34113
1 aprobat

234324@yahoo.com
92.85.206.189

 

În răspuns la Victor Grigor.

Bună seara!

1. Nu puteți extrapola încât să-i introduceți sub aceeași umbrelă pe toți maghiarii, inclusiv pe cei din Moldova. ”…de secole bune nu mai exista maghiari , ci doar MAGHIARIZATI.”

Deoarece pe mine nu mă credeți, vin cu opinia unui lingvist român respectat, Mircea Ciubotaru, cercetător la Institutul de Filologie Română ”Alexandru Philippide”, din Iași. Da, Institut care poartă numele lui Philippide, cel care nici nu a vrut să audă de ipotezele neștiințifice ale lui studentului, pe atunci, D. Mărtinaș, când acesta i-a cerut părerea. Dar ce să-i cerem lui Philippide, probabil că nu a reușit să se ridice la nivelul lui Mărtinaș!

Iată, deci, ce zice Mircea Ciubotaru:
„Problema maghiarizării numelor unor catolici de altă etnie (îndeosebi români) este reală, dar nu trebuie exagerată în sensul că acest fapt ar dovedi că toţi catolicii cu nume ungureşti din satele ţinutului Roman (şi Bacău), mai ales cei numiţi ceangăi, ar fi fost cândva, de fapt, români, aşa cum se recunosc ei înşişi astăzi. Disputa a fost reactivată periodic, cel mai recent după 1990, dar analiza obiectivă a informaţiilor documentate nu poate ignora fenomenul universal al pierderii identităţii etnice originare a unei minorităţi în condiţii de izolare faţă de comunităţile de baştină.”
Sursa: ”Catagrafiile vistieriei Moldovei 1820-1845, Ţinutul Romanului”, partea 1 (1820), Editura Studis, Iaşi, 2008, pag. XIX

2. Să înțeleg de la dumneavoastră că nu intră în firea românilor să românizeze minoritățile?

Ei bine, mă documentez tot cu lucrări scrise de români. Vă recomand volumul lui Lucian Boia ”Cum s-a românizat România”. Presupun, după firul gândirii afișat până acum, că nu îl agreați, dar totuși… Mai puteți vedea acolo, cu statistici și analize, și schimbarea proporțiilor etnice ale Ardealului în perioada interbelică și postbelică.

“Referitor la secui, se dezvoltă în anii respectivi [perioada interbelică n.n.] o întreagă mitologie. Mulţi dintre ei, poate cei mai mulţi, n-ar fi de fapt secui, ci, la origine, români, aşadar români “secuizaţi”.
Sursa: Lucian Boia, ”Cum s-a românizat România”, Editura Humanitas, Bucureşti, pag. 76

Mă mai uit și la ce scrie Irina Livezeanu, care îl citează pe Sabin Mănuilă, director al Institulului Statistic din București:

”Astfel, Sabin Manuilă, directorul Institutului demografic de la Bucureşti, îi sugera ministrului educaţiei că „nu trebuie o politică de agresiune, ci de asimilare pacifică. Dogma sacrosanctă faţă de săcuime să fie cea a asimilării. Drumurile să fie aşa construite ca să-i aducă uşor pe secui spre Bucureşti şi alte centre româneşti. Să nu fie lăsaţi izolaţi. Bucureştii îi va mistui uşor.“
Ce altă dovadă de intenție asimilatoare să mai căutăm?

Sursa: Irina Livezeanu – ”Cultură și naționalism în România Mare”, Editura Humanitas, București, 1998, pag. 169

Alt citat tot de sorginte oficială românească de la August Caliani, director general în Ministerul Instrucțiunii:

”Prea multe afişe pe uşi şi pe pereţii instituţiilor publice care spun „Vorbiţi numai româneşte”. îndemn oricum nerespectat. Pretutindeni, dar pretutindeni — în gări, în tren, în primării, prefectură etc. — auzi doar ungureşte, cu cîteva lăudabile excepţii. Să sfîrşim cu această toleranţă! Dacă în toate instituţiile publice toată lumea ar vorbi româneşte, s-ar obişnui cu limba noastră, pe nesimţite, şi am avea într-adevăr senzaţia că ne aflăm într-o ţară românească. Decretul privind folosirea limbii române ar trebui republicat.”
Sursa: ibid., pag. 173

3. Văd că tindeți în continuare să suprapuneți noțiunile de „ungur” și „ungurean”.
N-ați citit textele din Nicolae Iorga, vi le mai inserez încă o dată.
Din logica Dv. intră și el în categoria ”cercetătorilor superficiali”. Asta e chiar tare de tot!!!

