Vasilică Militaru – Asociația Neamul Românesc
militarupetruvoda@yahoo.com
5.14.132.99
Cine erau considerați inferiori în acest caz concret: evreii sau țărancele românce?
Având în vedere faptul că majoritatea populației evreiești era concentrată în orașe și târguri, și foarte puțin în satele românești, regimul antonescian considera că „elementul evreiesc” (bărbați cuprinși între 18 și 50 de ani folosiți la munca obligatorie în locul mobilizării pe frontul de război) va avea un „randament redus” pentru muncile agricole de recoltare din toamna anului 1941. Soluția propusă era eliberarea slujnicelor românce din casele evreiești, măcar până la vârsta de 40 de ani, pentru folosirea lor la munca „înjositoare” de lucrător agricol. Da, în august 1941 evrei „oprimați” de regimul antonescian foloseau pentru munca în casele lor, servitoare românce.
MARELE STAT MAJOR Secţia I-a 323 Nr. 33.414 din 16 August 1941
MARELE STAT MAJOR P.S.Secţia I-a către PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI – Cabinet
În urma celor comunicate de Ministerul Agriculturii, precum şi din cele constatate cu ocazia conferinţei ce a avut loc la Marele Stat Major cu Şefii de Stat Major ai Comandamentelor Teritoriale, s’a stabilit, că deşi anul acesta este o recoltă foarte frumoasă, se simte însă lipsa de braţe de muncă.
O parte din aceste lipsuri, vor fi suplinite prin evreii ce vor fi daţi Ministerului Agriculturii, dar avându-se în vedere lipsa de cunoaştere a acestor lucrări, de elementul evreiesc, randamentul va fi redus.
O soluţie care ar putea să alimenteze satele cu braţe de muncă, ar fi tranşarea definitivă a chestiunii servitoarelor creştine, folosite de evrei, servitoare care şi-au părăsit pământul şi au invadat oraşele. Acestor servitoare, care pe lângă că trăiesc la evrei într’un mediu corupt, li se mai infiltrează în suflet de mici idei comuniste.
Dacă măsura ca evreii să nu aibă dreptul să folosească servitoare creştine nu poate fi generalizată, Marele Stat Major apreciază că s’ar produce o foarte mare îmbunătăţire dacă această măsură se aplică cel puţin până la vârsta de 40 ani, rămânând posibilitatea de a se putea angaja servitoare creştine trecute de 40 ani.
Vă rugăm să binevoiţi a aproba cele de mai sus, ca fiind în interesul Ţării.
ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR GENERAL, ss. Mazarini /ŞEFUL SECŢIEI I-a Colonel, ss. Georgescu
AMR, fond 950-Cabinetul Ministrului, dosar nr. 782, f. 431.