Lista cu semnăturile de susținere a membrilor fondatori

– tertipul prin care clasa politică sfidează și anulează democrația

post-decembristă

 

 

 

 Speranța noastră cea mai puternică ne-am pus-o în posibilitatea pe care ne-a oferit-o jertfa din decembrie 1989 de a beneficia de un regim politic pluripartid, un regim care să ne ofere posibilitatea, celor ce nutrim anumite idealuri politice, să acționăm public și nestingheriți pentru impunerea și respectarea idealurilor respective. Adică să ne ofere, simplu spus, posibilitatea de a înființa un partid cu care să te prezinți în competiția electorală și să te încredințezi voinței electoratului, care să hotărască prin vot dacă își însușește sau nu ideile și idealurile cu care te prezinți în competiție.

La început, în 1990, legea cerea ca un partid să se înființeze depunând la tribunal, pe lângă alte acte, și o listă de semnături, ale membrilor fondatori, în număr de aproape 300, dacă mai țin eu bine minte, 250!

Ulterior legea partidelor s-a schimbat, iar în momentul de față, conform articolului 18 și 19 din Legea Partidelor, sunt necesare semnăturile a 25.000 de susținători.

Semnăturile se adună, câte 10 sau 15 ori 20, pe o listă, pe o foaie de hârtie A4, care conține, pe rândul de jos, declarația unei persoane care certifică faptul că toate datele și semnăturile de pe acea foaie de hârtie/listă sunt corect înregistrate. Exact, textul legii, la art.19, sună astfel:

 

(2) Lista va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancțiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal.

 

 

La art.27 se mai adaugă o cerință: „În fiecare an preelectoral partidele politice sunt obligate să-și actualizeze listele de membri”, adică să depună alte liste, noi, cu alte 25.000 de semnături.

 

Afirm cu toată convingerea și tăria că în textele de lege mai sus citate, care par atât de justificate și de inofensive, se află cea mai diabolică diversiune post-decembristă, se află acel „detaliu în care se ascunde Diavolul” care-și face de cap pe meleagurile noastre în voia sa, fără să-i dea nimeni peste mână!

 

Să facem un mic exercițiu de imaginație: imaginea binecunoscută a celor care adună semnături în piața Universității, simbolul „revoluției” din Decembrie, care ne-a pricopsit cu regimul democratic. Adună oamenii semnături pentru un partid cu un program și o conducere care, să zicem, nu convine Guvernului, s-a declarat adversară ireconciliabilă a partidului aflat la putere! Și ce face Guvernul după ce a aflat că partidul pentru care se strâng semnături este un potențial contracandidat autentic, care i-ar putea pune în pericol poziția politică obținută la ultimele algeri?

 

Nimic mai simplu: apelează la serviciile secrete, la SRI să zicem sau chiar la propriile structuri de partid și trimite la Universitate să se înscrie pe lista de susținători un număr oarecare de indivizi cu acte de identitate false, ușor de procurat pentru un partid aflat la guvernare. Datele indivizilor fantomatici sunt trecute pe listă, cel care se înscrie în fals, atunci când semnează, poate foarte ușor să vadă și să rețină pe ce listă a fost înscris, eventual vin mai mulți asemenea diversioniști unul după altul și se înscriu pe aceeași listă, pe aceeași foaie de hârtie A4.

Apoi listele noului partid sunt depuse la tribunal, cu convingerea că totul este în regulă. Numai că la tribunal procurorul cere verificarea listelor și se dă un nou termen de judecată. Procuratura ia în păstrare și verificare mormanul de liste și nu are nevoie de multă cercetare până ajunge la listele pe care s-au înscris falșii susținători! Se verifică datele de pe listă și se constată că nu există nimeni cu acele nume și cu acele CNP-uri!

Caz penal! Cel care a semnat în josul listei pentru „autenticitatea semnăturilor” este acuzat de fals în declarații, acuzat că a încălcat codul penal, art. 292. Pasibil de închisoare câțiva ani buni!…

 

La proces, când se reia judecata, procurorul susține că a făcut un sondaj, aleatoriu, și din 100 de semnături, să zicem, un sfert erau false, nu s-a putut da de urma celor care semnaseră. Nu erau nicăieri înregistrați la evidența populației. Temei suficient pentru a se respinge cererea de înregistrare a partidului incomod pentru establishmentul nostru politic!

 

În felul acesta a fost respinsă înscrierea unui nou PUNR, după ce pe mâna lui Valeriu Tabăra, adică prin trădare la cel mai înalt nivel, partidul se autodesființase! PUNR a fost singurul dintre partidele parlamentare a cărui înființare nu a fost prevăzută în scenariul gorbaciovist decembrist și post-decembrist. Scenariu kgb-ist și cominternist 100%!… De reînființarea PUNR s-a ocupat Gheorghe Funar și alți bravi români, care au fost tracasați apoi pe la procuratură să dea cu subsemnatul pentru fals în declarații!… Adică au fost împiedicați să înscrie un partid politic care avea o largă susținere publică!

