MAREA CACEALMA A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE. Inventatorul român, inginer chimist Radu Radu, face demonstrația, exclusiv pentru ActiveNews
Publicat: Sâmbătă, 10 februarie 2024, 13:30 / 8 comentarii

Inventatorul român, inginer chimist RADU RADU, prezintă, în exclusivitate pentru ActiveNews, MAREA CACEALMA A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE. Inventatorul afirmă că „dogma conform căreia încălzirea globală este cauzată de activitatea umană nu are niciun fundament științific”. Demonstrația acestui fapt este alcătuită din patru pași:

„Da, Terra trece printr-o perioada de încălzire a atmosferei sale. Astfel de perioade s-au mai perindat de-a lungul existentei Terrei.

Marea cacealma, care ni se aplica, este dogma care decretează ca actuala perioada de încălzire este antropica, adică are drept cauza activitatea umana.

Suntem manipulați, de către susținătorii acestei dogme, sa acceptam sacrificii majore, in vederea salvării planetei.

Aceste sacrificii impuse prin Green Deal, care ne distrug agricultura, industria, modul de viața si ne împing într-o sărăcie adâncă, nu influențează cu nimic evoluția temperaturii atmosferei.

Citiți și Guvernul Canadei cere OMS să includă „schimbările climatice” în noul Tratat pentru pandemii

Voi face aceasta demonstrație plecând de la datele înregistrate de organizațiile științifice globaliste, date care sunt interpretate tot de ele, cu rea credință si sunt folosite pentru manipularea oamenilor. Demonstrația științifică, pe care o voi face, releva faptul ca CO2 antropic produs anual la nivelul UE, raportat la total CO2 antropic produs la nivel de glob si adăugat CO2 existent deja in atmosfera (acele 400ppm), modifica nesemnificativ, cu numai 0,02% efectul de sera al atmosferei. Aceasta modificare suferita de efectul de sera se concretizează într-o modificare a temperaturii medii anuale cu 0,006 grade Celsius.

Rezulta ca sacrificiile cerute in Green Deal pentru atingerea obiectivului Emisii CO2 = Zero, având ca termen final 2050 (devansat acum la 2035) au o influenta total nesemnificativa asupra creșterii temperaturii (0,006 grade Celsius).

Este vizata distrugerea societății europene pentru nimic si acest lucru este impus de conducerea UE. Suntem dispuși sa acceptam acest lucru?

Dogma conform căreia încălzirea globala este cauzata de activitatea umana, nu are niciun fundament științific. Demonstrația acestui fapt este alcătuită din patru pași.

1. Calcularea cantității de CO2 antropic produs pe an la nivelul global si la nivelul Uniunii Europene/UE.

Pentru calcularea cantității de CO2 antropic, produs într-un an vom utiliza baza de date EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research), înființată de Comisia Europeana. Conform datelor publicate, cantitatea de CO2 antropic emis global, rezultat din arderea combustibililor fosili si fabricarea cimentului este de 38,5 GT CO2 pe an. La aceasta cantitate se adaugă cantitatea de CO2 produs de transportul aerian, 0,4 GT CO2 si transportul naval 0,7 GT CO2. In cadrul CO2 antropic global este încadrat si CO2 produs ca urmare a acțiunilor necorespunzătoare din agricultura si activitățile forestiere, aproximativ 7,7 GT CO2.

În aceste condiții cantitatea de CO2 antropic total produs pe glob este: 38,5 GT CO2 + 0,4 GT CO2 + 0,7 GT CO2 + 7,7 GT CO2 = 47,3 GT CO2. Folosind date de la aceeași baza de date, EDGAR, vom calcula cantitatea de CO2 antropic emis la nivelul UE: 2,8 GT CO2 (emis din arderea combustibililor fosili si fabricarea cimentului) + 0,56 GT CO2 (rezultat din acțiunile necorespunzătoare din agricultura si activitatea forestiera) = 3,36 GT CO2. Se poate remarca ca CO2 antropic emis la nivelul UE reprezintă numai 7,1 % din CO2 antropic emis la nivelul globului.

CO2 antropic global reprezintă numai 4% din CO2 emis anual in atmosfera Terrei. Restul de 96 % CO2 are cauze naturale, independente de acțiunile omului.

Cantitatea totala de CO2, aflata in atmosfera se calculează pornind de la greutatea totala a atmosferei, masa moleculara a CO2 si concentrația CO2 din atmosfera (400ppm) si este de 3.120 GT CO2.

2. Calculul modificării suferite de cantitatea totala de CO2, aflat in atmosfera Terrei, ca urmare a reducerii la zero, a emisiilor de CO2 antropic produs in UE, obiectiv asumat in Green Deal.

Reducerea la zero a emisiilor CO2 antropic, in UE, pana in 2050 (reprogramata pana in 2035), ar reprezenta o reducere a cantității totale de CO2 prezent in atmosfera cu 0.1 %.

3,36 GT CO2 x 100 : 3.120 GT CO2 = 0,1

Tot efortul realizat la nivelul UE s-ar finaliza in scăderea cantității de CO2 din atmosfera globala cu 0,1 %.

