Andreas Hillgruber, “Hitler, König Carol und Marshal Antonescu” , 1954

„Legiunea Arhanghelul Mihail”, întemeiată în 1927, denumită în 1930 „Garda de Fier”, era creația exclusivă a lui Corneliu Zelea Codreanu, un om plin de pasiune politico-religioasă.
În afară de multe idei comune – în special aversiunea hotărâtă împotriva bolșevismului – erau deosebiri fundamentale față de național-socialismul din Germania, cu care mișcarea legionară a fost adesea asemuită. Diferit era în primul rând caracterul profund creștin al Mișcării românești. Antisemitismul acesteia era de natura religioasă și națională, nu rasistă.
Cu purtătorul de fapt al propagandei antisemite din România, profesorul Cuza, Codreanu nu avea nici o legătură. Acesta a fost unul din principalele motive pentru care Reuniunea cu grupul Cuza-Goga nu s-a realizat.
Obiectivul lui Codreanu era înlăturarea pseudo-democrației din România și reînnoirea statului român printr-o conducere autoritară, înrădăcinată solid în creștinismul ortodox. Principiile Mișcării izvorau, fără nici o îndoială, dintr-un patriotism autentic.

*

Nota redacției: Un text extrem de lămuritor despre legionari, semnat de unul dintre cei mai respectați istorici de după 1945.