–– Forwarded Message ––
From: aura & adrian
To: Ion Coja <ionzcoja@yahoo.com>;
Sent: Friday, December 5, 2014 2:18 AM
Subject: text corectat 3 O voce de pe site cu o viziune sui generis asupra istoriei
CONCLUZIE:
.
 
Gheorghe Gheorghiu Dej, Emil Bodnăraş, Nicolae Ceauşescu şi mulţi alţii, au fost personalitatile vizibile ale uneia din multele reacţii de opoziţie manifestate de Neamul Românesc la atacul conspirat al inamicului secular. Ei au jucat un joc periculos care a avut ca efect protejarea poporului român şi a valorilor strămoşeşti, au ajutat mult la împiedicarea sau atenuarea distrugerilor produse de inamic asupra Neamului în multe planuri, la regenerarea inteligenţei în Neam, dar s-a sfârşit cu moartea prematură a lor şi nerezolvarea problemei seculare a invaziei conspira te.
.
 
ARGUMENTAŢIE:
.
 
Descoperim că activitatea celor menţionaţi mai sus a fost adânc conspirata şi o putem descifra cu dificultate doar din fapte dar mai ales din studiul acestor fapte din perspectiva inamicului, inamic adânc conspirat în spatele mai multor nivele de paravane.
.
 
Ne aflăm în mijlocul unui fenomen în desfăşurare pe termen lung pe care ne străduim să îl descifrăm. Suntem atacaţi de 300 de ani începând cu 1711, an de la care acelaşi inamic a folosit drept paravan Imperiul Otoman sub falsă identitate de greci din cartierul Fanar al Istanbulului.
.
 
Neamul Românesc a avut reacţii de apărare ca nici un alt neam până acum cunoscute mai degrabă după numele personalităţilor care le-au condus sau reprezentat menţionez pe cele mai cunoscute: Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Ionel I.C. Brătianu, C. Z. Codreanu, Ion Antonescu, Ghe. Ghe. Dej, Nicolae Ceauşescu la care trebuie adăugaţi patrioţii care au format rezistenţa anticomunistă armată din munţi, reacţia patriotică după 1989 dezorganizată abil de inamic.
.
 
În perioada interbelică era evident că după ce a preluat Imperiul Rus la 1917, România va fi atacată de inamicul secular şi adânc conspirat pentru preluare integrală şi distrugere completă a Neamului Romanesc, intenţii dovedite prin atacurile concertate din est şi vest din 1919, atacuri respinse de Armata Romană până la Budapesta la 4 august 1919.
.
 
Unui cercetător amator i se arată tot mai clar că în faţa unui val atât de bine organizat, era raţional ca Neamul să îşi infiltreze patrioţi în trupele inamice pentru eventuala slăbire a acestora din interior.
.
 
Se pare că gruparea Gheorghe Gheorghiu Dej, Emil Bodnăraş, Nicolae Ceauşescu şi mulţi alţii, a constituit chiar una din aceste reacţii de apărare.
.
 
În prima etapă şi-au făcut o legendă de aliaţi ai inamicului infiltrându-se în partidul comunist înainte de război, partid organizat de inamici ca instrument de promovare a politicilor antiromâneşti şi preluare a conducerii Statului Român.
.
 
În a doua etapă, după război, la adăpostul oferit de ocupaţia teritoriului de către armata URSS, instituţiile statului au fost transformate în instituţii antiromâneşti. Vom menţiona un singur exemplu: poliţia. Din lectura excepţional de complet documentatei lucrări de cercetare istorică “Martirii Poliţiei Române” a Domnului Comisar de Poliţie Florin Şinca, se constată un fapt şocant: între 1946 şi 1951, practic în întregime, respectiv 98,5% din personalul Poliţiei/Miliţiei a fost schimbat cu străini (evrei), cu romani analfabeţi şi romani infractori devenind o instituţie antiromânească în mâna inamicului. Aceeasi situaţie s+a aplicat în toate instituţiile statului. În aceste condiţii, patrioţii infiltraţi au fost nevoiţi să se facă cât de cât de folos străinilor că să fie promovaţi de aceştia dar evitând a se implica direct în acţiuni antiromâneşti. Dacă s-ar fi manifestat patriotic, ar fi fost aruncaţi din sistem şi nu ar fi pututmai facă nimic bun pentru Neam. Contra impulsului patriotic, au fost nevoiţi, ca toţi patrioţii care şiau asumat aces rol in istorie, să “meargă cu valul” şi să joace un joc periculos pentru a avansa până în funcţiile de decizie.
.
 
