R E P L I C Ă

agramaţilor şi antiromânilor privind născocitul

holocaust evreiesc din România

 

 

 

„Agramaţilor”, prin faptul că, chipurile, n-ar şti că  „holocaust înseamnă jertfă adusă în antichitate zeilor prin arderea de viu a unui animal”!… Or, evreii sunt şi ei oameni ca toţi oamenii!…

Iar „antiromânilor”, prin faptul că Ungaria lui Horthy, nu România lui Antonescu,  a dat evreii români din Nordul Ardealului pe mâna hitleriştilor pentru exterminare fizică!…

Astfel stând lucrurile, întâmplarea a făcut ca printre năpăstuiţii de soartă să se afle şi ingratul Elie Wiesel care a avut neobrăzarea să declare, la Bucureşti, cum că „România a ucis, a ucis, a ucis”!…

Ca astăzi, anume capitala României să dea, în fals, numele de „Wiesel” unei pieţe bucureştene!…  De ce Bucureştiul şi nu Budapesta?!…  O întrebăm pe Doamna Gabi?…

Şi încă o tendenţiozitate antiromânească a agramaţilor” din titlul acestor considerente: să nu înţeleagă ei, făcând-o pe „neznaii”, ca să nu zic proştii, că strămutarea de la 1941 a evreilor de pe malul drept pe malul stâng al Nistrului nu era „deportare”, ci un subterfugiu de mare omenie a Generalului Ion Antonescu, prin care îşi „salva jidanaşii” de exterminarea fizică hitleristă?!…

E timpul, de cel puţin două secole, ca aceşti batjocoritori de istorie românească să recunoască, cinstit, odată şi pentru totdeauna, că e greu de găsit pe faţa Pământului vreo altă ţară în care evreii să se fi simţit sau să se simtă mai în „Sânul lui Avraam” decât în România!…

 

 

Drept care semnăm:

Nicolae Lupan

și contra-semnăm

Ion Coja

 

 

 

 

Bucureşti

11 octombrie 2016