Sfinții studenți
VASILE BACIU și
ION MOLDOVEANU

Vreodată, se va face dreptate până la capăt și pentru
legionari. Ceea ce, după mintea mea, înseamnă și trecerea în
rândul sfinților a dumnealor VASILE BACIU și ION MOLDOVEANU.
Vor fi „sfinții studenți”, care au trecut în lumea celor drepți prin
moarte martirică, în cumplita zi de 22 septembrie 1939. VASILE
BACIU la Tecuci, ION MOLDOVEANU la Ploiești.

Aidoma biblicului Irod, regele criminal, criminalul cel mai
sângeros din Istoria Neamului românesc, ϐie-i uitat spurcatul
nume!, a dat ordin să ϐie uciși, pe loc, fără nicio judecată, toți
legionarii aϐlați în temnițele regimului, la care să se adauge câte
trei legionari în ϐiecare județ, luați la întâmplare, numai legionari
să ϐie! Un total de circa 300 de martiri ai credinței în Iisus și în
Neam. O crimă fără egal…

VASILE BACIU nu a fost ales de poliția din Tecuci să ϐie
împușcat în mod „exemplar”, la răscruce de drumuri, să ϐie văzut
de toată lumea: cine va face ca el, ca el s-o pățească! Nu se numă-
ra printre legionarii cei mai cunoscuți, cu vechime în Mișcare…
Poliția a desemnat un grup de trei legionari, i-a târît prin oraș
până la locul execuției și când se pregăteau să ducă la îndeplinire
ordinul nemernicului „Vodă”, a intervenit tînărul VASILE BACIU,
aϐlat printre privitorii care se întâmplau a ϐi de față. Tînărul s-a
apropiat de polițistul mai mare în grad și i-a vorbit cam așa – cuvinte reconstituite, imaginate de subsemnat: „Domnule polițist,
știu că aveți ordin să ucideți trei legionari, indiferent cine sunt
aceștia. Și eu sunt legionar! Vă rog să mă luați pe mine în locul camaradului X – al cărui nume nu se mai știe. Dînsul este tată a trei
copii care rămân astfel orfani. Luați-mă pe mine în locul său, eu
nu am copii…“ Așa a ajuns VASILE BACIU din Tecuci pe Lista de
sϐinți legionari martirizați din ordinul regelui scelerat și sperjur.
Povestea studentului ION MOLDOVEANU din Ploiești este
la fel de minunată, de nemaipomenită: Când cei trei legionari
desemnați de jandarmeria Ploieștiului să ϐie dați ofrandă Bestiei
regale au fost aduși în Piața Gării de Sud, unde circulația este cea mai
intensă, s-a auzit o voce: „Opriți execuția! Stați! Opriți execuția!”…
Și s-a văzut un tînăr alergând disperat spre locul cumplitei execuții!
Cu greu trăgându-și suϐletul de cât alergase ca să ajungă la timp,
tînărul arătă spre unul dintre cei trei: „Dumnealui nu este legionar!
Este o confuzie de nume. Eu sunt legionarul ION MOLDOVEANU!
Pe dumnealui îl cheamă la fel, dar nu este legionar! Ați greșit!”
Jandarmul șef nu a avut nimic de obiectat și s-a …corectat,
împușcându-l pe adevăratul legionar ION MOLDOVEANU!
Minune curată a fost și felul cum s-a aflat de cele povestite
mai sus abia în urmă cu un an.
Alături de VASILE BACIU și ION MOLDOVEANU au mai fost
executați și alți studenți – mai mult de patruzeci, printre ei și doi
elevi LEVIZCHI ȘTEFAN și TIPONUȚ GHEORGHE.
Iată lista tuturor românilor care au avut parte de moarte
de martiri, pentru vina de a-și fi închinat viața Neamului și
Mântuitorului nostru Iisus Hristos:

*
Lista legionarilor asasinați la 21-22 sept. 1939

Bibliografie:
Vezi Gh. Buzatu și colaboratori, Radiograϔia dreptei
românești (1927–1941), București, Editura FFPress, 1996,
pp. 120-123 (inclusiv bibliograϐie); M. Tase,Miti Dumitrescu,
Salzburg, Colecția „Omul Nou”, 1952; Mișcarea Național
Creștină, Noua Dreaptă, revistă online, disponibilă pe Internet.