În a treia etapă după ce au ajuns în funcţiile de decizie, şi-au consolidat poziţiile si anturajul de suport adunând în jur alţi patrioţi cu care să acţioneze la momentul potrivit împotriva inamicului.
.
 
În a patra etapă au manevrat astfel încât elementul principal de forţă pe care se bazau străinii să fie eliminat, respectiv au acţionat inţelept astfel încât armata URSS să fie retrasă, fapt realizat în 1958.
.
 
În a cincea etapă au eliminat unul câte unul pe străinii din conducerea instituţiilor de forţă şi justiţie. Când au terminat cu cei cunoscuţi în 1964, au eliberat deţinuţii politici, care în marea majoritate erau legionari. Cu eliminarea străinilor din conducere, au oprit şi valul de asasinate a celor mai buni români cu efectul ca de atunci cei mai buni români din toate categoriile sociale şi profesionale nu au mai fost asasinaţi ceea ce a rezultat în regenerarea inteligenţei în Neamul Românesc. Acest singur fapt va fi puterea care va îndepărta într-un final inamicul pentru totdeauna. Suntem al a treia generaţie de când nu ne-au mai fost omorâţi cei mai buni români, respectiv cei mai buni români născuţi după 1935 nu au mai fost ucişi.
.
 
În etapa 6, inamicul a reacţionat violent precum îi este caracterul: ca să revină în funcţiile de putere în stat l-au ucis pe Dej şi au încercatîl pună în locul lui pe omul lor Aaron Gershwin care acţiona sub fals nume de roman Gheorghe Apostol. Dar patrioţii preveniseră această situaţie în etapa trei, a se vedea mai sus, şi au manevrat astfel încât să fie pus şi susţinut Nicolae Ceauşescu. Astfel, Nicolae Ceauşescu a devenit cel mai urât dintre români de catre neamul invadator, ură ce se manifestă pe toate planurile si asupra caruia continua sa fie vigilenţi cu prioritate. .
.
 
În etapa 7 etapa patrioţii au dezvoltat cu absolută prioritate capacităţile de apărare militară. Pentru a realiza acest scop, au dezvoltat industria metalurgică grea, mecanica fină, electronică, chimică, amenajarea teritoriului (canalul Dunăre-Marea Neagră), întreaga economie era dezvoltată pe faţă în scopuri vagi numite caraghios ”socialism multilateral dezvoltat” dar în realitate în scop de asigurare a independenţei militare. Nu vă întrebaţi oare de ce industriile esenţiale pentru armata erau în primul rând în Transilvania? Explozibili la Făgăraş, aparate de zbor şi transport rutier greu la Braşov, metalurgie la Hunedoara, arme la Cugir etc. Motivul este că Transilvania este înconjurată de munţi de jur împrejur şi în caz de atac din toate părţile, rămânea ca ultim bastion de apărare. Existau şi în rest alte multe capacităţi de producţie in restul ţarii dar în cazul în care ar fi căzut, mai rămânea Transilvania.
.
 
Oare nu se înţelege de ce Transilvania este esenţială pentru Neamul Românesc? Este cetatea naturală în care ne-am retras sub atac şi din care am contraatacat de milenii.
.
 