3. Calculul modificării pe care reducerea emisiilor de CO2 antropic, la nivelul UE, o realizează asupra efectului de sera la nivel global.

Efectul de sera este produs prin absorbția radiațiilor termice, emise de suprafața Terrei, încălzite de razele solare, de anumite gaze din compoziția atmosferei. Suprafața Terrei, încălzita de Soare, radiază in spațiu căldura primita, sub forma de radiații termice. Gazele cu efect de sera împiedică trecerea radiațiilor termice către cosmos, împiedicând pierderea de căldură. Pe de alta parte gazele de sera sunt transparente pentru radiațiile electromagnetice care vin de la Soare si încălzesc Terra. Aceste radiații au o frecventa mai ridicata, ceea ce permite ca acestea sa nu fie absorbite de gazele cu efect de sera.

Efectul de sera face ca temperatura Terrei sa aibă o medie de 15 grade Celsius.[1] In lipsa efectului de sera, temperatura medie a suprafeței Terrei ar fi = -18 grade Celsius.[2] Contribuția CO2 la formarea efectului de sera este de 20 %. Restul contribuției este asigurata in principal de vaporii de apa si gazul metan.[3]

Reducerea la zero a emisiilor de CO2 antropic, la nivelul UE, ar conduce la o reducere a efectului de sera global cu 0,02 %.

0,1 % din CO2 total atmosfera x 20 % = 0,02 %

4. Vom determina care este rezultatul diminuării efectului de sera cu 0,02% (cauzata de reducerea la zero a emisiilor de CO2 antropic, la nivelul UE ), asupra scăderii temperaturii medii globale a atmosferei.

Prezenta efectului de sera in atmosfera Terrei, asigura o temperatura la suprafața Terrei cu 33 grade Celsius (de la -18 la 15 grade Celsius) mai ridicata comparativ cu temperatura in lipsa efectului. O reducere cu 0,02% a efectului de sera, ar conduce la o reducere a temperaturii atmosferei cu 0,006 grade Celsius.

33 grade Celsius x 0,02 : 100 = 0,006 grade Celsius.

In realitate reducerea temperaturii va fi si mai mica, deoarece nu toate cele 47,3 GT CO2 antropic produse anual se regăsesc in creșterea cantității de CO2 total aflat in atmosfera. Măsurătorile făcute de Charles Keeling, de la laboratorul din Hawai, Manna Lora Observatory, începând cu anul 1960 si pana in prezent, arata ca numai o cantitate de 15,6 GT CO2, echivalentul a 2ppm, se regăsește in creșterea anuala a cantității de CO2 total, restul cantității fiind compensata de acțiunea biosferei si a oceanelor.

Aceasta demonstrație ne arata ca realizarea obiectivului Emisii CO2 antropic zero, la nivelul UE, asumat in Green Deal, in ciuda „efectelor catastrofale” produse asupra societății europene, nu are niciun rezultat in reducerea temperaturii globale a atmosferei. Încălzirea globala nu este rezultatul activității umane. Aceasta dogma este impusa pentru crearea haosului in societate in vederea introducerii Noii Ordini.

Dogma care susține ca încălzire globala este de natura antropica, având drept cauza activitatea umana este impusa de o organizație globalista, din cadrul Organizației Națiunilor Unite ONU, numita ‘The intergovernmental Panel of Climat Change’ (IPCC). Aceasta organizație trasează liniile de dezvoltare globala a civilizației umane, similar modului in care Organizația Mondiala a Sănătății (OMS) se ocupa cu impunerea unei politici de reglementări unice, in materie de sănătate. Periodic, la câțiva ani distanta, IPCC întocmește un raport pe baza celor mai reprezentative lucrări si articole publicate in domeniul schimbărilor climatice.

Pornind de la datele statistice publicate privind emisiile de CO2, in diferite sectoare de activități, organizația întocmește ‘The Summary for Policymakers’. Acest document stabilește/recomanda direcțiile de dezvoltare in producția de energie, industrie, transporturi, suprastructura orașelor, modul de viața, care sa limiteze emisiile de CO2. Aceste recomandări sunt trimise organizațiilor tip Uniunea Europeana, care emit la rândul lor legi, directive, politici fiscale destinate guvernelor tarilor. Analizând legile emise de guvernele tarilor europene, regăsim toate direcțiile din ‘Summary for Policymakers’. Suntem guvernați in baza unei mari CACEALMALE.

Asta a devenit democrația europeana.

Vedeți și ÎNTUNECAREA – Planul Diabolic de a întuneca Planeta Pământ prin inginerie climatică: CHEMTRAILS – DOCUMENTAR TRADUS în ROMÂNĂ

[1] Karl TR Trenberth KE, ‘Modern climate change’, Science 302.
[2] NASSA GISS; Science Briefs: ‘Greenhouse gases. Refining the Role of Carbon Dioxide’, 2005
[3] Atmospheric Concentration of Greenhouse Gases’, US Environmental Protection Agency, 2016

inginer chimist RADU RADU