ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII
 
POLITICE ȘI ADMINISTRATIV
 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE
 De la Autoritarism la Antisemitism
COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
 Prof. Univ. Doc. LIVIU ROTMAN
ABSOLVENT:Tudora Alberto-Mario
București
 Iulie, 2018
 
1.5 Holocaustul în România
Un Holocaust propriu-zis s-a întâmplat în România de la venirea lui Ion Antonescu și până la înlăturarea sa. Este important să spunem că exista o puternică
orientare antisemită. În 1922 AC Cuza afirma că soluția populației evreiești este eliminată, întâmplându-se acest fapt cu 11 ani înainte de venirea lui Hitler la putere și cu 20 de ani înainte de lagăre.
 La începutul anului 1938 regele Carol al II-lea îl desemnează prim-ministru pe Goga, lider al Partidului Național Creștin și astfel viața politică din România lua o direcție extremistă. Urmau să apară primele legi antidemocratice. În ceea ce privește statutul evreilor amintim înaceastă perioadă „Decretul lege nr. 169/21 ianuarie 1938 ”prin care o parte importantă urma să piardă drepturile cetățenești. Știm modelul de la Germania nazistă care face face asta prin legile rasiale din 1935.
Însă guvernul cade foarte repede în timp ce puterea este concentrată în mâinile regelui. Acesta proclamă o dictatură regală consfințită într-o nouă
Constituție. În Titlul III al acestei
constituții se prevedea că regele este capul statului. Puterea legislativă era încredințată regelui, puterea executivă tot regelui îngrijire o exercita prin guvern, iar 
puterea judecătorească organelor alese, dar hotărârile se pronunță în numele regelui. Principiul separației puterilor era desființat, iar Constituția din 1938
 a consemnat moartea democrației
.
Însă în doar doi ani regele își va pierde puterea și îi va conferi puteri depline lui Ion Antonescu. România se va afla sub conducerea sa între 1940 și 1944. Totuși, au existat două sisteme,  Statul Naţional Legionar”,  unicul partid
 era al legionarilor si guvernarea discreționară a lui Antonescu.
Primul sistem a funcționat între septembrie 1940 și ianuarie 1941, în timp ce guvernarea de unul singur a lui Antonescu a funcționat de la începutul anului 1941 până la 23 august 1944, când România urma să întoarcă armele împotriva Germaniei. Deși mulți au încercat să îl facă
erou pe Ion Antonescu, genocidul evreilor din România s-a produs sub comanda sa conștient de toate crimele, pe unele el însuși ordonându-le. După proclamarea Statului Național Legionar antisemitismul se materializează și fizic.
 
Dar înainte de materializarea fizică, Decretul-Lege nr. 2650/8 august 1940
 stabilea statutul juridic al evreilor din România. Prin acest decret evreii erau împărțiți în 3 categorii. În prima categorie erau evreii veniți În România după 30 decembrie 1918, în categoria cu numărul doi erau cei considerați naturalizați, cei care luptă în războaie și urmașii lor, iar în ultima categorie erau cei care nu se încadrează în cele două. Mai precis este vorba despre evreii care nu seîncadrau în primele două. Pentru fiecare categorie era menționat ce îi este interzis să facă.
Prin acest decret s-a prdus degradarea politică a evreilor din România, evreii erau scoși din mai toate domeniile care aveau legătură cu administrația. Se precizează și sunt că aceștia nu puteau deține pământ. Pentru cercetarea nostră acest decret este 
important pentru că ne arată orientarea politică asupra evreilor.
Degradarea lor civică se petrecea înainte de Statul Național
Legionar al lui Antonescu!
Guvernarea discreționară a lui Antonescu nu a adus îmbunătățiri evreilor, ba maimult, acțiunile au fost și mai puternice.
 Intrarea României în război alături de Germanianazistă aduce „problema evreiască” întrun stadiu nou. De acum înainte, cele mai multe acțiuni
 se vor organiza într-o logică care avea să ducă direct la exterminare. Identificați cu„Iudeocomuniștii”, toți evreii din apropierea frontului și din teritoriile de război au devenit ținte ale exterminării.
”(Revista Intitutul Național pentru Studierea Holocaustului în România,
20
Holocaust Studii si Cercetari vol. II, Intitutul European, 2010, p.13). După trecerea Prutului și începerea „eliberării” a avut loc și Pogromul de la Iași, era semnul că începuse distrugerea.
Pogromul a fost executat la ordinul lui Antonescu care a hotărât lichidarea tuturor evreilor din Iași. Concentrați în curtea Chesturii aproximativ 13.000 de evrei au fost omorâți. A fost ideea comandamentului și administrației române. În continuare au urmat „trenurile morții” unde au murit între 4000 și 5000 de evrei. Însă, cele mai odioase crime sau petrecut în Basarabia și Bucovina. Mare parte din populația evreiască din aceste zona sia găsit sfârșitul în urma execuțiilor armatei române. Încă de la trecerea pe teritoriul sovietic se oberva că nu era doar un război prin care se încercau
recuperări de teritoriu, pentru că anul 1940 a fost unul la mutilările teritoriale, dar și o luptă împotriva comunităților evreiești. Similar ideei naziste conform căreia era momentul cel mai bun pentru a elimina din societate elementele de rasă inferioară.
 
