Azi s-a judecat pe fond dosarul deschis de concetățeanul nostru MIHAI TOCIU împotriva Primăriei Capitalei. S-au prezentat mai multe cereri de intervenienți în sprijinul cererii de anulare a hotărârii Primăriei de a acorda pe timp nelimitat acest spațiu unui ONG care, deși a fost declaral de importanță publică, face mari deservicii întergii societăți românești, inclusiv comunității evreiești, care nu se recunoaște în persoane dubioase precum Alexandru Florian, Aurel Vainer și alte secături cominterniste. Cauza a rămas în pronunțare. Am depus la ultimul termen textul de mai jos, în completarea cererii de intervenient. 
Doamne, ajută! 

 

Tribunalul București

Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal
Dosarul nr 2566 / 3 / 2017
Stimate domnule Președinte,
Subsemnatul ION COJA, intervenient în dosarul Tociu versus Primăria Capitalei, adaug la cererea mea de intervenție documentele de mai jos:
1. O fotografie a Monumentului Săpunului de la Dorohoi, un monument dedicat unei minciuni sfruntate, scornite de Simon Wissenthal în anul 1945, potrivit căruia 900.000 de evrei ar fi fost făcuți săpun de germani la Auschwitz. Analize de laborator făcute în mai multe laboratoare din Occident, inclusiv din Israel, au dovedit că săpunul inscripționat RJF era un săpun ca oricare altul, nu avea în compoziția sa nici urmă de ADN uman. În România sunt mai multe orașe unde au fost inaugurate monumente memoriale închinate victimelor, evreilor făcuți săpun… Aceste monumente au fost ridicate chiar și după ce YAD VASHEM, instituția supremă din Israel care gestionează memoria Holocaustului, a desmințit existența vestitului săpun…
.
2. Adresa înaintată de Uniunea Vatra Românească către Federația Comunităților Evreiești din România prin care solicitam accesul la acte din arhiva acestei instituții publice. Ceream spre consultare fondul de documente intitulat DOSARUL SUFERINȚELOR UNEI FAMILII DE EVREI, alcătuit dintr-un chestionar de 80 de întrebări la care au fost obligați să răspundă capii a sute de familii de evrei. Chestionarul a fost elaborat în anul 1946. Din cele 80 de întrebări nici una nu are legătură cu holocaustul din România, despre care se pare că nimeni nu știa nimic la acea dată! După informațiile noastre acest fond a fost distrus. Dovedea oricui că în România nu a fost niciun holocaust!
.
3. Două fotografii: una originală, a trei soldați germani împușcați de americani pentru spionaj, iar cealaltă trucată, după prima, și declarată într-o publicație scoasă de același Simon Wiesenthal ca fiind fotografia a trei evrei uciși într-un lagăr de concentrare.
.
Documentele depuse sunt legate de afirmația mea că nu există artefacte legate de Istoria evreilor din România care să umple un spațiu atât de vast precum cel existent în palatul Dacia. Comunitatea evreiască nu are nicio nevoie de acest spațiu, nu l-a solicitat niciodată, iar cererea către Primărie, formulată de Alexandru Florian, nu răspunde unei nevoi obștești reale. Spațiul respectiv va fi folosit pentru afaceri dubioase, ilegale.
.
Am serioase rezerve față de onestitatea și onorabilitatea acestui Alexandru Florian, un impostor care se pretinde istoric, ascunzând pregătirea sa universitară ca specialist în marxism-leninism. Specialist într-o mare și criminală minciună!
.
Cu adâncă considerațiune și cu speranța că nu veți ceda în fața minciunii și hoției, al dumneavoastră
.
Ion Coja
.
04.12.2018
Post scriptum: numărul corect al familiilor de evrei care au răspuns la Chestionarul Suferințele unei familii de evrei a fost de ordinul sutelor de mii.