Text primit de la dl Dinu CIOBOTARU

.

.

 

Consider trădători ai intereselor naţionale pe cei care
au iniţiat, promovat şi adoptat legile anticonstituţionale de vânzare a
terenurilor agricole româneşti, către străini.
Coloana a V-a. unealtă a ocupantului, ne abate atenţia asupra fapătului esenţial că, odată date(vândute) terenurile arabile româneşti contra hârtiilor(euro, dolari. sau altele însemne de valori), vom rămâne slugi
în ţara noastră, slugile noilor proprietari. Vom avea adevărata sclavie a
românilor în ţara lor, după ce terenurile agricole, vor intra în proprietatea
străinilor. Recoltele, de pe terenurile agricole româneşti, vor fi direcţionate
către exterior, de către noii proprietari străini, conform interesele lor şi nu
conform necesităţii românilor.
Sfătuiesc pe toţi românii să se împotrivească prin toate mijloacele, pentru stoparea acţinii criminale de vânzare către străini, a terenurilor agricole româneşti.
Nu cred că până azi „nemernicii” au; iniţiat, propus, aprobat şi publicat în Monirtorul Oficial al României legea privind vânzarea către străini a terenurilor cu destinaţia de; păşuni, terenuri forestiere şi terenuri agricole.
Terenurile din această catergorie sunt bunuri proprietate publică, deoarece producţia de pe aceste terenuri, este sursa principală de existenţă a tuturor comunităţilor publice, este modul de viaţă al acestor comunităţi. Din aceste considerente terenurile cu destinaţia de; păşuni, terenuri forestiere şi terenuri agricole, sunt bunuri proprietate publică, potrivit Constituţiei României care la articolul 136 aliniatul 4), prevede expres faptul că; …”bunurile proprietate publică sunt inalienabile” – ADICĂ NU SE POT ÎNSTRĂINA.
Aceşti trădători de neam şi ţară (politicieni, unii dintre ei corupţi şi organizaţi pe structuri mafiote, care răspund la indicaţiile străinilor de neam şi ţară), iniţiaţză, promovează şi emit asemenea legi. Aceştia trebuie trimişi în faţa instanţelor de judecată pentru trădarea interesului naţional.
Dar cine să îi trimită pe aceşti nemernici în faţa instanţelor de judecată atâta timp cât sunt condamnaţi oameni de valoare ca medicul chirurg Şerban Brădişteanu în timp ce jefuitorii, vânzătorii de neam şi ţară, zburdă liberi, iar Curtea Constituţională a României în loc să constate şi să anuleze legile antinaţionale, anticonstituţionale; de privatizare şi de
restituire a proprietăţilor, se ocupă de cancanuri politice, precum a fost cel referitor la repunerea în funcţia de preşedinte, a individului Trăian Băsescu demis prin referndum de popor, individ care este o ruşine pentru România.