Dacă nu v-ați săturat, argumente noi în chestiunea holocaustului din Transnistria…
No issue detected

Stan Pățitu3 hours ago
.
nici Antonescu și nici Caradjea nu sînt protagoniștii salvării evreilor din România. Voința românilor care s-a materializat prin hotărîrile și deciziile luate de guvern, care pe vremea aceea reprezenta voința poporului, nu ca acum, de 70 de ani și continuă să nu ne reprezinte.
toleranța noastră izvorîtă din credința noastră, față de porunca: nu ucide! Asta i-a salvat pe evrei. Acum pentru că ei nu vor să recunoască acest fapt, se muncesc la greu să acuze fals o persoană ca dictator și regimul lui opresiv la adresa lor. Este o strategie șmecheră ca să nu recunoască meritele românilor în general.
în România s-au refugiat peste 260.000 de evrei din Polonia, Ungaria și Ucraina, unde au fost persecutați, pentru că românii sînt toleranți. Acești evrei refugiați nu aveau cetățenie română, așa cum aveau ceilalți evrei din România, cca 370.000, care se născuseră și trăiseră în România.
nu toți evreii ne acuză de holocaust. Mai mult sînt foarte mulți evrei care neagă holocaustul. A vorbi în general despre evrei e o mare greșeală, deoarece îi determină și pe cei care ne recunosc meritele să se debaraseze de noi, atîta timp cît noi îi considerăm tot o apă și-un pămînt cu cei care ne aduc acuzații false. A nu face deosebire între evrei e o mare greșeală, care ne costă foarte mult, pentru că ni-i facem dușmani și pe cei care ne iau apărarea.