Poziția de bazǎ privind pogromul de la Iași a istoricului evreu Nicolae Minei-Grunberg (1922-2000, ajuns în din anul 1969 redactor șef adjunct la „Magazin Istoric“, în România), poziție favorabilǎ României și pentru care a fost acuzat mai târziu de evreii holocaustici, este inseratǎ în prefața pe care el o face, semnând doar Nicolae Minei (fǎrǎ numele evreiesc Grunberg, pe care nu îl folosea), la lucrarea „Zile însângerate la Iaşi (28-30 iunie 1941)“ publicatǎ în 1978, cu autori Aurel Kareţki, Maria Covaci (lucrare citatǎ în acest articol), a cǎrei prefațǎ conferǎ greutatea cǎrții.
Și în evidențele Securitǎții, Nicolae Minei era consemnat ca evreu, conform documentului intern „Fiii lui Israel – Tabel cu personalitățile de origine evreiască din țară, întocmit la sfîrșitul anilor `70 de Emil Schehter, secretar general al Federației Comunităților Evreiești din România“.
Dar, atacându-l, holocausticii evreii au evitat sǎ arate cǎ Nicolae Minei era evreu, cǎ a emigrat în Israel și cǎ îl chema și Grunberg. Ei aratǎ doar cǎ „Minei a fost prima voce publică din timpul comunismului care a afirmat că România, în timpul războiului, nu a exterminat evrei, ci i-a salvat în masă, creditând astfel ideea susţinută de reprezentanţii regimului Antonescu în timpul proceselor postbelice“ (Yad Vashem și Raportul Comisiei Wiesel).

*

Nota redacției – Îl invităm pe dl DAN-CORNEL NICULAE, în calitatea sa de cel mai bun cunoscător al contenciosului româno-iudeu, să ne dea informațiile pe care le deține despre Iași, iunie 1941.