S-a dezvoltat o mare conştiinţa combativă prin readucerea în conştiinţa poporului a faptelor de mare bărbăţie şi vitejie, a faptului ca am făcut faţă militar tuturor imperiilor, că nu am pierdut nici un război, chiar dacă a durat sute de ani, deşi am pierdut unele bătălii. Inamicul şi-a băgat omul lor, Sergiu Nicolaescu ca să pervertească şi acest demers: a făcut toată viaţa propaganda antiromâneasca prezentând valorile româneşti invers decât au fost, începând cu descrierea Dacilor ca o rasă inferioară de barbari, a continuat prezentând cei mai mari patrioţi şi cei mai buni oameni ai României drept cei mai mari criminali şi a sfârşit ascunzând cu obstinaţie crimele de la Revoluţie, a servit toată viaţa interesele antiromâneşti ale străinilor care urmăresc disoluţia Neamului Românesc. I s-a creat o aură de mare talent şi prin infinte tertiprui au fost bolcate alte talente regizorale ca să rămân singurul regizor de filme de atiune si istorice ca să poată duce politica antiromâneasca fără nestânjenit.
.
 
MĂSURI ANTI BOICOT: Patrioţii în perioada Ceauşescu au dezvoltat relaţii cu zeci de state ţinute în sărăcie de inamicul comun pe care le-au ajutat să îşi câştige cât de cât independenţa economică şi prin asta suveranitate reală prin valorificarea superioară a resurselor lor naturale cu: intelectuali locali şcoliţi în România, specialişti romani, utilaje româneşti, firme mixte, plata fiind făcută de ţările sărace în resurse care “curgeau” practic pe gratis în Constanţa, aduse cu navele româneşti, asigurând o independentă industriala şi alimentară reală. Au pus astfel România în centrul unei reţele economice în care zeci de tari datorau României suveranitatea şi bunăstarea sporită. Flota de 350 de nave aducea continuu bogaţii în ţara pe gratis, făcând inoperabil orice embargou pe care inamicul ar fi vrut să îl impună pentru subjugarea poporului. Flota, industria integrată, relaţiile cu ţările sărace ne aduceau independenta reală. Nu întâmplător relaţiile cu ţările sărace erau ridiculizate de propaganda subtilă a inamicului.
.
 
Acţiunile de contracararea a acestei politici de independenţa economică s-au extins la spectacolele date de şefii de state “dezvoltate” când l-au primit pe Ceauşescu cu mare pompă , evenimnete care care au avut un singur scop bine ascuns: să convingă Poporul Român că soluţia pentru bunăstare se gaseşte in relaţia cu statele dezvoltate şi nu cu statele minuscule şi sărace. Azi ştim că nu cu bogaţii contemporani e soluţia. Ei au construit o societate planetară proiectata astfel incat o anume minoritate etnică să trăiască parazitar pe seama tuturor celorlalte etnii care, pentru a îi sluji docil,  trebuie să fie sărăciţi. Neamurile sărace nu sunt sărace pentru că nu sunt capabile de a fi în stare de prosperitate materială ci pentru ca sunt sărăcite organizat de ceea ce ştim că s-ar putea corect numi: Organizatia Mondială de Sărăcire a Etniilor Lumii. Noi românii ştim cum e să fi fost bogat prin propriile mijloace în foarte scurt timp, să nu ajungă bogăţia la popor şi să ajungem săraci din nou prin înşelăciune la scara întregului popor.
.
 
Nu vă este clar de ce vor să ne lăsa fără aurul de la Roşia Montana? Ca să nu avem cu ce cumpăra cele trebuincioase când ne vor pune sub embargou. De ce să ne pună sub embargou? Păi nu este evident că dintre toate neamurile Europei, Neamul Românesc este cel mai greu de învins? Se străduie de 300 de ani şi nu au reuşit, dimpotrivă, se aşteaptă la noi şi noi reacţii greu sau imposibil de oprit.
.
 
Suntem un popor de o dârzenie de care doar inamicul şi câţiva membri ai neamului sunt conştienţi dar de care sunt capbili toţi membri neamului. O dârzenie surdă, tenace, care se manifestat cu mare întârziere datorită firii noastre paşnice, blânde, iubitoare de oameni şi viaţa, incapacitatea de a urâ şi o uriaşa putere de a răbda.
.
 
A pus dl. Coja un citat remarcabil a ideologilor principali pe faţă ai inamicului: “Românii sunt un popor fără istorie, destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice. Dispariţia lor de pe faţa pământului va fi un pas înainte.” Karl Marx și Friedrich Engels, OPERE COMPLETE, vol. 8, pag. 229. https://ioncoja.ro/doctrina-nationalista/romanii-un-popor-de-contrarevolutionari/
.
 
