Liber la comentarii!

 

Îi invit pe onor cititorii acestui site să reia comentariile pe seama textelor publicate. Toate comentariile vor fi publicate! Însă!…

…Am identificat, însă, câţiva comentatori care s-au ilustrat pe acest site prin seriozitate şi spirit cooperant, prin nivel de informaţii şi de sagacitate, prin capacitatea de a-i suporta (sic) pe ceilalţi. Îi invitat să facă un minim efort să se implice în administrarea acestui site. Le încredințez dumnealor răspunderea de a face puţină cenzură, iar comentariile pe care le consideră nedemne să figureze alături de celelalte, să propună excluderea lor, pentru ca, ulterior, să fie scoase de pe site. Să fie şterse!

Aceeaşi invitaţie o fac tuturor vizitatorilor, să semnaleze comentariile care depăşesc limitele cuviinţei, ale unui dialog normal între oameni care se respectă pentru că sunt animaţi de aceleaşi intenţii: aflarea adevărului şi aflarea unor soluţii potrivite la problemele cu care se confruntă Ţara, Neamul, Lumea!

Mai clar spus: vor fi publicate toate comentariile, oricât ar fi de neconforme cu normele pe care le avem în vedere! Dar, dacă cineva dintre colaboratorii site-ului vor propune excluderea lor de pe site, asta e! Aceasta e regula jocului la care vă invit!

Cine se simte frustrat sau nedreptăţit este liber să revină cu aceleaşi idei, curăţindu-şi singur comentariul de obscenităţi, necuviinţe, insulte, atacuri la persoană etc. Nu facem cenzura ideilor, a informaţiilor, ci numai cenzura năravurilor insalubre din publicistica românească actuală! Şi, mai ales, din publicistica on line. Cultivăm şi încurajăm dialogul cuviincios, umorul, isteţimea, erudiţia, spiritul iscoditor şi, îndeosebi, simţul răspunderii, curajul bărbătesc al asumării ideilor şi atitudinilor afirmate. În acest context recomandăm comentatorilor să apeleze cât mai puţin la anonimatul pseudonimelor. Recomandăm, am spus, dar nu condiţionăm! Voia la dumneavoastră, ca la Banul Ghica!

Succes! Şi mulţumiri pentru colaborare!

Ion  COJA

 

31 decembrie 2012