Cornel-Dan NICULAE
50 aprobate
carpathia_rex@yahoo.com
78.96.87.191
.
.
Ordinul ministrei Educaţiei de introducere a „materiei Holocaustului“ din toamna anului 2023 este ilegal şi abuziv totodată.

Căci ordinul liberalei Ligia Deca de la Educaţie (Ordinul 5.344 din 9 august 2023) încalcă articolul 248, punctul 29 din Legea 198 din 2023, a învățământului preuniversitar, lege adoptată de Parlamentul României la 4 iulie anul acesta şi semnată de Ciolacu ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, pe atunci, punct de articol ce stipulează că „Disciplinele școlare prevăzute la art. 88 alin. (3) și (5) se includ în planurile-cadru ale învățământului liceal începând cu anul școlar 2025-2026.“ Până la acea dată era de aşteptat să apară şi alte poziţii mai clare, necesare, privind conţinutul acestei „materii“, precum cele ale societăţii civile naţionale şi ale Academiei.
Legea poate fi văzută aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/271896 )
*
Este vorba – la articolul 88 aliniatul 3 – că planurile-cadru ale învățământului liceal să cuprindă şi „Istoria evreilor. Holocaustul“, neopţional (materie obligatorie), al cărui manual să fie elaborat de Institutul „Elie Wiesel“, adică de iudeul Florian de la Gogoşerie.
Legea nici nu spune la care clasă (între clasa a 9-a şi a 12-a) se va preda îndoctrinarea iudaică, dar iniţial ministerul anunţase că doar la clasa a 11-a de liceu (dar abia din 2025, conform articolului 248 din Lege).
Acum vine ministra Ligia Deca şi – prin Ordinul ei abuziv, care încalcă Legea învățământului preuniversitar 198 din 2023 – adaugă, inconştientă de două ori, şi clasa a 12-a, clasa finală de liceu, în care elevi sunt supraîncărcaţi deja, căci, fiind ultimul an, pentru ei urmează cele mai mari examene pe care le-au dat până atunci, pentru care trebuie să se pregătească cât mai bine.
Ministra nu şi-a încălcat abuziv atribuţiile !?
Căci deşi Ligia Deca invocă – ca temei legal al emiterii Ordinului neavenit – articolul 13
din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, articolul 13 din acest HG pe care îl invocă, spune clar la punctul 3 că „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.“
De când nu mai este Legea mai presus de ordinele unui ministru?
Sintagma „în condițiile legii“ nu se înțelege în sensul că actul se face fără încălcarea legii şi numai în sensul trimiterii la condițiile prevăzute de Lege, după cum a spus şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în diverse speţe, precum în Decizia nr. 23 din 17 octombrie 2011?
Iar Ordinul lui Leca încalcă clar articolul 248, punctul 29, din Legea 198 din 2023, cum încalcă şi bunul simţ elementar!