În timp ce patrioţii construiau puterea militară independentă, inamicul s-a reorganizat şi acţionat conspirat pregătindu-se să răstoarne patrioţii de la conducerea statului. Astfel, zeci de mii de agenţi ai inamicului secular aflaţi în România de generaţii sub falsă identitate de romani, au acţionat simultan pentru a dezvolta o prăpastie între conducerea patriotică a Statului Român şi popor şi pregătirea condiţiilor de a prelua conducerea statului de la patrioţi:
.
 
INAMICUL SECULAR, FOLOSINDU-SE DE AGENŢII SĂI ADÂNC CONSPIRAŢI ÎNTRE ROMANI, A DEZVOLTAT ÎN 30 DE ANI UN SISTEM DE DELAPIDARE AL ECONOMIEI STATULUI ROMÂN CU SCOPUL DE A SABOTA EFORTUL NAŢIONAL DE ASIGURARE AL INDEPENDENTEI POLITICE, ECONOMICE ŞI MILITARE ŞI A READUCE NEAMUL ÎN ROBIE.
 
Inamicul a îndeplinit următoarele operaţiuni:
.
 
    INAMICUL A DEZINFORMAT CONDUCEREA, ÎN PRINCIPAL L-AU IZOLAT PE CEAUŞESCU, l-au rupt de realitate. Au infiltrat pe lângă Ceauşescu oameni ai lor în funcţii în care au blocat fluxul informaţional de la el către organele statului şi invers, astfel încât l-au izolat informaţional; Instrumentele principale au fost partea de securitate compusă din străini sub nume false romanesti de generaţii şi Elena Ceauşescu manipulată de inamic fin principal prin şantaj; Securitatea fusese dotată cu personal patriotic doar în parte, parte care era ţinută deliberat de inamic în afară informaţiei economice. Securitatea era fragmentata astfel încât, sub pretextul secretului de serviciu, să se poată ascunde activitatea de delapidare economică în masă practicat de inamicul conspirat;
.
 
    INAMICUL A CAUZAT CONDIŢII GRELE DE VIAŢĂ PENTRU POPOR, SA prin dirijarea producţiei agricole şi industriale de la popor către firmele lor străine, au delapidat de fapt producţia la scara integrului sistem economic. Au preluat controlul distribuţiei producţiei prin CSP – Comitetul de Stat al Planificării în care cu greu mai găseai vreun roman şi firmele de comerţ exterior prin care au dirijat producţia agricolă şi industrială către firmele inamicului, au adus în ţara venituri mult sub preţul pieţei, au acoperit deficitul de produse prin raportări fictive şi au ascuns lipsurile materiale prin izolarea lui Ceauşescu, raportarea de producţie fictivă, simularea bunăstării poporului prin raportări fictive şi alimentarea pieţelor cu produse doar când acesta le inspectă etc.
.
 
    INAMICUL A DEZINFORMAT POPORUL CĂ CEAUŞESCU AR FI CAUZA PROBLEMELOR DIN ŢARĂ. Poporul vedea că se face produce bunăstare dar ea nu ajungea la popor. Sistemul de delapidare nu era vizibil nici pentru popor nici pentru conducere, partea din securitate care se ocupă de economie fiind în întregime a inamicului. Partea de contrainformaţii care cunoştea identitatea agenţilor inamicului a fost pusă sub conducerea inamicului la Revoluţie şi anihilată începând cu grupul Trosca. Metodele de dezinformare au fost în primul rând Radio Europa Liberă, şi reţeaua conspirata de agenţi inamici care distribuiau propaganda anticeauşista a Europei Libere şi o întăreau cu exagerarea faptelor negative, zvonuri dar mai ales bancuri, forma toxică de subminare a unui mesaj pe calea umorului sub veşnicele pretexte “e doar un banc”, “eşti prea serios”, “ce rău poate face o glumă?” “nu ai simţul umorului”.
.
 
