Ilie
6 aprobate
Text primit de la Ilie pentru Surena

Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat!!!

Cine sunt evreii? Ne spune Mântuitorul Iisus Hristos în Biblia Ortodoxă, Sfânta Evanghelie după Ioan – Capitolul 8:

38. Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru.
39. Ei au răspuns şi I-au zis: Tatăl nostru este Avraam. Iisus le-a zis: Dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.
40. Dar voi acum căutaţi să Mă ucideţi pe Mine, Omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta.
41. Voi faceţi faptele tatălui vostru. Zis-au Lui: Noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem: pe Dumnezeu.
42. Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.
43. De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu.
44. Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
45. Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu Mă credeţi.
46. Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu Mă credeţi?
47. Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultaţi pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.

Ce este iudaismul?

„Am zis „iudaizare” şi nu „mozaizare” a lumii întrucât mozaismul este parte integrantă a spiritualităţii creştine şi este străin iudaismului de azi, iudaism ce-şi are originea în păcat şi neascultare, în crima lui Cain, în viţelul de aur, în ucigaşii prorocilor, în Iuda vânzătorul, în cărturarii şi fariseii făţarnici, în crima lui Caiafa. E o ieşire a evreilor din harul dumnezeiesc, care s-a agravat în ultimele două milenii prin lupta împotriva Duhului Sfânt, încât iudaismul despre care vorbim şi cu care suntem confruntaţi se caracterizează prin: satanism, minciună, ură, tiranie, materialism, ateism, senzualism, rasism, patima dominaţiei mondiale.”
(Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos)

Despre iudaism:
http://www.whale.to/c/SolvingMysteryofBabylontheGreatChaptersHDRHL.pdf

Despre manipularea cu “Teoria Kazară” !!!

“Teoria Kazară” a fost scrisă si este susținută chiar de evrei (Arthur Koestler), cu scopul de a-i scoate pe evrei din problemă și a-i face responsabili pentru toate atrocitațile pe „kazari”, un trib turco-mongol, convertit la iudaism in secolul al IX-lea d.H. “Teoria Kazara” este o minciună la fel de mare precum minciunile că rușii au creat comunismul și germanii au creat nazismul.
Comportamentul suprematist al evreilor de-a lungul mileniilor, dovedește falsitatea „Teoriei Kazare”. Comportamentul suprematist al evreilor a rămas constant de-a lungul mileniilor – din perioada biblică si până în zilele noastre. Cei mai multi Crestini, cunosc comportamentul evreilor din Vechiul Testament – care au ars, au provocat dezordini, au ucis, au violat si au insclavizat in drumul lor prin Palestina, din presupusul ordin al Dumnezeului lor de trib.
Ei sunt conștienţi de faptul ca evangheliile Noului Testament arată că elita evreiască, Fariseii, au fost cei mai mari duşmani ai lui Hristos si au aranjat ca acesta sa fie crucificat. Noul Testament arată clar că ei au condus persecuţiile Crestinilor care au continuat si prin Bolşevismul evreiesc si prin atacul cultural în mass-media Sionistă.
De asemenea trebuie sa fie clar ca Talmudul, cartea de legi evreiesti care promoveaza extremismul, suprematia evreiasca si ura impotriva tuturor goimilor (ne-evreilor), a fost scrisă cu sute de ani înainte de presupusa conversie Kazară.
Asadar, “Teoria Kazara” este un FALS! A fost scrisă chiar de evrei marxiști: Arthur Koestler (sionist si membru al Partidului Comunist, autor al cartii “Al treisprezecelea trib”); geneticianul evreu Eran Elhaik si Shlomo Sand, un academician israelian si fost membru al Sindicatului Tinerilor Comunisti Israelieni (Banki). Toți trei susțin ca evreii din ziua de astazi nu au nicio legatura genetica cu evreii din Orientul Mijlociu care au scris Talmudul Babilonian.

http://ortodoxinfo.ro/2017/03/16/reconsiderand-teoria-khazara/