MASACRAȚI ÎN PIAȚA Sf. ELEFTERIE DIN BUCUREȘTI,
LA 21 Sept. 1939
Dumitrescu Miti (avocat)
Ionescu Ion (student)
Isaia Ovidiu (fotograf)
Moldoveanu Ion (student)
Paraschivescu Gheorghe (student)
Popescu Cezar (student)
Stănciulescu Marin (mecanic)
Popescu Traian (student)
Vasiliu Ion (desenator)

ASASINATI LA INCHISOAREA RÂMNICUL SĂRAT,
în noaptea de 21-22 Sept. 1939
Sunt târâți pe rând în curtea închisorii și asasinați:
Clime Gheorghe (inginer)
Cantacuzino Alecu (avocat)
Iotu Nicolae (avocat)
Tell Alexandru (avocat)
Furdui Gheorghe (doctor în teologie)
Dobre Bănică (licențiat)
Polihroniade Mihail (avocat)
Craja Paul (medic)
Simulescu Sima (profesor)
Apostolescu Gheorghe (comerciant)
Istrate Gheorghe (licențiat)
Banea Ion (avocat, medic)
Serafim Aurel (inginer)

ASASINAȚI ÎN SPITALUL MILITAR DIN BRAȘOV
Cotigă Traian (avocat)
Ionică Eugen (inginer)
Siancu Emil (oϐițer)
Pihu Grigore (licențiat)
Susman Iuliu (funcționar)
Herghelegiu Ion (avocat)
Proca Gheorghe (funcționar)

ASASINAȚI ÎN LAGĂRUL DE CONCENTRARE DE LA
MIERCUREA CIUCULUI
În acea noapte sângeroasă, 44 de legionari au fost treziți
din somn și strigați de pe o listă de către un oϐițer. Li s-a cerut să
se pregătească repede că trebuie să plece în alt lagăr.
În fața porții de sârmă ghimpată s-a format coloana. La
lumina lămpașelor au fost legați unul de altul de mâini cu funii.
De jur împrejur, încercuiți de agenți-călăi, pornesc spre drumul
jertfei lor supreme.
Înainte de ieșirea din lagăr, Iordache Nicoară, cel mai iubit
de toți pentru necuprinsa dragoste și bunătate ce revărsa în jurul
lui, spune Tatăl Nostru.

Între tufăriile din apropierea lagărului îi aștepta mitraliera.
Aici începu să se spună o altă rugăciune. Mitraliera însă n-a
lăsat-o să se sfârșească. Cei 44 de ϐlăcăi – legionari români; se
prăbușesc, unul peste altul, cu rugăciunea pe buze. Unul dintre
ei mai putu striga într-o ultimă suϐlare: „Trăiască Legiunea și
Căpitanul!”

Benec Constantin (funcționar)
Biris Ovidiu (avocat)
Borzea Titus (student)
Buhai Vasile (funcționar)
Cioflec Marius (student)
Comjic Stefan (student)
Coman Cozmin (student)
Gheorghe Constantin (student)
Constantinescu Dumitru (medic)
Corbeanu Vasile (student)
Dobrin Liviu (medic)
Dorca Afilon (teolog)
Docaru Dumitru (subinginer)
Enescu Ion (funcționar)
Felecan Vasile (muncitor)
Filipov Vasile (student)
Gârniceanu Florin (oϐițer)
Grama Iosif (student)
Iordache Nicoară (asist. univ.)
Macoveschi Ion (student)
Micu Augustin (inginer)
Mincă Ilie (ofițer)
Miter Ion (student)
Noaghea Virgil (student)
Nitiu Aurel (student)
Pavelescu Alexandru (avocat)
Popa Tiberiu (student)
Popescu Marin (student)
Popescu B. Anton (funcționar)
Prodea Nicolae (muncitor)
Rădulescu Virgil (ziarist)
Raicu Constantin (licențiat)
Stamate Eugen (student)
Stegărescu Const. (licențiat)
Strugaru Nicolae (avocat)
Susai Vasile (licențiat)
Teodorescu Gheorghe (sculptor)
Tiponut Gheorghe (elev)
Todan Coriolan (student)
Ungureanu Corneliu (licențiat)
Ursu Ion (student)
Vasiliu I. Gh. Galus (oϐițer)
Vilmus Adam (muncitor)
Zache Petre (functionar)

