Domnule profesor, dintr-un material obținut de la o firmă de investigații din Sibiu am aflat că, în calitatea sa de primar al respectivulu județ și totodată, de președinte al unei fundații a românilor apreciați ca fiind de origine germană, în această ultimă calitate astfel invocată, Iohannis și-a declinat calitatea de ”SUCCESOR ÎN DREPTURI ȘI OBLUGAȚII” al fostei asociații hitleriste din România care a fost desfințată prin hotărârea Tribunalului Internațional de la Nuremberg ce a fost pronunțată în anul 1945 și potrivit căreia, respectivele asociații similare au fost desfințate iar toate bunurile imobile care le aparținuseră au fost trecute în proprietatea statelor pe teriroriul cărora își aveau sediul. Ca urmare, respectivei asociații din România, sub supravegherea a 5 ofiței ai armatelor aliate, i-a fost confiscată averea care astfel a fost trecută în proprietatea statului Român. Deci, prin acțiunea judecătorească amintită semnată de Iohannis în calitatea lui de succesor în drepturi și obligații ale fostei persoane juridice hitleriase, respectivul s-a adresat oficial instanței judecătorești revendicând toate bunurile imobile amintite și pe care, în dubla sa calitate și de primar, le-a restituit foștilor membri ai amintitei asociații. Pe fond însă, consider că ar trebui reținut faptul esențial potrivit căruia, Iohannis, prin propria sa declarație devenită oficială ca urmare a adresării ei unei instituții ale statului român reprezentaă de Judecătoria Județului Sibiu, ȘI-A DECLINAT prin propria sa declarație, voință și sub propria sa semnătură CALITATEA DE SUCCESOR ÎN DREPTUR ȘI OBLIGAȚII A FOSTEI ASOCIAȚII HITLERISTE. cerere care, prin admiterea ei a produs efecte juridice incontestabile iar astfel, este evident că, INSTANȚA JUDECĂTOREASCĂ A ADMIS-O DEOARECE A REȚINUT CA FIIND REALĂ CALITATEA JURIDICĂ ÎN CARE IOHANNIS A CONCEPUT-O ȘI A PRETINS DREPTURILE AMINTIRE ȘI ANUME, ACEEA DE FASCIST ORI DE HITLERIST!!
Drept urmare, am luat act de această stare de fapt și cu tot respectul îmi permit ca să Vă cer părerea asupra acestui fapt și mai concret, mă întreb dacă un cetățean al României care își declară oficială această orientare cert politică ȘI MAI ALES, FASCISTĂ, POATE DEȚINE CALITATEA DE PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI?!

Domnule profesor, Vă mulțumesc cu anticipație pentru prețiosul sprijin pe care îmi permit ca să contez că îl voi primi din partea Dumneavoastrră.

Cu întreaga mea considerațiune, Col. (retr) av. Constantin-Ștefan Șelaru