Vasile Voinea
7 aprobate

v_voinea@yahoo.com
95.77.233.206

 

Cu adâncă mâhnire aflăm de plecarea la Domnul a poetului Miron Scorobete, autorul Daciei Edenice.
https://www.activenews.ro/stiri/Marele-nostru-prieten-poet-scriitor-si-colaborator-Miron-Scorobete-a-plecat-la-Dacia-Edenica-din-Ceruri-179719

Miron Scorobete, fiu de țărani, s-a născut la 1 mai 1933 în comuna Răchitova, județul Hunedoara.[1] A făcut școala în satul Poieni, la Petroșani, Călan, și școala normală din Deva. A absolvit Liceul Pedagogic din Deva, iar în 1957 Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde s-a și stabilit. Debutează în literatură la revista „Steaua”, iar editorial cu placheta de versuri Manuscris în colecția Luceafărul”. A fost redactor la revista „Tribuna” (1957-1970), redactor și director adjunct al Studioului de Radioteleviziune Cluj (1970-1983), redactor la Editura Tineretului, redactor-șef la „Renașterea Română” (1994-1995) și redactor-șef adjunct la „Cetatea culturală”. A colaborat la majoritatea revistelor literare din țară, între care: Tribuna, Steaua, România literară, Luceafărul, Scrisul bănățean, Renașterea, Gândirea, Cetatea culturală, Ateneu, Literatorul, Argeș, Steaua Dobrogei.[1] Arhivat în 17 iunie 2015, la Wayback Machine.

Menționat în ediția jubiliară a Bibliei 2001 (versiunea Bartolomeu Valeriu Anania) pentru contribuția avută la realizarea acestei monumentale lucrări.

A fost distins cu ordine și medalii, între care: Steaua Republicii, Meritul cultural, A XXV-a Aniversare a Eliberării de sub jugul fascist, Centenar Lucian Blaga

American Biographical Institute, Inc. l-a cooptat în Research Board of Advisors, l-a inclus în International Directory of Distinguished Leadership, International Profiles of Accomplished Leaders și Hall of Fame for Distinguished Accomplisments, i-a conferit Commemorative Medal Man of the Year, Man of Acheivement, Distinguished Leader Medal, The World Medal of Freedom, American Medal of Honor, Lifetime Achievement Award; The United Cultural Convention of The United States of America i-a conferit International Peace Prize; International Biographical Centre Cambridge l-a inclus în 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, Who’s Who in the 21st Century, l-a declarat International Intellectual of the Year, i-a conferit The Official Medal of Excellence și Colanul The Official Sash of Office, precum și 21st Century Award for Achievement.

Opera
A debutat cu poemul „Străbunii” în Almanahul literar, numărul 50, ianuarie 1954, sub patronajul poetului A. E. Baconski.

Volume publicate:

Manuscris, versuri, Colecția “Luceafărul”, Editura pentru literatură, 1961

Fântâni, versuri, Editura tineretului, 1966

Drumul Gomorei, proză parabolică, Editura tineretului, 1966

Comoara din Peștera scheletelor (aventuri pentru copii), Editura tineretului 1969

Ultima vânătoare de toamnă (versuri), Editura pentru literatură, 1969

Femeia venită de sus (proză simbolică), Editura Albatros, 1971

Crâncena luptă dintre “ate” și “abile” (povestiri s.f.), Editura Albatros, 1976

Meduza (roman), col. Scorpionul, Editura Dacia, 1976

Povești din curtea mea (povestiri pentru copii), Editura Facla, 1980;

Trofeul (povestiri s.f.), Editura Dacia, 1980;

Sus în satul de argint (poezii pentru copii), Editura Ion Creangă, 1981;

Cu microfonul dincoace și dincolo de Styx (interviuri și evocări, în colaborare cu Vasile Rebreanu), Editura Dacia, 2 volume, 1979,1981;

Marile vacanțe (roman de aventuri), Editura Dacia, 1984;

Imperiul unei singurătăți (poezii), Editura Cartea Românească, 1985;

Scrisori din Isihia (poezii), Editura Dacia, 1987;

Die grossen Ferien (Kurzroman), Dacia Verlag, 1989;

Valahia în Cartea Genezei (sub pseudonimul S. Coryll), Editura Promedia Plus, 1996;

Norul de martori (studiu religios), Editura Sedan, 2003;

Dacia edenică (studiu interdisciplinar), 2006.