• Un exemplu de generozitate: Jacques M.
  Elias
  Jacques M. Elias
  Auzim foarte des vorbindu-se despre Spitalul Elias din
  Bucureşti – una dintre instituţiile medicale de elită ale
  României şi totodată un centru academic în care se desfăşoară o
  activitate prodigioasă de cercetare şi învăţământ în domeniul
 • medical. Din păcate nu foarte des este pomenit cel care a făcut
  posibilă naşterea acestui spital – industriaşul, bancherul şi
  moşierul Jacques Menachem Elias – filantropul care şi-a lasat
  prin testament întreaga avere – evaluată in anul morţii sale,
  1923, la 1 miliard de lei – Academiei Române. Donaţia a fost
  făcuta în scopul “promovării culturii din România, alinării
  boalelor săracilor noştri, încurajării elementelor valoroase,
  sprijinirii cauzelor nobile şi aceasta fără deosebire de origine,
  pentru toţi cei care merită sp fie ajutaţi”. Aşadar, să vedem
  cine a fost Jacques Manachem Elias:
  S-a născut într-o familie de origine evreiasca din Bucureşti, în
  anul 1844. A fost unul dintre cei mai importanţi oameni de
  afaceri ai României la începutul secolului XX: proprietar al
  Fabricii de zahăr din Sascut, preşedinte al Băncii Generale
  Române, unul dintre cei mai importanţi moşieri ai vremii,
  proprietar a două mine de mercur în Dalmaţia, patronul
  hotelurilor Patria şi Continental din Bucureşti, deţinător de
  actiuni în valoare de multe milioane de lei emise de bursele din
  New York, Bruxelles, Londra, Praga, Belgrad, Viena, Berlin
  etc. Jacques Manachem Elias a fost caracterizat de către
  Nicolae Iorga ca fiind “un mare exemplu de generozitate
  umană”. Dar iată cum este evocată viaţa şi personalitatea
  industriaşului Elias într-un articol semnat Alex. F. Mihail
  apărut în anul 1936 în săptămânalul “Realitatea ilustrată”:
 • DIN VIAŢA LUI ELIAS
  Casa din str. Corabiei nr. 2
  (ulterior Clemenceau )în care
  a locuit fondatorul spitalului Elias
  Jacques M. Elias (…) nu s’a însurat niciodată, permiţându-şi
  de asemenea prea puţine bucurii în viaţă. Până la adânci
  bătraneţe — a murit în varstă de 79 ani — s’a considerat
  mereu ca un fel de slujbaş al averii sale, un soi de
  administrator. Iar când a fost aproape să moară, a crezut că e
  drept ca funcţionarul său principal, d.Fr.Staeger, un elveţian,
  să-i ia locul pe scaunul de la biroul său şi chiar să locuiască
  cu familia în apartamentul de la etajul întâi, din strada
  Corăbia 2, (azi Clemenceau), de lângă Ateneu, casă în care a
  trăit şi a murit Elias, şi unde se află azi, la parter,
 • administraţia fundaţiei „Menachem H. Elias”. Totuşi, chiar pe
  acest funcţionar ales dintre toţi, el nu l-a copleşit de prea multe
  avantagii. D. Staeger urma să rămaie acelaşi paznic modest al
  averii, cum fusese şi testatorul. Prin testamentul din 1914 se
  prevede o leafă lunară de 600 lei pentru d. Staeger! Iar pentru
  membrii comitetului de conducere, aleşi de dansul, a fixat, tot
  prin testament o retribuţie lunară de 1500 lei.
  A desemnat Academia Română ca legatară universală, dar
  n’a uitat în testament pe săracii oraşului Bucureşti, cărora li se
  distribue în fiecare an de Crăciun şi de Paşti, ajutoare din
  fondul special Elias. N’a uitat nici de Azilul de noapte, nici de
  Societatea de Salvare, de Societatea pentru profilaxia
  tuberculozii, precum şi de diferite spitale şi societăţi de
  binefacere. A lăsat legate pentru facultatea de medicină,
  Fundaţia Universitară Carol I, pentru mai multe şcoli evreeşti
  şi româneşti, apoi unor temple israelite, câtorva rabini. A
  instituit bursa pentru studenţii meritoşi, etc. Chiar birjarului
  său i-a lăsat o sumă prin testament. Şi-a adus aminte până şi
  de servitori, de câţiva funcţionari mai mici…
  RUDELE
  Pentru rude a avut însă un tratament excepţional:
  — Eu am numai rude bogate — spunea el. — Ce rost are să
  le las moştenire.
  Fără să fie vanitos, a voit să rămâie oare cum anonim în
  binefaceri. Spitalul, din Bucureşti, care va costa peste o sută
  douăzeci de milioane, nu va purta numele lui, ci al tatălui său.
  Iar averea lăsată Academiei Române se administrează sub
  titlul: <> deşi — afară de dânsul — nimeni n’a donat, nici un
  leu.
 • — Invit pe toţi membrii familiei mele să contribue la această
  operă culturală şi filantropică — spunea el încă în viaţă.
  Rugămintea a repetat-o şi prin testament.