ASASINAȚI ÎN LAGĂRUL DE CONCENTRARE VASLUI
Antoniu Ion Pâsu (avocat)
Belgea Ion (avocat)
Boboc Constantin (student)
Borzea Virgil (oϐițer)
Bujgoli Spiru (licențiat)
Busuioc Ion (student)
Calpăr Mihai (teolog)
Cârdu Valeriu (poet)
Clime Traian (funcționar)
Comănescu Nicolae (oϐițer)
Danielescu Iosim (student)
Dobre Ion Radu (muncitor)
Gârniceanu Victor Puiu (avocat)
Goga Mircea (student)
Maricari Nicolae (oϐițer)
Moraru Alex Bubi (student)
Motoc Mircea (student)
Nicolicescu Gheorghe (inginer)
Popescu Spiru (student)
Popescu Vasile (student)
Răcman Gogu (student)
Riosanu Petre (inginer)
Spânu Iordache (student)
Stahu Teodor (avocat)
Sola Stavre (student)
Supila Polisperhon (student)
Teohari Mircea (student)
Tucan Boris (student)
Tudose Teodor (avocat)
Volocaru Gheorghe (funcționar)
Zus Radu (student)

Vreme de două zile, trupurile lor sunt lăsate în văzul lumii.
Dascălii primeau ordin să aducă pe rând școlile de copii ca să
privească pe acești feciori transformați într-un morman de
cadavre.
…Astfel voiau călăii să imprime teroarea în inima tînără a
elevilor.

ASASINATELE DE PE TOT CUPRINSUL ȚĂRII
LA 21-22 SEPT. 1939
Poliția și unitățile de jandarmerie din toate județele au
primit, în aceeași noapte, ordinul să aresteze și să execute
imediat, în locuri publice, câte trei legionari.

JUDEȚUL
Arad
Măduță Ioan (avocat)
Bulboacă Ioan
Julan Ilie (agricultor)
Argeș
Pielmuș Ioan (ofițer)
Olteanu Vasile
Amzăr Traian
Bacău
Condopol Mircea
Mandache Alexandru
Antonovici Constantin (student)
Bălți
Condratiuc Alexe
Ursache Victor
Gherman Ioan
Bihor
Cozma Lazăr
Jude Dumitru
Botoșani
Iftimuță Vasile
Grigoriu Mihail
Mancoș Gheorghe
Brăila
Bobotă Teodor
Udrea Ion
Brașov
Faur Ioan (profesor)
Bordeianu I. Lehaciu
Nicolici Nicolae
Popacioc Radu
Buzău
Voinea Constantin
Caliacra
Caranica Petre (student)
Popescu Hristu (țăran)
Cavachi Dumitru (student)
Câmpulung
Irimiciuc Valerian (cojocar)
Țăranu Traian
Cozan Luchian
Caras
Borzac Lazăr (muncitor)
Băleanu Ion (funcționar)
Cerbu Iancu
Cernăuti
Pisarciuc Silvestru
Regwald Francisc
Molotiuc Ioan
Cetatea Albă
Vlădău Ioan
Păucă V. Dumitru (revizor școlar)
Curoglu Damian
Ciuc
Duma Iosif (profesor)
Caranica Ioan
Mirea Ilie
Cluj
Cuibuș Petre
Eremia Nicolae
Constanța
Chivu Ion (preot)
Chiriazi Constantin (funcționar)
Mocanu Staicu (preot)
Secărescu Ion (preot)
Covurlui
Popa Costăchel
Croitoru Tudor
Potolea Gheorghe (ofițer invalid de război)
Dâmbovița
Nițescu Petre
Lungu Ion (învățător)
Gâlmeanu Ion (student)
Dolj
Horculescu Nicolae
Poenaru Ilie
Ștefănache Ioan
Dorohoi
Surugiu Gheorghe
Barbu Gheorghe
Honceru Ion
Durostor
Nastu Nicolae (țăran)
Manganita Constantin (țăran)
Memu Dionisie (țăran)
Fălciu
Codreanu Ion (inginer)
Nicolae Emil
Croitoru Vasile
Gorj
Șerban Constantin
Munteanu Gheorghe (căpitan)
Motomancea Grigore (preot)
Hotin
Dubuleac Vasile
DubovinschiTeodor
Soroceanu Dumitru Iacob
Hunedoara
Popa Petre (muncitor)
Cornea Gheorghe
Sârbu Nicolae
Ialomița
Manolescu Grigore
Constantinescu Constantin
Badea Traian
Iași
Dănilă Nicolae (licențiat)
Leontin Miron (preot)
Bagdad Elena
Lăpușna
Diaconescu Vasile (colonel)
Florescu Sergiu (ziarist)
Palamarciuc Ion
Maramureș
Butnaru Ion
Chirculită Dumitru
Belidean Mircea (student)
Mehedinți
Gheorghiu Victor
Geacu Hristu Petre
Gheorghievici N.
Mureș
Rusu Iacob
Paletaș Francisc
Pădureanu Nicolae
Muscel
Nerasan Ion (avocat)
Stancu
Năsăud
Tonea Simion
Girigan Cornel
Tolan Alexandru
Neamț
Malinici Nicolae
Avădanei Vasile
Puiu Vasile
Olt
Găman Florea (elev)
Mânzu Dumitru (student)
Preda Gheorghe
Orhei
Zalupcescu Grigore
Mocanu Andrei
Răileanu Naum
Prahova
Cojocaru Alexandru
Filip Dumitru
Putna
State Vasile
Voinea Nicolae
Marin Petre
Roman
Creangă Vasile
Romanați
Niculescu Gheorghe
Oprovici Horia
Sălaj
Burcas Augustin
Satu Mare
Bozântan Victor (avocat)
Jitaru Spiridon

