Religie
– Adnotari, agregate de CD

IV -Noul Testament și KJV

Împăratul Constantin a convocat consiliul de la Niceea în jurul anului 369. El i-a chemat pe toți „oamenii sfinți” ai zilei care erau „sub îndrumare divină” să se întâlnească în Turcia, deoarece acolo era convenabil pentru toți. Eusebiu a fost singurul diacon invitat datorită dosarului său recent de război, în care a adus sabia Domnului împotriva arismului. Doctrina reîncarnării a fost îndepărtată și chiar s-a dezbătut dacă Alexandru va fi sau nu divin și egal cu Isus. Cărțile despre arianism ar fi fost arse și oricine ar fi fost prins cu una ar fi fost executat. Atunci, când uciderea religioasa a intrat în mare viteză în Europa, religiile naturii irlandeze și germanice s-au convertit pentru a nu muri sub noul creștinism al Romei.

Religia și-a dat mâinile cu masoneria și acum a etichetat adevărurile vedice eterne drept „păgânism”, dar au ramas in practica secreta a Masoneriei. Constantin a început măcelărirea gnosticilor dintre care si pe ucenicul Toma care a fost odată un practicant al tradiției vedice, a Tantrayanei, ce era foarte mult o parte a religiilor britanice. Constantin a dezbătut cu preotii dacă să includă sau nu pe Alexandru, împreună cu Isus ca fiind divin. a ucis preoții vedici la Vatican, a scris Biblia dupa parerile unora mutiland manuscrisele antice în avantajul său.
El nu a avut de ales la acel moment in cauza statului divin a lui Alexandru în această perioadă si s-a decis împotriva lui. Alexandru cel Mare, care a fost eroic, dar nicăieri în apropierea statului divin al Domnului Isus.

http://www.tertullian.org/rpearse/nicaea.html

Povestea lui Isus Hristos în Noul Testament și alte texte creștine este demonstrabil fictiva, a fost creata în scopul de a unifica Imperiul Roman sub o singură religie de stat. Procedând astfel, Biserica a făurit sute de texte, care au fost în mod constant refăcute, mutilate și interpolate de-a lungul secolelor.
Matei 27: 24 „Când Pilat a văzut ….. el a luat apă, și si-a spălat mâinile în fața mulțimii, spunând, eu sunt nevinovat de sângele acestei persoane .”
Deci, romanii sunt gasiti a fi nevinovati in povestea uciderii lui Iisus, acest lucru dovedeste încă o dată că Noul Testament este creat pentru a servi Imperiul Roman.

Fapte 4:10 „Fie că este cunoscut pentru voi toți, și pentru toți oamenii lui Israel, că, prin numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care l-ați răstignit, Dumnezeu l-a înviat din morți…”
Tatăl nu-L poate părăsi pe Fiul (Ioan 3:35; Ioan 5:20-21;
Hristos și Tatăl este unul, chiar și atunci când Hristos a fost pe pământ într-o formă umană.” Matei 16:27; Matei 17:5)
*
“Eli, Eli, lama Sabachthani?” (Matei 27:46) Oare chiar asa a spus Iisus?
Sau “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” (MARCU 15:34) Dumnezeule, Doamne, de ce m-ai părăsit?
Dacă Hristos ar fi spus ceva similar cu asta: “Eli! Eli! LAMA SABAG TA(T)-NIM!” Sensul ar fi fost : Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ridica la eternitate pe cel rănit.

Biblia Versiunea King James – KJV

Biblia „Regelui IJames” din 1611 a fost o operă de inginerie socială a elitei engleze. Acest lucru a fost întreprins pentru a coopta masele în servitute mentală la Luciferianism / Rosicrucianism. A fost un pas departe de spiritualitatea adevărată, ale cărei principii prezentau un pericol clar pentru unitate atunci, și așa o face și astăzi. La sfârșitul secolului al XVI-lea, imediat înainte ca Biblia in versiunea Regelui James să devină Biblia standard de facto, Sir John Dee, a fost un magician negru enochian. Dee și Francis Bacon, autorul cărții „The New Atlantis” au fost ambii instrumentali în producția Bibliei KJV. Așa cum Biblia însăși ne îndeamnă să stăm departe de practicile oculte și vrăjitorie, este paradoxal ca creștinii să îmbrățișeze o lucrare creata așa cum a fost facuta de către membrii de rang înalt ai ocultismului. Printre care fiind și agentul secret al reginei Elisabeta, „spymaster”-ul, Sir John Dee, care a fost un membru proeminent al Companiei “Adoratorii lui Mercers”, care sunt Loji masonice secrete, conduse de un maestru “adorabil”.

Mitul persecuției
Pentru orice student al iudaismului, sau pentru evreii înșiși, acest fenomen este parțial explicat prin faptul că Iudaismul este cel mai bine descris ca o naționalitate construită pe pilonii gemeni ai rasei și religiei.

Mitul persecuției este adezivul și cimentul iudaismului; fără el evreii ar fi încetat de mult să existe, fără a aduce atingere naționalității lor rasial-religioase.
Timp de douăzeci și cinci de secole mintea evreiască a fost condiționată de același apel. Prin toată gândirea evreiască și toată istoria evreiască, refrenul persecuției a sunat cu insistență stridentă. Și aproape inevitabil găsim opoziția față de aspirațiile și ambițiile evreiești traduse în aceiași termeni de persecuție, și toate neajunsurile evreiești fiind scuzate pe aceeași bază.
Acum este un fapt cunoscut că poporul evreu a suferit numeroase greutăți în cursul istoriei lor, dar acest lucru este valabil și pentru alte popoare. Principala diferență este că evreii au păstrat scorul – ei au făcut o tradiție a persecuției.
Un măcel ocazional al creștinilor nu este amintit de nimeni dupa 50 de ani, dar un asemenea eveniment asupra câtorva evrei este păstrat pentru totdeauna în istoriile evreiești. Evenimentele sunt nu de putine ori exagerate la cifre de milioane, dar asta vine din obiceiul lor de a negocia, de a mai adauga , a mai lasa…

Și ei spun necazurile lor nu numai pentru ei înșiși, dar si la o lume simpatetica, de asemenea …