„Cei cu frumoase porturi falnice s-ar părea că sunt Românii cei curaţi, pe când ceilalţi, car au pierdut orice gust pentru podoabă, ar fi cine ştie ce târgoveţi, ce mahalagii pierduţi prin aceste sate din marginea muntelui. Dar o batjocură sângeroasă a sorţii face să nu fie aşa: cei dintâiu, ÎNTREBAȚI, SE ZIC UNGURI (NU UNGURENI, ADICĂ ROMÂNI DIN ARDEAL); ceilalţi singuri se recunosc a fi Moldoveni, adecă Români. Cei dintâiu merg la bisericile catolice, bine ţinute şi înzestrate, cu o înţeleaptă organisaţie de căpetenii neadormite, cu preoţi cari-ş ştiu bine chemarea şi rostul; ceilalţi sunt ortodocşi de-ai noştri.”
Sursa: Nicolae Iorga, ”România cum era până la 1918”, vol. II (Moldova), apărută în 1940, pag. 181

”Legea singură şi aici îi ţine aşa de deosebiţi de români. Ea a păstrat desigur şi limba. Sunt copii care n-o ştiu mai deloc pe a nostră; femeile spun că învaţă româneşte numai pentru nevoia de a se înţelege când ies din cuprinsul satului. Râzând şi ghiontindu-se, o grupă de neveste tinere, strânse într-o colibă de pază, pe margenea lanurilor, spun că nu s-ar fi măritat cu un român, şi ele adaugă că acelea care ar face aşa ceva ar trebui să meargă cu dânsul în lume. EI SE SOCOTESC TOȚI UNGURI, NUMESC PE ROMÂNI OLÁH, şi unii dintre dânşii cred chiar că ţara e o Ţară Ungurească: întrebaţi mai de aproape, lămuresc că „Ţara Ungurească” e satul, dar că, încolo, e tot „Ţară Românească” (Oláhország). Ei sunt în cele mai strânse legături cu celălalt sat unguresc, destul de depărtat, al ţinutului Tecuci, şi vin totdeauna când este la dânşii hramul.”
(ibid., pag. 218-219)

”De aici vine şi cuvântul de: Ciangăi, pentru acei Unguri vechi cari au venit în Moldova de mult şi se deosebesc de ceilalţi Unguri din Secuime pentru că spun în loc de ş: s.”
Sursa: Nicolae Iorga, ”Istoria românilor pentru poporul românesc”, Editura Aşezământului Tipografic „Datina românească”, Vălenii de Munte, 1926, pag. 100

Nu vi se pare că acei ceangăi vizitați de Iorga nu prea se autoinclud în categoria românilor???
Vă invităm să veniți în satele ceangăiești.
Chiar și azi, atunci când prind încredere în interlocutor, când sunt ei între ei (ceea ce nu e cazul recensămintelor), ceangăii din județul Bacău îi numesc pe români ”oláh”. Nu fac decât să confirme ce spunea Iorga, exprimând mentalitatea prenațională referitoare la români cu care strămoșii lor au venit în Moldova în perioada formării statului medieval.

4. Referitor la Zöld Péter, observ ún discursul Dv. aceleași poncife cu care sunt familiarizat și din convorbirile cu alte persoane din tabăra Dv. ideologică.
Vă recomand în acest sens articolul profesorului Marius Diaconescu de la Universitatea din București, care pur și simplu desființează teoria vehiculată de unii privind ”inventarea etniei ceangăilor de către preotul Zöld: „Péter Zöld și „descoperirea” ceangăilor din Moldova în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea” în Anuarul Universității din iași, 2002-2003.
Iată ce mai zice preotul în cauză, în scrisoarea către Batthyány Ignácz, Episcopul de Gyulafehérvár:

