D.D. Rujan
12:43 (acum 20 de minute)
către eu

O jumatate de Mileniu de la savarsirea din viata a Sântul Voievod
Neagoe Basarab , Domn de seama al culturii si spiritualității romanesti!

Sântul Voievod Neagoe Basarab a fost Domn al Țării Românești între anii 1512 – 1521. În timpul domniei sale, viața spirituală și duhovnicească ortodoxă a cunoscut o perioadă de strălucită înflorire.Ctitor, printre altele, al sfintei Mănăstiri Curtea de Argeș, a rămas în istorie ca „Domn al culturii, spiritualității și Prinț al Păcii si al Bunei Intzelegeri”.
Pentru faptele sale sfinte Biserica Ortodoxă Română l-a proslăvit ca sfânt (canonizat) la 8 iulie 2008. Prăznuirea lui se face pe data de 26 septembrie Biserica Ortodoxă Română este una dintre bisericile autocefale creștin-ortodoxe. Majoritatea românilor aparțin Bisericii Ortodoxe Române, dar ea are și credincioși dintre minoritățile etnice (romi/țigani , sarbi , ucraineni etc.). Numai în România, numărul credincioșilor ortodocși este, potrivit recensământului din 2002, de 18.817.975, adică 86,8% din populația țării.
În cadrul unei anchete sociologice mai vechi desfășurate si în Republica Moldova , 21,5% din populația totală și un sfert din populația creștină au precizat că ei aparțin de Mitropolia Basarabiei, aflată în jurisdicția canonică a B.O.R. (aproximativ 720.000 de enoriași).Printre românii din Ucraina și Occident se află încă milioane de ortodocși care își afirmă subordonarea canonică față de Biserica Ortodoxă Română . Aceasta face ca numărul total al ortodocșilor români să fie mai mare de douăzeci de milioane.

Numele ortodoxiei vine din limba greacă, de la ορθο (orthos – drept, corect) și δοξα (doxa – învățătură, cunoaștere), traducându-se deci prin „învățătura dreaptă” sau „învățătura corectă”