Severin-Lugoj
Galescu Pavel (curelar)
Ghindă Gheorghe (muncitor)
Sârbu Damaschin (tăran)
Soroca
Levizchi Stefan (elev)
Știucă Boris
Criclivai Azare
Suceava
Răut Ion
Gemeniuc Ion
Jitaru Spiridon (student)
Târnava Mică
Bârză Gheorghe
Pris Ion
Codrea Nicolae
Tecuci
Căsăneanu Gheorghe
Teodorescu Spirache
Baciu Vasile (student)
Teleorman
Abagiu Dumitru (comerciant)
Cristea Aristotel
Toader Dumitru (comerciant)
Tighina
Heidenrich Vladimir
Căldare Constantin
Caragancev Ion
Timiș-Torontal
Udrea Teodor (croitor)
Dragomir Gheorghe (șofer)
Cocora Alexandru
Trei Scaune
Lascăr Gheorghe (inginer)
Vrânceanu Gheorghe
Caranica Enache (licențiat)
Turda
Cucerzan Constantin (student)
Nichita Augustin (măcelar)
Tonceanu Gheorghe (student)
Vâlcea
Nicolaescu Aurel (preot)
Diaconescu Dumitru (preot)
Vasilescu Nicolae (tâmplar)

Cadavrele celor asasinați au fost lăsate timp de trei zile
expuse în piețele publice. Elevii din toate școlile au fost aduși
să le vadă și nici copiii celor uciși nu au fost cruțați de la acest
spectacol.
Dumnezeu să-i odihnească în împărăția Sa.

Ion Coja
1 octombrie 2014

POST-SCRIPTUM Legionarii au și ei multe păcate. Păcatul
cel mai mare, după umila mea părere, constă în neglijența cu care
au tratat consemnarea propriilor fapte. A isprăvilor legionare.
Arhiva legionară este extrem de lacunară. Ce se mai poate salva
trebuie urgent trecut din memoria orală în cea scrisă. Site-ul
nostru, www.ioncoja.ro , stă la dispoziția celor ce mai știu câte
ceva…
NOTĂ În mai multe lucrări, numele lui ION MOLDOVEANU
este greșit consemnat printre victimele de la București.
El aparține, cu întreaga sa sfințenie, Ploieștiului, județului
Prahova.
*
La Tecuci, mormîntul legionarului martir VASILE BACIU de
ani de zile este curățat, îngrijit și acoperit cu flori prin strădania
unui tînăr de ispravă, al cărui nume, din păcate, nu ne este pemis
să-l facem public, aceasta fiind dorința imperativă a inimosului
nostru camarad…
Dumnezeu să-i dea după inima sa generoasă, putere,
sănătate și izbândă în toate!