„Pro primo, că din acest principat de Transilvania, în anul 1420, în timpul regelui ungur Sigismund, precum atestă cronicile şi letopiseţele din ţară, mulţi maghiari, mai precis secui şi saşi, au imigrat în Voievodatul Moldovei şi au format acolo locuri de stabilire şi de domiciliu. Aceşti maghiari şi saşi au fost subordonaţi în privinţa celor sufleteşti jurisdicţiei episcopului din Bacău, pe de o parte, iar pe de altă parte a celui din Milcov. Mai târziu, datorită faptului că acele episcopate s-au desfiinţat, pe de o parte, din cauza incursiunilor tătaro-turce, în consecinţă numărul maghiarilor şi al saşilor s-a împuţinat în aşa fel, încât saşii au dispărut cu nume cu tot, iar gospodăriile şi locuinţele lor au rămas cu totul în paragină.
Urmaşii maghiarilor s-au risipit în nouă parohii în acelaşi voievodat şi se numesc ei înşişi ceangăi maghiari, aşa se consideră şi astăzi, iar printre tradiţiile strămoşilor se mai menţine şi faptul că numeroase familii se consideră de origine săsească, printre care se numără şi familiile Petras şi Kotyer, îndeosebi prin numele lor, însă nimeni dintre membrii familiilor nu vorbeşte limba saşilor, ci toată lumea vorbeşte moldoveneşte, adică cunosc şi practică în aceeaşi măsură şi limba valahă cât şi pe cea maghiară, cu toate că pe aceasta din urmă o rostesc mai peltic (mai sâsâit) decât noi.”
Sursa: Pater Zöld, Hargita Kiadóhivatal, Csikszereda, 2002, pag. 69-70

Referitor la ”blaesus”, nu e vorba de o rostire defectuoasă a limbii maghiare, asta dacă mergem pe ideea că nu există limbi superioare și inferioare. De altfel, Zöld Péter remarcă despre maghiara vorbită pe plan local în Moldova: ”o vorbesc curat şi în simplitatea ei cea veche.”
Referitor la portul românesc nu cred că un popor are ”copyright” pe o anumită piesă de vestimentație. Urmăriți totuși costumul feminin ceangăiesc, în special cămașa, se poate ușor diferenția de zonele vecine. E mult mai înflorat. De asemenea, și catrința e altfel, și ”coarnele” de pe cap remarcate și de Iorga. Pe logica Dv., dacă românii de azi nu poarta toga romanilor nu se mai pot considera descendenții lor?
Chiar și astăzi, și multe persoane din Ungaria pot confirma, un ceangău din Moldova se înțelege cu unul care vorbește varianta modernă.
E vorba DE FONDUL LINGVISTIC COMUN, pe care însă, cu regret, în absența cunoașterii dialectului ceangău, nu aveți cum să-l înțelegeți.

Spuneați cumva că nu suntem noi, ceangăii, în stare să pronunțăm sunetele limbii maghiare??
Vă dau ca mostră o poezie scrisă în dialect ceangău de un poet din Săbăoani, pe numele său Lakatos Demeter (1911-1974):

FALUM

Ott, hul kunpanász kút banyhánd
büszkénd áll,
és hul pásztor lúza alatt
furulyál,
hul a csángúk magyar nyelvvel
szöszögnek,
ott, hul Árpád unokái
léteznek,

itt a régi szalmás házak
míg állnak,
hajikba virágval lyányak
kapálnak,
vesszűs kerteket míg lehet
vállalny,
tekenűcskékbe bubákat
míg látni;

tündér lyányakat a táncnál
fotával,
legíneket az ajkikand
nótával;
itt lyányoknál rózsa terem
arcikand,
két feér galamb mind táncol
mellikend;

itt, hul enberek szeretik
vörös bort,
ínekelve útand rúgják
űk a port,
„Szabúfalánál” szebb neve
nem lehet!
Meg is halok, lelkem innet
nem menhet!

(Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára – OSzK Fond 402/571, 576)

Sper că ați remarcat destule sunete neromânești în text.

P.S. Vă informez că despre teoria lui Dumitru Mărtinaș se vorbește, la paginile 184 și 185, în cartea elaborată sub redacția lui Cas Mudde, un politolog olandez.
Știți cum se numește cartea?
Vă spun eu: ”Racist Extremism in Central and Eastern Europe”, Routledge, London and New York, 2005
O seară bună!