    Mecanismul de sabotaj economic şi dezinformare al întregului popor şi a lui Ceauşescu a fost atât de bine pus la punct încât deşi producţia sporea, deşi încasările din export în majoritate erau delapidate prin firmele străine şi conducerea firmelor exportatoare româneşti ambele în controlul inamicului, totuşi economia era în tot mai mare surplus şi în aprilie 1989 se reuşise plata în avans a datoriei externe, resurse mari curgeau practic gratis către ţara, zeci de tari aveau datorii uriaşe către România, deşi toate acestea erau o bogăţie în creştere explozivă, poporul era ţinut în sărăcie şi suferinţa tot mai mare şi în convingerea că Ceauşescu e vinovat de suferinţa lui în timp ce Ceauşescu e simţea tot mai sigur pe el ştiind doar o parte din ce forţă s-a creat în ţară.
.
 
Cea mai mare escrocherie a secolului a fost ţinerea poporului român în sărăcie în timp ce statul era bogat de dădea pe dinafară fără ca poporul să ştie de bogăţia statului şi nici Ceauşescu de sărăcia poporului şi în final să fie acuzaţi ambii, Ceauşescu că a sărăcit poporul şi poporul că l-a omorât pe Ceauşescu, două minciuni din care a câştigat doar inamicul secular al Neamului în dauna tuturor.
.
 
VEDEM CĂ ADEVĂRUL A FOST CU GENIALĂ ABILITATE ASCUNS ŞI ACTIVITATEA DE ASCUNDERE A ADEVĂRULUI CONTINUA ŞI AZI CU ŞI MAI MARE AMPLOARE ŞI INTENSITATE ÎN PREZENT.
.
 
Cine ar fi putut face aşa ceva? Doar o forţă genial organizată, pusă pe distrugerea completă a Neamului Românesc. Această organizaţie lucrează de 300 de ani să ne distrugă să ne ia patrimoniul material şi biologic, ne omoară patrioţii cu mâna altora sau a băştinaşilor cooperanţi, începând cu Constantin Brâncoveanu până la Ceauşescu şi acei mulţi patrioţi care au aflat la Revoluţie cine sunt făptuitorii de rău împotriva Neamului Românesc.
.
 
Observăm că toţi patrioţii sunt în continuare calomniaţi, diabolizaţi, învinovăţiţi pentru imaginare crime şi suferinţe ale poporului roman dar cei ce pot să cerceteze în afara zonei mirajului informaţional al propagandei antiromâneşti, constata că deşi de 25 de ani inamicul a organizat instituţii in cadrul statului român cu misiunea unică de a căuta cu perseverenţă dovezi pentru a îi incrimina pe patrioţi cu precădere pe Dej şi Ceauşescu, nu au găsit nimic care să dovedească că ei ar fi omorât vreun roman şi nici nu au găsit probe împotriva patrioţilor în general.
.
 
Predecesorii ne-au prevenit şi ne-au arătat ce să facem. Corneliu Zelea Codreanu ne-a lăsat cu limbă de moarte în Testamentul său Politic: „Totul se reduce la cunoaşterea inamicului şi, în momentul în care, noi Românii, îl vom cunoaşte, îl vom învinge.”
.
 
PREDECESORII NE ARATĂ CA INAMICUL NU E ÎNVINS ÎNCĂ DOAR PENTRU CĂ NU ÎL CUNOAŞTEM. EL ŞTIE ASTFEL ÎNCÂT ASCUNDEREA ADEVĂRULUI ESTE PENTRU EL PRIMA ŞI SINGURUL SCOP IAR PENTRU NOI TREBUIE SĂ FIE PRIMUL ŞI SINGURUL SCOP.
.
 
Trăim într-un război al inteligenţei de 300 de ani, un război în care pentru noi victoria este aflarea adevărului iar pentru inamic ascunderea adevărului. Cât timp poate ascunde adevărul va avea un avantaj tactic. Pentru ascunderea adevărului inamicul se foloseşte de orice mijloc inclusiv asasinatul dar noi pentru că suntem oameni de bună credinţă, paşnici, buni şi iubitori de viaţă, sinceri şi avem repulsie pentru minciuna, nu am dezvoltat abilităţi native, intuitive să minţim şi nici să detectăm minciuna, nu putem utiliza aceleaşi arme. Ceea ce pentru noi reprezintă calităţi, inamicul le percepe ca pe slăbiciuni.
.
 