 

Mai de curând același scenariu ticălos a împiedicat tineretul naționalist să-și facă un partid, Partidul Naționalist. Pe liste au fost strecurați asemenea falși susținători, căci nu poți să-i cunoști în persoană pe toți cei 25.000 de amatori să te susțină! Și tot așa, cu acuzații de fals în declarații, anchete, amenzi… Deocamdată, se pare, nimeni nu a făcut pușcărie pentru asta, probabil ca să nu se facă prea mare caz de prevederile otrăvite ale legii partidelor.

 

Cu ani în urmă, vreo 7-8, am demarat acțiunea de înregistrare a Partidului Vatra Românească. Ne-am apucat și de strâns semnături. S-a îndurat cineva de la SRI, în prag de pensionare aflat, și m-a sfătuit să nu mai pierdem timp și bani cu strângerea semnăturilor, căci se luase deja decizia ca SRI să ne trimită un lot masiv, convingător, de membri susținători, să se înscrie pe listele noastre. I-am cerut sfatul acelui binevoitor. Ce să facem? Să cumpărăm unul dintre partidulețele existente și să-l transformăm în Partidul Vatra Românească?

 

Da, ar fi o soluție, dar legiuitorul a fost și de data asta foarte prevăzător și s-a asigurat că există leac și pentru cei care reușesc să dribleze tribunalul și să dobândească un partid fără să mai treacă prin proba listelor de susținători: se aplică articolul 27, potrivit căruia faci liste noi în fiecare an pre-electoral. Adică, dacă un partid devine incomod după ce s-a înregistrat, el poate fi împiedicat să participe la alegeri. Nu este desființat sau suspendat, ci doar i se interzice să participe la alegeri, tot așa: cu ajutorul listelor de membri susținători, liste depuse în anul pre-electoral.

La acest tertip încă nu s-a recurs, a fost suficient primul, care blochează înscrierea partidelor.

 

Sunt tare curios să aflu dacă asemenea prevederi mai există și în alte țări. Și în care țări anume. Sunt convins că prevederea de la art.27, cu listele din anul pre-electoral, este o inovație dâmbovițeană, care ar merita patentată.

Ce ziceți, domnule Hrebenciuc? Mă înșel cumva?

 

 

Ion  Coja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partidele politice

 

 

 

CAPITOLUL IV
Inregistrarea partidelor politice

Art. 18.
(1) Pentru inregistrarea unui partid politic se depun la Tribunalul Bucuresti urmatoarele documente:
a) cererea de inregistrare, semnata de conducatorul organului executiv al partidului politic si de cel putin 3 membri fondatori, care vor fi citati in instanta;
b) statutul partidului, intocmit conform prevederilor art. 10;
c) programul partidului;
d) actul de constituire, impreuna cu lista semnaturilor de sustinere a membrilor fondatori;
e) o declaratie privitoare la sediu si la patrimoniul partidului;
f) dovada deschiderii contului bancar.
(2) Cererea de inregistrare se afiseaza la sediul Tribunalului Bucuresti timp de 15 zile.
(3) In termen de 3 zile de la data depunerii cererii de inregistrare, anuntul cu privire la aceasta se publica de catre solicitant intr-un ziar central de mare tiraj.

Art. 19.
(1) Lista semnaturilor de sustinere trebuie sa mentioneze obiectul sustinerii, data si locul intocmirii, iar pentru sustinatori trebuie sa contina numele si prenumele, data nasterii, adresa, felul actului de identitate, seria si numarul acestuia, codul numeric personal, precum si semnatura. Sustinatorii inscrierii unui partid politic pot fi numai cetateni cu drept de vot.
(3) Lista trebuie sa cuprinda cel putin 25.000 de membri fondatori, domiciliati in cel putin 18 din judetele tarii si municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si municipiul Bucuresti.
(4) Fiecare lista va cuprinde persoane dintr-o singura localitate. Listele vor fi grupate pe localitati si judete, pentru a se putea verifica prevederile alin. (3).

 

 

 

Art. 292

Falsul în declaraţii

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Detalii: http://legeaz.net/cod-penal-actualizat-2011/art-292-cpen

 

 

 

Art. 27

În fiecare an preelectoral partidele politice sunt obligate să-şi actualizeze listele de membri, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 19 alin. (3) şi (4). Listele actualizate vor fi depuse la Tribunalul Bucureşti până la data de 31 decembrie a acelui an.