Patriarhul Daniel către românii de pretutindeni: Familia este mediul prioritar în care credința este asumată

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj la deschiderea evenimentelor prilejuite de Ziua Românilor de Pretutindeni, desfășurată vineri, 24 mai 2024, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.
„Influența binefăcătoare a Bisericii este primită, trăită și transmisă copiilor mai ales prin intermediul familiilor formate din credincioși atașați valorilor Ortodoxiei”, afirmă Patriarhul României în mesaj. „Familia este mediul prioritar în care credința este asumată, practicată, îndrăgită și transmisă mai departe urmașilor.”

Text integral:

Ziua Românilor de Pretutindeni
Hristos a înviat!

Prin Legea nr. 101/2015, în ultima duminică a lunii mai, este sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni, o zi cu o puternică semnificație identitar – națională și spirituală și un bun prilej de reafirmare a valorilor comune care stau la baza unității noastre: limba română, cultura română și tradițiile creștine ale poporului român.

Românii plecați din țară din diferite motive, au dus cu ei credința străbună în lumea mare, au purtat în suflet biserica de acasă, au trăit spiritualitatea și credința sfântă ortodoxă. De aceea, Biserica Mamă, prin purtarea de grijă a fiilor ei duhovnicești, a înființat numeroase parohii și eparhii în diaspora, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor ortodocși români. Astfel, pe lângă eparhiile deja organizate, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din data de 29 februarie 2024, a aprobat înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu sediul la Londra și a Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei, cu sediul la Dublin.

În toate aceste eparhii din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române activează, în prezent, un total de 1.578 parohii și filii, 74 așezăminte monahale ortodoxe românești, deservite de un număr de 1.519 clerici români.

În actualul context al fenomenului migrației la nivel global, Biserica Ortodoxă Română dezvoltă și intensifică misiunea și responsabilitatea ei pastorală și socială față de românii ortodocși din afara României, pe care îi consideră fiii săi credincioși și parte integrantă a comuniunii ortodoxe românești de pretutindeni.

Influența binefăcătoare a Bisericii este primită, trăită și transmisă copiilor mai ales prin intermediul familiilor formate din credincioși atașați valorilor Ortodoxiei. Familia este mediul prioritar în care credința este asumată, practicată, îndrăgită și transmisă mai departe urmașilor.

Apropierea de Dumnezeu, familiaritatea cu sfinții, cu luminile credinței sunt descoperite prin lucrarea păstorilor sufletești și a persoanelor evlavioase, care manifestă credința lor în viață cu noblețe și dragoste.

De aceea, românii doresc să păstreze unitatea familiei, constituită din bărbat, femeie și copii, deoarece familia binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spațiul intim cel mai de preț în care se exprimă iubirea conjugală, dar și dragostea părintească, filială și frățească.

De asemenea, este foarte necesară educarea tinerei generații în duhul iubirii de Dumnezeu, de Biserică și de neam, precum și cultivarea virtuților esențiale în sufletele copiilor și tinerilor, precum: iubirea și compasiunea, solidaritatea cu oamenii aflați în dificultate, prietenia, curajul și speranța.

Astfel, de misiunea Bisericii Ortodoxe Române în diaspora se leagă cultivarea năzuințelor sfinte ale românilor din afara țării, unitatea familiei, limba română, credința creștină și cultura română în dialog cu marile culturi universale.

Așadar, Biserica și familia sunt chemate să nască și să crească oameni credincioși, harnici și darnici, cu dragoste de neam și patrie.

Felicităm pe ostenitorii Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru sprijinul generos acordat comunităților românești din diaspora și pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Românilor de Pretutindeni. Dorim tuturor românilor de aici și de pretutindeni, pace și sănătate, bucurie și mântuire.

Cu părintească binecuvântare și frățească salutare,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

25-05-2024
Evenimente napocanews, pretutindeni, romani