CD
58 aprobate

dnitsoc@gmail.com
75.57.36.95

 

PANSEURI

Panseuri din cartea „Puterea extraordinara a subconstientului meu” de Joseph Murphy , cunoscut cercetator (poate printre primii) in domeniul folosirii subconstientului (un alt cunoscut cercetator care l-a urmat indeaproape este celebrul Napoleon Hill, cu cunoscuta sa carte „How to think and grow rich”, best seller, alt ideolog al pacifismului si impaciuitorismului ce indeamna la contemplatie, rugaciuni si lipsa de activitate practica si politica,

Panseuri:
1. Adevărata bogăţie se află in propria fiinţă. Acolo trebuie să căutaţi implinirea celor mai arzătoare dorinţe
2. Marele secret al tuturor geniilor din toate epocile este capacitatea extraordinară de a intra in contact cu puterile subconştientului lor şi de a le folosi corespunzător. Şi dumneavoastră puteţi să faceţi la fel.
3. Subconştientul cunoaşte rezolvarea oricărei probleme. Dacă ii sugeraţi inainte de a adormi: “Doresc să mă trezesc la ora 6”, el vă va trezi exact la această oră.
4. Subconştientul este creatorul corpului vostru şi ii stă in putere să vindece orice boală. Sugestionaţi-l in fiecare seară cu ideea unei sănătăţi perfecte şi el, fiind servitorul vostru fidel, se va supune.
5. Orice gind constituie o cauză şi orice situaţie reprezintă un efect.
6. Dacă doriţi să scrieţi o carte, o minunată piesă de teatru, să ţineţi conferinţe inspirate, sugestionaţi-vă subconştientul cu putere, din tot sufletul, şi el vă va răspunde cu siguranţă.
7. Sunteţi asemenea unui căpitan ce-şi conduce vaporul. Trebuie să daţi ordine potrivite (sugestii şi imagini mentale) subconştientului care controlează şi guvernează toate experienţele vieţii voastre.
8. Nu spuneţi niciodată: “Mi-e imposibil” sau “Nu am mijloace să…” subconştientul va prelua aceste sugestii şi va face astfel incit să nu aveţi banii sau să nu puteţi face ce v-aţi propus. Afirmaţi mereu: “Imi stă in puteri să fac orice datorită subconştientului meu.”.
9. Legea ce stă la baza intregii manifestări este legea credinţei. Credinţa este gandul permanent intreţinut in mod conştient. Respingeţi cu fermitate orice gand că cineva sau ceva v-ar putea face rău. Aveţi incredere in uriaşa putere a subconştientului de a vă vindeca, inspira, revitaliza şi imbogăţi.
10. Schimbaţi-vă radical, in sens benefic, modul de a gindi; numai in acest fel veţi influenţa pozitiv destinul.
11. Gindiţi-vă numai la bine şi binele se va manifesta fără nici o indoială. Dacă veţi gindi insă in mod negativ, veţi culege roade pe măsură. Sunteţi chiar reflectarea propriilor voastre ginduri.
12. Subconştientul nu vă contrazice niciodată, ci acceptă mereu ceea ce afirmaţi in mod conştient. Nu spuneţi niciodată: “Nu am bani destui ca să-mi cumpar asta.”, deşi poate momentan este adevărat. Mai bine spuneţi: “Voi cumpara acest obiect. Accept total această idee.”
13. Deţineţi mereu puterea de a alege. Alegeţi, deci, sănătatea şi fericirea. Puteţi decide dacă să fiţi prietenos sau duşmănos. Alegeţi totdeauna un comportament amabil, cordial, vesel, cooperant şi intreaga lume vă va răspunde la fel. Aceasta este cel mai bun mijloc de a vă dezvolta o personalitate plină de armonie.
14. Mentalul conştient are rolul de “paznic”. Rolul său fundamental este acela de a proteja subconştientul impotriva sugestiilor negative. Urmăriţi să fiţi mereu convinşi că in curind se va petrece ceva minunat. Cea mai mare putere cu care aţi fost inzestraţi este capacitatea de a alege. Alegeţi deci bucuria şi bunăstarea in toate aspectele vieţii.
15. Sugestiile şi afirmaţiile celorlalţi nu au nici o putere de a vă face rău. Reţineţi faptul că doar propriile ganduri vă pot influenţa. De aceea respingeţi cu tărie gandurile sau declaraţiile celorlalţi, care nu sunt benefice şi construiţi singuri sugestii pozitive.Aveţi deci puterea de a alege modul in care veţi acţiona.
16. Supravegheaţi-vă mereu afirmaţiile. Veţi primi raspuns chiar la cele mai neinsemnate cuvinte. Nu spuneţi niciodată: “Voi da greş, imi voi pierde serviciul; nu-mi pot plăti avocatul”, căci subconştientul nu inţelege glumele voastre. Astfel, veţi avea parte de ceea ce decretaţi (fie serios sau in glumă).
