Florin Lăiu
0 aprobate
florin.laiu@gmail.com
45.19.108.168

Ca răspuns la IO.
Dragă domnule IO,

Teoria pe care ați împrumutat-o este pur sentimentală. Latina, cu toate fiicele ei este foarte bine cunoscută, în timp ce despre limbile sau dialectele tracilor, dacilor, geților, illirilor, avem doar speculații, pe marginea unui vocabular foarte redus. Reconstituirea PIE nu este lipsită nici ea de speculații.

De fapt, întreaga preistorie este foarte speculativă, și nici istoria nu e lipsită de contradicții și de pete albe. Slavă Domnului, că viitorul nostru nu depinde de etnogeneza noastră, nici de gradul de înrudire sau de originalitate al limbii noastre. Gloria unei limbi stă în cultura ei, în special în literatură.

Dacă acum 2500 de ani ar fi existat în spațiul balcanic un soi de stră-română, mamă a latinei etc., primii care ne-ar fi anunțat ar fi fost grecii și romanii. Povestea sună frumos, pentru că mai toarnă ulei peste frustrările noastre național(ist)e și peste aspirațiile protocroniste, dar nu este decât un joc diletant, în afara științei.

Este adevărat că istoria nu răspunde suficient de convingător la unele întrebări, dar a căuta un răspuns facil, fără alte argumente, decât că „am fost aici, de 2000, ba de 8000 de ani dom’le!”, nu rezolvă situația. Teoria d-lui Mihai Vinereanu este foarte atractivă și multe din exemplele domniei sale reprezintă o contribuție importantă în lingvistica românească. Dar pentru a dovedi că latina și celelalte limbi IE italice provin din traco-dacă, sau chiar din „pelasgă” (despre care nu se știe chiar nimic!), mai este mult de lucru.