Sfinții Arhangheli luptători pentru Adevăr
Sfântul Arhanghel Mihai înseamnă în limba ebraică, „Cine este ca
Dumnezeu?”. El este cel care „striga”: „Să luăm aminte, noi, care
suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era
lumina, acum întuneric s-a făcut. Cine este ca Dumnezeu?” – şi asa s-a
întocmit soborul, adică adunarea şi unirea tuturor îngerilor. Pe seama
sa se pune şi călauzirea lui Lot şi a familiei acestuia la ieşirea din
Sodoma, precum şi protecţia specială a poporului lui Israel. Îi scoate
din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, îl sprijină în luptă pe
Ghedeon, îl mustră pe vrăjitorul Valaam şi îl eliberează din
închisoare pe Sfantul Apostol Petru. Conform Scripturii, toţi morţii
vor ieşi din morminte la glasul trâmbiţei Sfântului Arhanghel Mihail.

De aceea, Arhanghelul Mihail este considerat căpetenia oştilor
cereşti-îngereşti, acela care, la sfârşitul lumii, va lupta cu
diavolul şi despre care se spune că nu stă în Rai decât în Vinerea
Mare şi de Paşti, în restul timpului fiind în misiune pe pământ.

Sfântul Arhanghel Gavriil înseamnă în limba ebraică,
„bărbat-Dumnezeu”. Numele său conţine concentrat vestea că Dumnezeu se
va face bărbat, că va asuma firea omenească. Gavriil este arhanghelul
bunelor vestiri. El a vestit lui Ioachim şi Anei, că o vor avea pe
Maria, deşi erau bătrâni. De asemenea, Arhanghelul Gavriil a vestit-o
pe Fecioara Maria că îl va naşte pe Iisus, Gavriil a rostit cel dintâi
numele lui Isus Hristos şi l-a înştiinţat pe Zaharia de naşterea
fiului lui, Înaintemergatorului, Ioan Botezătorul, a vestit păstorilor
că în Bethelem s-a născut Mesia. Sfântul Gavriil ocroteşte fecioarele,
mamele şi pruncii şi duce rugăciunile la Dumnezeu, a adăugat
purtătorul de cuvânt.