• Un exemplu de generozitate: Jacques M.
  Elias
  Jacques M. Elias
  Auzim foarte des vorbindu-se despre Spitalul Elias din
  Bucureşti – una dintre instituţiile medicale de elită ale
  României şi totodată un centru academic în care se desfăşoară o
  activitate prodigioasă de cercetare şi învăţământ în domeniul
 • medical. Din păcate nu foarte des este pomenit cel care a făcut
  posibilă naşterea acestui spital – industriaşul, bancherul şi
  moşierul Jacques Menachem Elias – filantropul care şi-a lasat
  prin testament întreaga avere – evaluată in anul morţii sale,
  1923, la 1 miliard de lei – Academiei Române. Donaţia a fost
  făcuta în scopul “promovării culturii din România, alinării
  boalelor săracilor noştri, încurajării elementelor valoroase,
  sprijinirii cauzelor nobile şi aceasta fără deosebire de origine,
  pentru toţi cei care merită sp fie ajutaţi”. Aşadar, să vedem
  cine a fost Jacques Manachem Elias:
  S-a născut într-o familie de origine evreiasca din Bucureşti, în
  anul 1844. A fost unul dintre cei mai importanţi oameni de
  afaceri ai României la începutul secolului XX: proprietar al
  Fabricii de zahăr din Sascut, preşedinte al Băncii Generale
  Române, unul dintre cei mai importanţi moşieri ai vremii,
  proprietar a două mine de mercur în Dalmaţia, patronul
  hotelurilor Patria şi Continental din Bucureşti, deţinător de
  actiuni în valoare de multe milioane de lei emise de bursele din
  New York, Bruxelles, Londra, Praga, Belgrad, Viena, Berlin
  etc. Jacques Manachem Elias a fost caracterizat de către
  Nicolae Iorga ca fiind “un mare exemplu de generozitate
  umană”. Dar iată cum este evocată viaţa şi personalitatea
  industriaşului Elias într-un articol semnat Alex. F. Mihail
  apărut în anul 1936 în săptămânalul “Realitatea ilustrată”:
 • DIN VIAŢA LUI ELIAS
  Casa din str. Corabiei nr. 2
  (ulterior Clemenceau )în care
  a locuit fondatorul spitalului Elias
  Jacques M. Elias (…) nu s’a însurat niciodată, permiţându-şi
  de asemenea prea puţine bucurii în viaţă. Până la adânci
  bătraneţe — a murit în varstă de 79 ani — s’a considerat
  mereu ca un fel de slujbaş al averii sale, un soi de
  administrator. Iar când a fost aproape să moară, a crezut că e
  drept ca funcţionarul său principal, d.Fr.Staeger, un elveţian,
  să-i ia locul pe scaunul de la biroul său şi chiar să locuiască
  cu familia în apartamentul de la etajul întâi, din strada
  Corăbia 2, (azi Clemenceau), de lângă Ateneu, casă în care a
  trăit şi a murit Elias, şi unde se află azi, la parter,
 • administraţia fundaţiei „Menachem H. Elias”. Totuşi, chiar pe
  acest funcţionar ales dintre toţi, el nu l-a copleşit de prea multe
  avantagii. D. Staeger urma să rămaie acelaşi paznic modest al
  averii, cum fusese şi testatorul. Prin testamentul din 1914 se
  prevede o leafă lunară de 600 lei pentru d. Staeger! Iar pentru
  membrii comitetului de conducere, aleşi de dansul, a fixat, tot
  prin testament o retribuţie lunară de 1500 lei.
  A desemnat Academia Română ca legatară universală, dar
  n’a uitat în testament pe săracii oraşului Bucureşti, cărora li se
  distribue în fiecare an de Crăciun şi de Paşti, ajutoare din
  fondul special Elias. N’a uitat nici de Azilul de noapte, nici de
  Societatea de Salvare, de Societatea pentru profilaxia
  tuberculozii, precum şi de diferite spitale şi societăţi de
  binefacere. A lăsat legate pentru facultatea de medicină,
  Fundaţia Universitară Carol I, pentru mai multe şcoli evreeşti
  şi româneşti, apoi unor temple israelite, câtorva rabini. A
  instituit bursa pentru studenţii meritoşi, etc. Chiar birjarului
  său i-a lăsat o sumă prin testament. Şi-a adus aminte până şi
  de servitori, de câţiva funcţionari mai mici…
  RUDELE
  Pentru rude a avut însă un tratament excepţional:
  — Eu am numai rude bogate — spunea el. — Ce rost are să
  le las moştenire.
  Fără să fie vanitos, a voit să rămâie oare cum anonim în
  binefaceri. Spitalul, din Bucureşti, care va costa peste o sută
  douăzeci de milioane, nu va purta numele lui, ci al tatălui său.
  Iar averea lăsată Academiei Române se administrează sub
  titlul: <> deşi — afară de dânsul — nimeni n’a donat, nici un
  leu.
 • — Invit pe toţi membrii familiei mele să contribue la această
  operă culturală şi filantropică — spunea el încă în viaţă.
  Rugămintea a repetat-o şi prin testament.
  Când a scris ultimele sale dorinţi, a pomenit pe un văr al său,
  domnul I. I. Manoach, care e bătrân şi din nenorocire orb. Şi-a
  mai adus aminte de o verişoară din Viena, dar nu-i ştia
  numele. Jacques Elias le mai dăduse ajutoare altădată. Acum
  îşi exprima dorinţa ca ambii să primească o pensie, cât vor
  trăi. Totuşi, dacă s’ar întâmpla — spune prevăzător testatorul
  — ca vreun membru al familiei mele uitat de mine, rudă până
  la al optulea grad, bărbat sau femee, să fie lipsit de mijloace,
  atunci, se va aproba eventual şi acestuia o pensie lunară, ca să
  poată trăi, „cât vor crede de cuviinţă membrii comitetului”.
  Ce au făcut rudele ?
  În primul rând, au dat în judecată Academia, cu gândul să
  anuleze testamentul. De contribuit la fondul familiei
  Menachem H. Elias, nici n’au visat. În schimb, s’au ivit 67 de
  persoane, ce se pretindeau a fi “rude sărace, până la al 8-lea
  grad”, ale defunctului Elias!
  Dl. prof.dr.Gr. Antipa membru în comitetul fundaţiei, delegat
  al Academiei Române, a avut mult de furcă cu adversarii —
  “moştenitorii bogaţi” — cari adoptaseră ca tactică în justiţie,
  tărăgănirea. Procesul ar fi putut dura la infinit, stingherind
  toate bunele intenţii, dacă d. prof. Antipa n’ar fi prins un
  moment favorabil, spre a sili pe moştenitori să convie la o
  tranzacţie. Ei au primit, odată pentru totdeauna, o sumă de
  vreo zece milioane lei şi s’au astâmpărat. În schimb, au mai
  rămas cele 67 de „rude sărace” pe cari d. dr. Antipa nu le-a
  şicanat. Ele au încasat până acum, aproximativ douăzeci şi
  cinci de milioane din averea destinată pentru „scopuri