Noi percepem oamenii ca fiind ca noi şi trăim într-o continuă stare de stupefacţie mirându-ne cum e posibil ca unii să să facă ceea ce noi nu am face în nici un fel de condiţii, respectiv să mintă, să înşele, să ucidă cu naturaleţe şi fără nici un scrupul, fără limită ba dimpotrivă, cu voluptate şi cu sentimentului unui succes, a unui lucru bine făcut.
.
 
Este evident că Neamul Românesc şi neamul inamic precum şi cei de acelaşi caracter ca inamicii dar născuţi dintre noi, văd lucrurile complet opus, ce e alb pentru noi e negru pentru ei şi invers. Suntem diferiţi, mai mult decât că rasa ci aproape ca specie. Aici nu facem evaluări, cine are dreptate şi cine nu, ce e bun şi ce e rău, mă limitez la a face o cercetare tehnică seacă.
.
 
Neamul Românesc a fost condamnat la moarte de neamul atacator, prin vocea lui Marx şi Engels, strategii ideologici ai inamicului. Sentinţa capitală este pusă în executare fără ca Neamul Românesc să prindă de veste ca să nu se opună în masă, executarea este desfăşurată în secret, cu amplă ascundere a adevărului, de către călăi sub falsă identitate de români. Ne execută lent sau repede după cum le vine la mână în cadrul acţiunilor lor pe plan internaţional. Poporul Român este ameţit de propagandă şi de intoxicarea informaţională efectuată pe căile mijloacelor de comunicare dinamică prin radio, TV şi filme, deţinute monopolistic de inamic, şi stă stupefiat în faţa acestei agresiuni în totală neînţelegere a realităţii, o realitate stranie faţă de care se străduieşte să se adapteze dar nu reuşeşte de loc pentru că e un sistem complet străin de natura noastră, sistem in care au rămas doar exploatatori si exploataţi, românii de buna credinţa nefiind compatibili cu vreuna dintre categorii.
.
 
De la un stat super bogat cu o capacitate continua în creştere a puterii de producere de bogăţie materială şi cu un potenţial uriaş de dezvoltare culturală şi istorică, bogăţie pe care inamicul a împiedicat a ajunge la creatorul ei, respectiv la poporul român, inamicul a creat situaţia în care am ajuns la o sărăcie artificial indusă în care singura ieşire care se mai vede ar fi eradicarea identităţii româneşti si cu aceasta pierdere dreptului istoric si de neam asupra patrimoniului material si biologic strămosesc.
.
 
Se vede că inamicul urmăreşte eradicarea caracteristicilor şi valorilor româneşti prin ceea ce promovează prin mijloacele lui de comunicare: cu cât o persoană manifesta calităţi neromâneşti sau este mai antiroman, cu atât a mai mare succes în actuala formă de stat, cu cât este mai agresiv şi mai necruţător şi mai brutal, mincinos, viclean, criminal, cu atât este mai adulat, prezent în media, promovat, încununat cu premii şi valori materiale.
.
 
Inamicul a indus sărăcie in mod artificial şi a arătat ieşirea din sărăcie prin antiromânism.
.
 
INAMICUL A INSTALAT O CULTURĂ VALORILOR ANTIROMÂNEŞTI PRIN CONSTRÂNGEREA POPORULUI ÎN DEPENDENŢĂ MATERIALĂ ŞI INFORMAŢIONALĂ DE SURSELE INAMICULUI.
.
 
Sub această agresiune, romanii au câteva opţiuni în funcţie de caracter şi nivel de cunoaştere a adevărului despre realitatea prezentă, neînţelegerea adevărului fiind exclusiv un rezultat al expunerii la mijloacele de intoxicare informaţională dinamice:
.
 
1)     CEI DE BUNĂ CREDINŢĂ CARE NU ÎNŢELEG ADEVĂRUL se chinuie să se adapteze la condiţiile create de inamic pentru supravieţuire. Ei sunt ceea ce numim oameni normali. Unii se adaptează mai bine, alţii mai rău, alţii nu reuşesc şi dispar, mor pe capete de subnutriţie şi boli. În cursul procesului forţat de adaptare preiau fară să conştientizeze obiceiuri şi valori străine dar vom vedea că acestea sunt superficial instalate.
.
 
