Dorel Bîrsan
45 aprobate
biransblogblog.wordpress.comx
biransderol@yahoo.com
193.106.126.220 Ca răspuns la G.
Măi G, tu eşti mai prost ca maimuţa Rhesus a cărei genă o porţi. Cum ai dedus tu academicianule că plăcuţele de la Sinaia sunt falsuri? Stupidule, se vede că eşti obsedat de falsuri şi de punctul G, la care n-ai ajuns niciodată.

Dacă nu ai citit traducerea tăbliţelor cum poţi să susţii aberaţii gen „Duras, cunoscut și sub numele de Diurpaneus”. Tu, le amesteci, căci e vorba despre două personaje diferite. Dacă te obligă „stăpânii” tăi să susţii aceste aberaţii cred că eşti stresat şi ai să faci un avc, Doamne fereşte.

Referitor la ultima propoziţie a lui Iisus pe cruce Matei spune „Eli, Eli…” iar Marcu „Eloi, Eloi…”. Acea propoziţie are mai mult sens, în ideea că Iisus a fost get, dacă o vom considera Elieo, căci el s-a gândit la Regatul Elieo. Se vede cum evangheliştii nu erau siguri cum se scrie, iar martorii, care erau oameni de rând, nu înţelegeau ce înseamnă, şi au asociat cuvântul cu Ilie.

Ca să-ţi dau peste bot sunt nevoit să scriu mult, deoarece văd că alte persoane caută filmuleţe cu tăbliţele de la Sinaia. Măi fraţilor mai cumpăraţi şi cărţi, ele cuprind o argumentaţie mai consistentă. Cartea din care scriu aici traducerea tăbliţelor se numeşte „Adevăruri ascunse” şi este formată din două volume a câte 650 pagini fiecare, în format A4. Am scris autorului (Constantin Olariu-Arimin) şi mi-a trimis-o prin poştă, alături de un dicţionar numit „Dicţionarul nemuririi limbii strămoşeşti”.

Textul în care apare scris cum Iisus (numit Ili de geţi) este trimis la evrei să tempereze un conflict al acestora cu geţii apare pe tăbliţa 52, turnată în anul 27 e.n. Textul pare a avea un titlu:

„Călătoria geţilor în cetatea oamenilor nemernici(leneşi, răi) cu vorbire sacadată”.

„A fi lângă cineva gras nu înseamnă că eşti perechea marii lui burţi. Ili să iei şi să semeni în strat(cu mare grijă) aşa cum sfânta falangă(oastea de îngeri) scoate la lumină adevărata credinţă din întuneric, iar miezul de nucă este scos din coajă. Eu trag nădejde că micile făpturi din ceruri vor arăta grija lor de mamă.
Să-ţi întăreşti casa(frăţia religioasă) ta cu gabenul împotriva celor care vor să ţi-o fure şi să o distrugă aruncând cu valuri de zoi. Eu, Luminatul Mântuitor, cu gândul am spus geţilor: zeama aramaică este o înşelătorie pentru că au sădit pe Apolo să vă fie însoţitor”

Autorul citat mai sus al traducerii tăbliţei 52 sintetizează: „Ili (Marele preot al Frăţiei celui Ales din Sarmisetuzo) – învăţătorul iubirii, conducătorul cetei de geţi care au mers să înfrunte preoţimea iudaică – rabinii – pentru hoţia ce o puneau la cale privind distrugerea sau convertirea la mozaism a credincioşilor în sfânta cruce, care era religia geţilor sau mitraismul, cum l-au falsificat întunecaţii.”

Pe tăbliţa 53 se descrie panica ce i-a cuprins pe geţi când au aflat că Ili a fost ucis de iudaici. Voi spicui din textul tăbliţei 54 pentru ca „punctul G” să vadă că nu era vorba de Diurpaneus ci de generalul Duro.

„Astfel, Duro conducătorul armatei, uliul cetăţii geţilor, a luat însoţitori şi au plecat să cerceteze păţania rea (uciderea lui Iisus-Ili n.n.). După denia făcută într-o pădurice mică, Duro a luat cu mare atenţie direcţia către neamul tracilor. Neamul (jegoşii) lui Elie, ca nişte vite s-au înfoiat precum pleava de cânepă dorind să-l ia pe Ili(Mântuitor) dar Zanio, credinciosul în sfânta cruce l-a luat să-l ducă în ţinutul lui Zamolxe”.

E vorba de preluarea trupului lui Ili pe care l-au adus în Dacia. Toată Geţia a fost cutremurată de aflarea veştii şi din tăbliţa 55 se vede cât de cunoscut şi preţuit a fost Iisus în ţara geto-dacilor încă din timpul vieţii lui.

T 55:

„Mulţimea a însoţit toiagul(cortegiul) să vadă minunea ce ne-a dat-o nouă Zabelio. Am dat ghilul lui Zabelio şi este pus pe o argea. Grupuri de armată au sosit în cântece religioase să se roage la El. Locuitorii vestitelor sate au venit trişti să se închine lui. Cetatea a dat tuturor celor adunaţi stofă neagră de mătase pentru că îngerul zace mort. Boero Biseto şi-a pus încălţările şi a mers împreună cu locuitorii Sarmisetuzei şi armata să se căiască. Veşnic sfânta şi nemuritoarea ciocârlie a lui Dapisiu a fost lăsată să se înalţe în cele mai înalte ceruri. Pentru sfântul geţilor (Ili) preotul judecător Orolieo a strâns adunarea şi apoi au cântat sfinte cântece religioase.

Zaraseo, preotul judecător al geţilor l-a dus pe Ili fără vlagă în cetatea plină de durere. Priviţi geţilor cum s-a dus, a suferit rău, s-a curăţat şi s-a înălţat la ceruri pentru dreapta şi sfânta judecată. Să-l jelim pe sfântul get iar în cetate, oalele pentru băutură să fie cu zoi. Pentru sfântul get, Gormio a cântat doine după rânduială. Noe care l-a adus pe sfântul get a fost lovit de un zbucium nebun. Bunul Dumnezeu s-a îndurat şi l-a luat pe sfântul get în cetatea credinţei. Boriso a plecat spre cetatea Pananeo pentru a spune despre sfântul get. Goe, du-te la arătoasa cetate a sarmaţilor să ştie despre sfântul get. Să se ducă la carpi, la credinciosul Sarta pentru a afla despre sfântul get. Pary să se ducă la cetatea Ermi pentru a vesti pe sfântul Mântuitor al geţilor. Eu i-am adus aminte acestui om încăpăţânat Goe, să spună despre sfântul Mântuitor al geţilor. Goe a plecat repede către cetatea Gomineo să vestească despre sf. Mântuitor al geţilor. Paloe a alergat la cetatea Segetio să dea şfară despre sfântul geţilor, Mântuitorul în credinţa crucii.

Să se cerceteze oastea strălucitoare de îngeri din ceruri dacă mai au grijă de neamul geţilor.
Uite, a venit chin rău peste daci”.

După toate cele relatate pe tăbliţe mai credeţi că neamul nostru a fost creştinat de apostolul Andrei? Dimpotrivă, geto-dacii l-au creştinat pe sf. Andrei, iar creştinismul este religia noastră, a românilor, dintotdeauna.

*
NR – Plăcuțele de la Sinaia sunt autentice, traducerile mai pun probleme care nu se vor rezolva niciodată.