Misiunea noastră – salvarea statului român

-demnitate și prosperitate pentru cetățenii României

Statul român, poporul român traversează un moment de criză majoră. Este un fapt incontestabil. Răscrucea la cere se referea Eminescu acum mai bine de un secol a devenit astăzi o fundătură aparent fără ieșire. Cea mai mare parte a românilor, după cum arată toate studiile și sondajele, și-au pierdut orice speranță de mai bine.

Astăzi, la numai 11 ani de la momentul insurecției din 1989, clasa politică a epocii post comuniste a reușit să îngroape aspirațiile și valul de speranță izbucnit în acel Decembrie miraculos sub o lespede apăsătoare. Românii sunt umiliți, batjocoriți, sfidați la ei acasă de acea „pătură superpusă” cum o numea Eminescu, ce domină straniul (și sinistrul) conglomerat al statului politic actual. Moștenitori ai mentalităților unei epoci învechite, corupți , demagogi, incompetenți sau, de multe ori, pur și simplu ticăloși, politicienii, așa-zișii diriguitori ai statului, au devenit cea mai detestată grupare a societății românești. Ei sunt numiți de popor haită, gașcă sau clan mafiot. O „tagmă a jefuitorilor”. Oameni cinstiți sau competenți ai clasei noastre politice nici măcar nu mai au puterea să reacționeze.

Ce rost ar mai avea, veți spune, în aceste condiții candidatura, participarea la jocul politic, depsre care toată șumea știe prea bine că reprezintă un joc murdar ?

Ce șanse are în această competiție, o persoană care se declară demnă și onestă?

Cu toate acestea, în ce mă privește, am hotărât, sprijinit de cei care mă cunosc, care au încredere în mine și nu s-au abandonat deznădejdii, să înfrunt uriașul zid al blazării, neîncrederii și disperării. Am hotărât să pornesc la luptă pentru a cuceri, democratic, șefia statului, înțelegând să urmez întocmai concepția vizionară a lui Mihai Eminescu, omul deplin al culturii și spiritualității românești.

Nu contracandidații mei mă preocupă. Dânșii, toți, au participat la guvernările acestor 11 ani, perioadă în care statul român a fost adus în pragul destrămării și dezagregării.

Cei care contează pe mine, cei cărora le lansez chemarea de a se trezi la viață, de a reînvia spiritul demnității și civilizației românești, sunt oameni simpli, care poartă în suflet chipul României adevărate. Sunt convins, există temei pentru a crede că, acum, în pragul unui nou mileniu creștin, Românii poartă încă șansa miraculoasă a reînvierii, a Salvării. Cred cu tărie în puterea românilor de a se scutura de jugul nedrept, sufocant, îndurat cu nemăsurat stoicism, mult prea multă vreme.

Votul, alegerile, reprezintă doar o etapă. Reclădirea statului român, refacerea demnității naționale reprezintă pentru mine țelul fundamental căruia îi voi dedica întreaga energie, putere de muncă și cunoaștere. Pentru a izbândi, pentru a ieși la liman, împreună, să ne adunăm puterile și să luptăm pentru un altfel de stat, pentru statul român, așa cum a fost prefigurat de Mihai Eminescu, acest adevărat părinte fondator al conceptului de politică națională. Acesta este motivul pentru care candidez din partea Alianței Naționale pentru Președinția Statului Român.

A sosit timpul să punem capăt „tagmei jefuitorilor” și să repunem poporul român în drepturile sale legitime.

Marian Munteanu
septembrie, 2000
ALIANȚA NAȚIONALĂ, Anul 1, nr.1, Septembrie 2000