală-te Victor !
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>