„România nu duce lipsă de programe politice. România duce lipsă de oameni!”

Zilele trecute a avut loc o nouă întâlnire de lucru cu „forumiștii” care intenționează să se implice în proiectul LISTA  NAȚIONALĂ. Din partea grupului de inițiativă a participat dl ION COJA. Pe scurt, problemele discutate au fost următoarele:

1. Fiecare participant și-a prezentat viziunea sa asupra proiectului și și-a evaluat posibilitățile de a fi util.

2. S-a precizat faptul că în alcătuirea LISTEI nimeni nu poartă vreo răspundere, morală sau de alt fel, pentru persoanele pe care le recomandă a fi trecute pe LISTĂ. Grija mare va fi când vom alcătui LISTA CANDIDAȚILOR noștri, să nu ne lăsăm înșelați de aparențe.

3. Problema programului politic. S-a pus această întrebare: Care este programul politic pe care îl promovează LISTA NAȚIONALĂ? Domnul A.G. ne-a amintit celebra vorbă a lui C.Z.Codreanu: România nu duce lipsă de programe politice, duce lipsă de oameni.
Ne însușim această constatare, azi la fel de valabilă ca și în perioada interbelică. Cu precizarea că propoziția România duce lipsă de oameni o interpretăm și o comentăm azi în felul următor:
– lipsa unor oameni de calitate se resimte îndeosebi în rândurile clasei politice, ale guvernanților;
– oameni de calitate există în România și printre românii din emigrație. Ei trebuie atrași la activități politice;
– clasa politică de după 1945 s-a constituit aproape numai din netrebnici și incompetenți, mai ales în perioada 1945-65. După 1990, politica dusă de noii guvernanți a atras spre  viața politică mulți carieriști, certați cu legea și cu Dumnezeu, ne-oameni a căror îndepărtare de la frâiele guvernării se impune ca soluție salvatoare, sine qua non!
Suntem optimiști în privința aceasta, avem convingerea și dovezi suficiente că printre tinerii din România și din emigrație se află suficiente persoane dispuse și capabile să primenească clasa politică, să o înlocuiască și să dea un curs normal Țării.

4. S-a decis alcătuirea unui sumar de idei politice, economice și sociale care să exprime poziția LISTEI și a PNDC în peisajul politic românesc. S-au făcut propuneri concrete, punctuale, în acest sens. Sumarul respectiv este în lucru. Așteptăm și alte opinii, pe căile de comunicare știute.
Mai mulți colegi au atras atenția asupra situației demografice, așa cum rezultă din recentul recensămînt. În programul nostru o politică demografică corectă se înscrie printre priorități. S-a propus declanșarea pe Internet a unei vaste acțiuni de conștientizare a tineretului și a celorlalte componente sociale asupra acestei chestiuni esențiale. Trebuie exercitată presiune asupra guvernanților, să reacționeze eficient la această mare primejdie care este depopularea Țării.

5. Principala preocupare pentru zilele și lunile ce urmează sunt alegerile locale din iunie. Avem nevoie de oameni care (1) să candideze, (2) să participe la campania electorală și (3) să fie observatori la secțiile de vot. De aceea, mai presus de orice altă activitate, identificarea oamenilor  pe care să-i implicăm într-un fel sau altul în alegerile locale este esențială.

6. Avem o strategie pe termen lung. Dar nu are niciun rost s-o punem în discuție publică înainte de a însemna noi înșine ceva pentru alegători. Pe termen scurt, strategia noastră se poate rezuma în trei cuvinte: oameni, oameni, oameni. Degeaba avem programe impecabile dacă cei puși să le dea viață sunt cu gândul la furat și la mințit!
În conformitate cu spiritul în care a fost conceput proiectul LISTA NAȚIONALĂ, la întâlnirea de sâmbătă am ajuns la concluzia că sloganul cel mai potrivit cu care să venim în fața compatrioților noștri este vechea vorbă românească: OMUL SFINȚEȘTE LOCUL!
Toată lumea a fost de acord cu această propunere și putem consemna ca atare faptul că vom candida și vom activa în viața politică a României pentru ca fiecare dintre noi să-și găsească locul potrivit, care i se cuvine, îl merită și îl poate onora! Impostorii nu încap pe Lista noastră.
Vom candida sub semnul Crucii așadar, CRUCEA fiind semnul electoral al PNDC- Partidul Național Democrat Creștin, cu deviza OMUL SFINȚEȘTE LOCUL.

7. Suntem preocupați să identificăm ONG-urile și partidele ne-parlamentare cu care putem colabora, grupurile de persoane cu interese și afinități benefice pentru România, fără personalitate juridică. Ne vom adresa în mod special celor care au activat cândva în rândurile unor partide cu vocație patriotică desființate între timp de establishmentul politic: Partidul Unității Naționale Române – PUNR, Partidul Democrat Agrar din România – PDAR, Partidul Reîntregirii Naționale, și altele. Acestor entități culturale și social-politice, cu vocație patriotică, le oferim posibilitatea să acceadă în viața politică cu fruntea sus și cu toată încrederea că nu se vor compromite!
În mod deosebit ne adresăm membrilor și simpatizanților Uniunii Vatra Românească. A sosit momentul ca Vatra Românească, pentru prima oară, să participe cu propria sa listă de candidați la alegeri!

8. Recentele numiri din noul guvern ilustrează, după părerea noastră, criza de candidați valabili pe care o înregistrează toate partidele parlamentare. Se confirmă astfel, încă o dată, că oamenii serioși din România nu au nicio tangență cu clasa politică, cu gașca de guvernanți de ieri și de azi.

9. Înregistrarea Partidului Naționalist, alcătuit în jurul Noii Drepte, o așteptăm cu satisfacție și speranță. După strategia noastră, trebuie organizată o opoziție puternică față de sistemul politic mafiot, fals numit sistem democratic. Este bine să fim mai multe partide, pe aceeași poziție anti-sistem, pe aceeași linie de conduită politică. Știu că mulți gândesc că riscăm astfel să fragmentăm și să slăbim forțele opoziției reale. Această aparentă dezbinare trebuie contracarată cu o bună colaborare între partidele noastre. Nota bene: nu ne amăgim în ideea că opoziția anti-sistem, cu caracter marcat patriotic, naționalist, va putea să adune la un loc toate partidele ne-parlamentare.

10. Din grupul nostru de inițiativă fac parte și câțiva dintre cei mai onorabili basarabeni. Ne punem mari nădejdi în românii din jurul Țării. Mesajul nostru în privința lor este simplu: autoritățile din România trebuie să ceară reciprocitate în tratamentul de care au parte românii extranei din țările învecinate. Ce le dăm noi minoritarilor din România să primească și românii din Grecia, Albania, fosta Yugoslavie, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Rusia etc.

Cu urări de bine,  ION  COJA
București, 11 februarie 2012