 În ședința de Consiliu de Miniștri din 8 iunie 1941, oratoria politică devine incitatoare,îndemnând la crima împotriva evreului. Stenogramele acestei ședințe ilustrează un amestec de prejudecăți antisemit primitiv cu îndemnuri dea omorî evrei. În mai puțin de lună de zile,Guvernul României pare să abandoneze eliminarea prin deportare a evreilor și susțin crima în masă ”
(
 
Revista Intitutul Național pentru Studierea Holocaustului în România, Holocaust Studii
si Cercetari vo
l. II, Intitutul European, 2010, p. 15). Societatea românească de la acea vreme a fost gata să primească și să aplice toate acestea și măsuri împortoare evreilor. Nu puțini sunt cei care s-au oferit voluntari, dar poate și mai important este să spunem că sunt instituții care au avut un rol în acest genocid. De la Căile Ferate Române până la Ministerul Economiei sau instituții speciale create pentru „românizare”. Cei de la CFR au facilitat transportul evreilor în episodul „Trenurile Morții ”, pe când angajații Ministerului Economiei acționau cu brutalitate, iar suma pe care trebuiau să leo dea înapoi evreilor pentru bunurile confiscate de multe ori lipsea. După ce că era făcută la o paritate de 40 de ori mai mică, în anumite situații această lipsă cu desăvârșire.
 
“Antonescu recunoștea astfel că avea o politică proprie de distrugere a evreilor, favorizată de contextul european al războiului. Prin consecință, soarta evreilor din teritoriile controlate de România a fost dependentă de politică românească. Ea nu a fost subordonată Germaniei, cum au încercat să o prezinte unii istorici pentru a oculta responsabilitatea românească în Holocaust. ”
(
 
Revista Intitutul Național pentru Studierea Holocaustului în România, Holocaust Studii și Cercetari vol. II, Intitutul European, 2010, p. 17).
 A existat un antisemitism primitiv al lui Antonescu care pe fondul transformării evreului în „iudeobolșevic” și al naționalismului a
dus la un Holocaust în România.
În încheiere ne rămane să evidențiem circumstanțele războilului care au stabilită contextual în care s-a produs Holocaustul și mecanismul care a alimentat genocidul, antisemitismul, dar și tehnologizarea care a facilitat crima la nivel continental.
Încheiem în această notă acest capitol, urmând să nu uităm gradul de obediență pe care îl au oamenii în fața unei autorități legitime. Studiul lui Milgram este edificator în acest sens și îi vom lăsa cuvântul experimentatorului care a șocat într-o opinie publică cu rezultatele studiului său. Vrem să înțelegem mai bine cum funcționează această relație, între autoritate și om,respectiv, societate. În special pentru categoria torționarilor care sau transformat din niște oameni obișnuiți în criminali cu sânge rece.
 Nu uităm nici de martori unde vom trata subiectul conformismului.
*
*
Nota redacției: Am decupat din cartea
De la Autoritarism la Antisemitism
COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
Prof. Univ. Doc. LIVIU ROTMAN
ABSOLVENT:Tudora Alberto-Mario
capitolul dedicat holocaustului din România. Restul cărții este, foarte probabil, la același nivel de sub-mediocritate ca și capitolul reprodus. A cui sub-mediocritate, la urma urmelor? A absolventului Tudora Alberto-Mario sau a coordonatorului științific, așa zisul prof.univ.doc. LIVIU ROTMAN. Firește, este nivelul tandemului, a tristei complicități a doi impostori: bătrâna caiafă și tinerelul care pășește în viață pe o cale atât de greșită!
Milă și silă ți se face de amândoi!