2)     CEI DE BUNĂ CREDINŢĂ CARE NU ÎNŢELEG ADEVĂRUL SAU ÎL ÎNŢELEG PARŢIAL DAR AU O PUTERE MARE DE CONFRUNTARE A CONDIŢIILOR ADVERSE se sustrag plecând din statul roman în alt stat, în efect îşi dau demisia din Statul Roman SRL cotropit de inamic şi se angajează la Statul Străin LTD sau GMBH sau LLC, cu observaţia că ei nu părăsesc tara ci statul, statul fiind o entitate artificială de administrare a teritoriului şi a populaţiei ce în timp ce pretinde că acţionează în interesul poporului Român, acţionează de 25 de ani exclusiv în favoarea inamicului. Cu necaz, aceştia afla că acelaşi inamic domina şi statele gazdă cu diferenţa că acolo poporul este într-o stare de subjugare mult mai avansată, cu cat subjugarea este mai avansată cu atât condiţiile materiale sunt permise a fi mai avansate.
.
 
3)     CEI DE BUNĂ CREDINŢĂ CARE ÎNŢELEG O PARTE DE ADEVĂR se zbat între singurătate şi capcana iniţiativelor de falsă opoziţie organizate de inamic, falşi patrioţi şi acţiuni fără efect de la petiţii la demonstratii şi boscorodeala ineficace, toate dirijate expert pentru anularea oricăror efecte;
.
 
4)     CEI DE BUNĂ CREDINŢĂ CARE ÎNŢELEG MAI MULT DIN ADEVĂR s-au înserat în instituţiile conduse de inamic pentru a atenua efectele dispoziţiilor inamicului. Inamicul nu şi-a atins scopurile de a ne extermina ceea ce poate fi doar meritul acestei categorii întrucât de la 1989 încoace inamicul nu a mai avut altă formă de opoziţie de care să ştim;
.
 
5)     CEI DE BUNĂ CREDINŢĂ CARE ÎNŢELEG ÎNTREG ADEVĂRUL care, în cazul în care există, nu se arata din motive numai de ei ştiute.
.
 
6)     CEI DE REA CREDINŢĂ CARE NU ÎNŢELEG NIMIC, doar acţionează la ordinul inamicului şi fac servicii pentru acesta şi primesc fi recompense materiale fie exonerarea de pedepse. Având în vedere că în fiecare etnie se găsesc şi sfinţi şi criminali, această categorie sunt dintre cei de vocaţie infracţională din etnia românească de nivel de inteligenţa medie sau scăzută, în număr de vreo 30-40 mii. O parte bună dintre ei ajung în închisori periodic. Crima dezorganizata ajunge în puşcarii.
.
 
7)     CEI DE REA CREDINŢĂ CARE ÎNŢELEG MULT DIN ADEVĂR SAU CHIAR INTEGRAL: aceştia sunt partea cea mai inteligentă a secţiunii de vocaţie infracţională din etnia românească care colaborează cu agresorul pentru beneficii materiale, confort, avere, faima, vicii şi furnizează servicii de aparenţi decidenţi în funcţiile din stat: preşedinte, parlamentari, miniştrii, directori şi conducere economică privată si de stat etc. Ei îndeplinesc o singură funcţie: să serveasca planurilor inamicului sa a înşela Poporul Român că deciziile în stat sunt luate de nişte români deşi în fapt de 25 de ani sunt luate de inamic. Astfel, poporul este ţinut în continuă eroare şi este convins că este vinovat pentru deciziile antiromâneşti ale aleşilor lui cu consecinţa că va accepta o conducere străină în economie şi politica convins fiind că între romani nu se găsesc oameni capabili şi de bună credinţă. Cei din această categorie sunt vreo 15 mii şi sunt plasaţi în funcţii în stat sau în pregătire pentru a înlocui pe cei aflaţi acum în funcţii în stat. Crima bine organizată este pozitionată în funcţii de aparenta conducere a statului. Ocazionalele condamnări a bcelor din această categorie sunt a celor desemnaţi să fie sacrificaţi sau legendaţi pentru înşelarea mai profundă a poporului ca statul funcţionează în interesul dreptăţii şi binelui public românesc. În practică, cei mai mari infractori sunt perpetuu în funcţii în stat, se plimba prin instante şi au sute de dosare dar nu păţesc nimic.
.
 
