In locul depravatului Carol al II-lea , Ion I.C.Bratianu planuia  Republica, cu N.Titulescu presedinte !!

Dupa studii stralucite in strainatate Nicolae Titulescu intră în politică în 1909 și în anul 1912 câștigă un loc pe lista Partidului Conservator-Democrat condus de Take Ionescu, devenind astfel deputat de Romanați. După primul discurs ținut în Parlament despre poziția României față de evenimentele din Balcani. Take Ionescu remarca: „Un mare, un extraordinar talent s-a ridicat la tribuna românească și acest talent este al nostru” , cinci ani mai târziu devine membru al guvernului lui

Ion I.C. Brătianu ca Ministru al Finantelor. Încă din perioada neutralității, Nicolae Titulescu susține ideeaUnirii Transilvaniei cu Tara Mama. Intr-un discurs rostit la Ploiesti și intitulat „Inima României”, el declara: „România nu poate fi întreagă fără Ardeal…Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e școala care i-a făurit neamul, e farmecul care i-a susținut viața…Ardealul nu e numai inima României politice, priviți harta: Ardealul e inima României geografice  În vara anului 1918, împreună cu alte personalități române (Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille) înființează la ParisComitetul National Roman cu scopul de a propaga în opinia publică internațională dreptul poporului român la unitatea națională, comitet recunoscut oficial de guvernele puterilor aliate ca organ plenipotențiar al națiunii române.

Între anii 1928-1936, Nicolae Titulescu a fost de mai multe ori un exceptional  Ministru al Afacerilor Străine. În primul ministeriat la Externe (1927-1928) are o contribuție decisivă la acceptarea internațională a punctului de vedere românesc cu privire la problema ”OPTANTILOR” maghiari, ridicată de Budapesta, precum că România ar fi discriminat la reforma agrară din 1921 pe MARII PROPRIETARI(moșieri) maghiari transilvani. Titulescu a combătut reproșul guvernului maghiar,demonstrând clar corectitudinea efectuării reformei respective de către București.Începând din anul 1921 a funcționat ca delegat permanent al României la Liga Națiunilor de la Geneva, fiind ales de două ori (1930 și 1931) Președinte al acestei prestigioase organizații internaționale.

În această calitate a militat contra revizionismului din Europa, pentru păstrarea si respectarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace, pentru raporturi de bună vecinătate între statele mari și mici, pentru respectarea suveranității și egalității tuturor statelor în relațiile internaționale, pentru securitate colectivă și prevenirea agresiunii . Contemporanii i-au reproșat apropierea „nepotrivită” de abilul ministru  de externe al URSS, Maxim Litvinov, ca și prea marea încredere arătată pentru acțiunile stângii politice europene, cu precădere în Razboiul Civil din Spania, fiind un personj politic cu simpatii republicane .

Dar nu acesea au fost motivele pentru care marele om politic Ion I. C. Brătianu, președintele Partidului Național-Liberal și al Consiliului de Miniștri, se gândea foarte serios la proclamarea Republicii Romania și alegerea lui Nicolae Titulescu în funcția de președinte, în urma decedării loialului si iubitorului de Tzara, Regele Ferdinand Intregitorul ! Cum se stie,mostenitorul Tronului ,Carol al II-lea se „lepadase” de doua ori de Tron , de Monarhie (pentru cate o femeie!) si se dovedise un individ instabil, imoral,chefliu,cu mania jocurilor de noroc- anticipand ceea ce s-a si adeverit:o nenorocita si tragica Domnie, o experienta politica ce a aruncat Tzara intr-o cavalcada de instabilitate si coruptie endemica,Astfel Romania,sfisiata de vecini ,fara Transilvania,Basarabia si Dobrogea de Sud a intrat in razboi complet nepregatita ,cu o armata dotata la nivelul Primului Razboi Mondial!! Cu asemenea urmasi,cu Mihai proclamat rege la 6 ani,o Republica precum Franta,Italia,Elvetia,Polonia,Cehoslovacia, Austria, putea fi macar o solutie de avarie…Dar n-a fost sa fie!

Mormântul lui Nicolae Titulescusituat în curtea Bisericii „Sfântul Nicolae” din Scheii Brasovului

Titulescu și-a bazat întreaga activitatea pe problemele majore, fundamentale, ale politicii externe a României. După instaurarea nazismului în  dându-și seama de pericolul pe care-l reprezenta acesta pentru România (ca și pentru alte state europene), Titulescu a depus o vie activitate în direcția întăririi colaborarii internationale, în interesul păcii și securității europene. Pe această linie politică, Titulescu a semnat la Londra, în 1933, în numele guvernului României, convențiile:

  • împotriva agresorului și a depus eforturi remarcabile pentru încheierea în 1933 a Micii Înțelegeri;
  • pentru încheierea în 1934 a Înțelegerii Balcanice (pacte regionale în care vedea o pavăză împotriva agresiunii din partea statelor revizioniste!

În 1936,Carol al II-lea, aliniindu-se presiunilor cercurilor de dreapta (pro-naziste) xenofobe dar și externe, îl îndepărtează pe Titulescu din toate funcțiile oficiale și îl obligă să se exileze. Stabilit la început în Elvetia , apoi înFranta, Nicolae Titulescu a propagat chiar și în exil prin conferințe și articole de ziare, ideea prezervării păcii, anticipând pericolul unui nou război.Nicolae Titulescu moare la Cannes in martie 1941.Abia in 1992 rămășițele sale pamantesti au fost aduse în țară de catre Guvernul Nastase și înhumate în curtea  Bisericii Sf.Nicolae din Scheii Brasovului. In fata Primariei Brasov a fost dezvelita o frumoasa statuie.