17. Mentalul nu este nici rău, nici bun, aşa cum nici o forţă a naturii nu este nici rea, nici bună. Totul depinde de modul in care vă folosiţi de această forţă. Urmăriţi deci să o utilizaţi doar in scopuri benefece, pentru a vindeca şi a binecuvinta pe oameni.
18. Nu spuneţi niciodată: “nu pot”. Depăşiţi-vă teama şi inlocuiţi acele vorbe cu următoarele cuvinte: “Totul imi stă in putere datorită giganticei forţe a subconştientului.”
19. Abordaţi viaţa din punctul de vedere al adevărurilor eterne şi a principiilor imuabile şi nu din perspectiva fricii, a ignoranţei şi a superstiţiilor. Mai ales, nu permiteţi nimănui să gindească pentru dumneavoastră. Luaţi singuri decizii şi alegeţivă cu grijă gindurile.
20. Sunteţi insuşi capitanul propriului vostru subconştient, stăpinul propriului destin. Amintiţi-vă mereu că aveţi puterea de a alege. Prin urmare, alegeţi viaţa!Alegeţi dragostea! Alegeţi sănătatea! Alegeţi fericirea!
21. Tot ceea ce mentalul conştient ia drept bun, va fi acceptat şi de către subconştient, care va manifesta in cele din urmă acest lucru. Aveţi incredere in legile imuabile ale creaţiei, in Protecţia Divină şi in binecuvintarea sa.
22. Deveniţi conştienţi de sursa oricărei vindecări. Urmăriţi să realizaţi faptul că dacă orientaţi intr-o direcţie bună forţa subconştientului, puteţi să eliminaţi orice boal ă a corpului sau a minţii.
23. Elaboraţi un plan bine definit şi formulele potrivite pentru a face ca dorinţele dumneavoastră să pătrundă in subconştient.
24. Imagina ţ i-v ă cu claritate ceea ce dori ţ i ş i deveni ţ i con ş tient c ă acel lucru reprezint ă deja o realitate intr-un plan subtil. Persevera ţ i, ve ţ i ob ţ ine in mod sigur rezultate.
25. Urm ă ri ţ i s ă in ţ elege ţ i ce inseamn ă credin ţ a. Ea reprezint ă un gind intre ţ inut cu perseveren ţă , prin care dumneavoastr ă deveni ţ i creatorul unei anumite realit ăţ i.
26. S ă v ă complace ţ i in boal ă sau s ă crede ţ i c ă ceva v-ar putea face r ă u, acesta este cel mai r ă u lucru pe care-l pute ţ i gindi. Crede ţ i cu t ă rie in s ă n ă tatea perfect ă , in prosperitate, in pace ş i in ocrotirea Divin ă .
27. Gindurile nobile ş i puternice, pe care le intre ţ ine ţ i in mod perseverent in minte, se vor transforma in realitate, pe m ă sura naturii lor benefice.
28. Folosi ţ i beneficiile terapiei prin rug ă ciune, in via ţ a de zi cu zi. Alege ţ i un proiect, o idee, o imagine mental ă . Focaliza ţ i-v ă mental ş i emo ţ ional asupra acelei idei ş i r ă mine ţ i fidel pin ă ce rug ă ciunea vi se va indeplini.
29. Aminti ţ i-v ă mereu c ă , dac ă dori ţ i cu adev ă rat s ă ave ţ i puterea de a vindeca, o pute ţ i ob ţ ine prin credin ţă , adic ă prin cunoa ş terea modului in care conlucreaz ă con ş tientul ş i subcon ş tientul.
30. Credin ţ a oarb ă se manifest ă atunci cind se ob ţ in vindec ă ri ale unor bolnavi, f ă r ă a fi cunoscute exact for ţ ele care intervin.
31. Ruga ţ i-v ă pentru cei pe care ii iubi ţ i ş i care sunt bolnavi. Relaxa ţ i-v ă mintea ş i emite ţ i ginduri de s ă n ă tate, vitalitate ş i perfec ţ iune, ginduri care se vor transmite in mentalul subiectiv (subcon ş tientul) macrocosmic ş i, ajungind la bolnav, il vor ajuta s ă se vindece.
BIO:
Joseph Denis Murphy (n. 20 mai 1898 – d. 16 decembrie 1981) a fost un scriitor irlandez și pastor in cultul New Thought/Noul Gand, hirotonisit în Știința Divină și Știința Religioasă.
Știința Divină se definește ca fiind „o învățătură organizată, referitoare la Dumnezeu și manifestarea lui Dumnezeu în Creație”. Ea susține că adevărul său de bază este „că ființa nelimitată, Dumnezeu, este bună, este la fel de prezentă pretutindeni și este Totul.” Ea îl definește pe Dumnezeu ca fiind „Spirit pur, absolut, ne schimbător, etern, manifestându-se în și ca toată Creația, dar transcendând și Creația” și că răul nu este nici necesar, nici permanent și nu are realitate în sine, ci există doar atâta timp cât ființele umane îl susțin crezând în el. Ca și alte biserici/culte cu gândire nouă, Știința Divină consideră vindecarea foarte importantă și imită lucrarea lui Isus Hristos, care în Noul Testament vindecă mulți oameni. Fondatorul Bisericii Denver, Nona Brooks, a declarat: „Întreaga Știință Divină este practica prezenței lui Dumnezeu. Adevărul vine prin Biblie, rugăciune afirmativă, contemplare și meditație și practica prezenței lui Dumnezeu aici și acum.”