Poate e bine, sau poate nu e bine, ca Neamul Românesc să fie exterminat aşa cum au stabilit acum 150 de ani strategii inamicului. Ei ne-au lăudat indirect arătând ca noi ca popor stăm în calea revoluţiilor mondiale care, în exclusivitate sunt organizate de inamic. De 350 de ani inamicul preia conducerea statelor unul câte unul camuflat sub falsa aparenţă a unor revoluţii populare. Pe noi însă ne-a remarcat ca fiind poporul care îi deranjează cel mai tare în întreprinderea aceasta globală a lor. Poate aşa este mai clar motivul înverşunării şi urii profunde cu care s-au concentrat pe noi să ne distrugă fizic, moral, cultural, istoric, spiritual, să ne scoată din calea victoriei lor planetare la care spera de nişte milenii, să ne şteargă din istorie şi de pe faţa Pământului … neprovocat.
.
 
Pentru inamic ar fi bine ca Neamul Românesc să dispară. Pentru Neamul Românesc şi din punctul multora de vedere, eşuarea planurilor de revoluţie mondială şi instalarea guvernului etnic unic pentru întreaga Umanitate, ar fi bine. Cine e competent moral să stabilească ce e bine pentru Umanitate? Neamul inamic pune in aplicare de peste 2,000 de ani un model de organizarea în care el să domine asupra tuturor celorlalţi. Ceilalţi nu au fost întrebaţi. Poate e bine pentru ei. Poate e rău. Deocamdata nu se discută nimic, doar se impune de ctare inamic prin mijloace infracţionale de crimă şi înşelăciune la scara planetară. O fi bine, nu o fi bine?
.
 
ÎN MECIUL ĂSTA ÎN CARE AM FOST FORŢAŢI NEPROVOCAT, NU EXISTĂ ARBITRU SI NU SE CÂŞTIGĂ LA PUNCTE. Suntem târâţi împotriva voinţei nostre într-o confruntare neprovocată.
.
 
Cei ce se pretind arbitrii, precum entităţi ca ONU, UE, CEDO, CJE, comisii etc. sunt toate creaţii ale inamicului, in consecinţă nu avem ce aştepta de la ele decât răul absolut şi s-a şi dovedit din plin, fapt uşor de detectat de către cei ce se sustrag intoxicării informaţionale.
.
 
Mijloacele noastre neletale de acţiune au efect mai lent dar mai statornic. Dacă vom găsi căi să le accelerăm efectul, vom salva milioane de vieţi de romani şi foarte mulţi ani.
.
 
Predecesorii menţionaţi au arătat părţi din problema, au făcut multe lucruri bune, dar au arătat şi ce nu funcţionează, au făcut şi erori. Din toate trebuie învăţat, cei în viaţa să preia de unde au lăsat predecesorii, să facă mai bine şi să alunge inamicul.
.
 
Pentru toţi cei care au dubii sau neagă tot ce e scris aici, le-aş cere să răspundă la o întrebare: OARE CINE SE DUCE ÎN ŢARA ALTORA ŞI ADOPTĂ CU ZECILE DE MII NUME DE BĂŞTINAŞI SI PRETIND CA SUNT BĂŞTINAŞI CA SĂ NU FIE IDENTIFICAŢI,  FĂCĂTORII DE BINE SAU FĂCĂTORII DE RĂU? Logica este necruţătoare: cine vrea binele, nu are de ce să se ascundă, dimpotrivă ar avea pentru ce să fie apreciat/apreciată, să fie mândru/mândră de contribuţia benefică. Nimeni în istoria Lumii nu s-a dus undeva şi a făcut bine sub falsă identitate băştinaşă. FALSA IDENTITATE ESTE UTILĂ NUMAI FĂCĂTORILOR DE RĂU. Sau e altcumva?
.
Adrian Grigoriu