Murphy s-a născut în Ballydehob, Irlanda, ca fiu al unui director de școală privată de băieți și a crescut ca un romano-catolic veritabil si s-a alăturat iezuiților. Murphy a fost înscris la Școala Națională și a fost încurajat să studieze pentru preoție și a fost acceptat ca seminarist iezuit. Cu toate acestea, până când a ajuns la sfârșitul adolescenței, a început să pună la îndoială ortodoxia catolică a iezuiților, s-a retras din seminar și și-a părăsit si familia pentru a merge în America.
A devenit farmacist profesionist în New York City. Aici a participat la Biserica Lui Hristos Tămăduitorul (parte a Bisericii Științei Divine), unde Emmet Fox a devenit slujitor în 1931
Murphy a călătorit în India și a petrecut mult timp cu înțelepții/guru indieni, învățând filosofia hindusă. Mai târziu a format o nouă biserică în America cu ideologii hinduse.

La mijlocul anilor 1940, s-a mutat la Los Angeles, unde l-a întâlnit pe fondatorul Științei Religioase Ernest Holmes, și a fost hirotonisit în științe religioase de Holmes în 1946, după care a predat la Rochester, New York, și mai târziu la Institutul de Științe Religioase din Los Angeles.
Science of Mind a fost înființată în 1927 de Ernest Holmes (1887-1960) și este o mișcare religioasă spirituală, filosofică și metafizică în cadrul mișcării New Thought. În general, termenul „Știința Minții” se aplică învățăturilor, în timp ce termenul „Știință religioasă” se aplică organizațiilor.

În cartea sa, The Science of Mind, Ernest Holmes a declarat: „Știința religioasă este o corelație a legilor științei, a opiniilor filosofiei și a revelațiilor religiei aplicate nevoilor umane și aspirațiilor omului.” El a declarat, de asemenea, că Știința religioasă / Știința minții (RS / SOM) nu se bazează pe nicio „autoritate” a credințelor stabilite, ci mai degrabă pe „ceea ce poate realiza” pentru oamenii care o practică. Astăzi, Centrele Internaționale pentru Viață Spirituală, Centrele Unite pentru Viață Spirituală (care s-au combinat în Centrele pentru Viață Spirituală în 2011) și Ministerele Globale de Știință Religioasă sunt principalele confesiuni care promovează Știința Religioasă.

O întâlnire cu președintele Asociației divine de știință Erwin Gregg a dus la revenirea în Știința Divină și a devenit slujitorul Bisericii de Știință Divină din Los Angeles în 1949, pe care a construit-o într-una dintre cele mai mari congregații new thought din țară. [

O persoană care a avut o influență deosebit de puternică asupra lui Murphy a fost Thomas Troward, care a fost un judecător, precum și un filosof, doctor și profesor. Troward a devenit mentorul lui Murphy. De la el nu numai că a învățat filosofie, teologie și drept, dar a fost introdus și în misticism și, în special, în ordinea masonică. El a devenit un membru activ al acestui ordin, și a lungul anilor a crescut în rândurile masonice la gradul 32 în Ritul Scoțian.

Murphy a ales să devină pastoru și să aducă cunoștințele sale largi publicului. Deoarece conceptul său de creștinism nu era tradițional și contravine multora dintre confesiunile creștine, el și-a fondat propria biserică în Los Angeles.
El a atras un număr mic de congregații, dar nu a durat mult pentru mesajul său de optimism și speranță, mai degrabă decât predicile „păcat și osândă” ale atâtor slujitori pentru a atrage mulți bărbați și femei în biserica sa.

Murphy a fost un susținător al mișcării New Thought. Această mișcare a fost dezvoltată la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea de mulți filosofi și gânditori care au studiat acest fenomen și au predicat, au scris și au practicat un nou mod de a privi viața și de a obține dorințe.
Murphy a scris mai mult de 30 de cărți. Cea mai faimoasă lucrare a sa,” The Power of Your Subconscious Mind Puterea mintii tale subconstiente”, care a fost publicată pentru prima dată în 1963, a devenit un bestseller imediat și s-a vândut în milioane de exemplare în întreaga lume.
Panseurile de mai sus sunt culese din aceasta carte si circula pe internet cu cu un imens aflux, din surse straine, ca o arma a pacifismului impaciuitorist anticrestin.

Filozofia hindu – pacifista si eminamente pasiva indemnand la meditatie si contemplatie. https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_philosophy

Traducere si Bio: CD