  Când a scris ultimele sale dorinţi, a pomenit pe un văr al său,
  domnul I. I. Manoach, care e bătrân şi din nenorocire orb. Şi-a
  mai adus aminte de o verişoară din Viena, dar nu-i ştia
  numele. Jacques Elias le mai dăduse ajutoare altădată. Acum
  îşi exprima dorinţa ca ambii să primească o pensie, cât vor
  trăi. Totuşi, dacă s’ar întâmpla — spune prevăzător testatorul
  — ca vreun membru al familiei mele uitat de mine, rudă până
  la al optulea grad, bărbat sau femee, să fie lipsit de mijloace,
  atunci, se va aproba eventual şi acestuia o pensie lunară, ca să
  poată trăi, „cât vor crede de cuviinţă membrii comitetului”.
  Ce au făcut rudele ?
  În primul rând, au dat în judecată Academia, cu gândul să
  anuleze testamentul. De contribuit la fondul familiei
  Menachem H. Elias, nici n’au visat. În schimb, s’au ivit 67 de
  persoane, ce se pretindeau a fi “rude sărace, până la al 8-lea
  grad”, ale defunctului Elias!
  Dl. prof.dr.Gr. Antipa membru în comitetul fundaţiei, delegat
  al Academiei Române, a avut mult de furcă cu adversarii —
  “moştenitorii bogaţi” — cari adoptaseră ca tactică în justiţie,
  tărăgănirea. Procesul ar fi putut dura la infinit, stingherind
  toate bunele intenţii, dacă d. prof. Antipa n’ar fi prins un
  moment favorabil, spre a sili pe moştenitori să convie la o
  tranzacţie. Ei au primit, odată pentru totdeauna, o sumă de
  vreo zece milioane lei şi s’au astâmpărat. În schimb, au mai
  rămas cele 67 de „rude sărace” pe cari d. dr. Antipa nu le-a
  şicanat. Ele au încasat până acum, aproximativ douăzeci şi
  cinci de milioane din averea destinată pentru „scopuri
 • culturale şi filantropice ”, şi primesc şi azi pensii lunare.
  „SĂ CHELTUEŞTI MAI PUŢIN DECÂT CÂŞTIGI”
  Fritz Staeger funcţionarul de încredere al lui Elias
  cel căruia ia cedat apartamentul
  Jacques Elias, deşi nu s’a însurat, totuşi n’a trăit prea retras,
  în fosta sa locuinţă din strada Corăbiei, se pot vedea şi azi
  vechile lui mobile, destul de frumoase. Primea des musafiri şi-i
  primea bine. Printre intimii şi prietenii lui, cu cari lua uneori
  masa acasă, sau la restaurantul „Continental” din hotelul cu
  acelaşi nume, proprietatea sa, erau : Principele Barbu Ştirbey,
  defunctul ministrul liberal Emanuel Porumbaru, d. Victor
  Antonescu, actualul ministru de externe, d. Emanuel Pantazi,
  avocat, prieten intim şi sfetnic — mai târziu executorul său
  testamentar — d. Jean Mitilineu şi alţii.
 • Hotelul „Continental” , din faţa Teatrului Naţional, era pe
  vremuri cel mai mare şi mai luxos din Bucureşti. Lui Elias îi
  plăcea să şadă în restaurant la o masă, în dreptul unei ferestre
  ce da în Calea Victoriei. Totuşi Jacques Elias nu era prea
  cheltuitor. Dimpotrivă, principiul lui era acesta : să ai tăria de
  caracter de a cheltui totdeauna ceva mai puţin, decât îţi este
  venitul. Oricât de infimă ar fi economia, te poţi considera om
  bogat. Cheltuind tot venitul, sau atacând capitalul, atunci —
  chiar dacă ai posibilitatea de a duce o viaţă largă — te poţi
  numi sărac. Risipa e amăgitoare : duce la dezastru.
  Acest principiu l-au adoptat şi membrii de conducere din
  comitetul fondului Elias. S’au creat, înţelepţeşte, mai multe
  capitole, cari ţărmuresc cheltuelile. Astfel s’au înfiinţat:
  1) Fondul pentru punerea în valoare a moşiilor lui Elias.
  2) Fondul pentru răscumpărarea datoriilor testamentare faţă
  de diferite persoane şi comunităţi.
  3) Fond pentru apărarea fluctuaţiilor de curs a efectelor şi
  prevenirea căderii valutelor. O diferenţă favorabilă de curs nu
  se adaugă la venituri, ci la acest fond. 4) Fondul de construcţii,
  din care se clădeşte acum spitalul dela şosea.
  5) Fondul cultural, din care se dă în fiecare an Academiei,
  două milioane de lei.
  6) Fondul de ajutorare a rudelor, cari — după cum am arătat
  — au primit până acum vreo 25 de milioane, în afară de cele
  zece milioane date „rudelor bogate”.
  Totuşi averea defunctului Elias a rămas întreagă, aşa cum a
  lăsat-o el. Tot ce s’a făcut, a fost realizat numai din venituri,
  cu toate greutăţile ce a avut de întâmpinat comitetul
  conducător al fundaţiei, din cari fac azi parte: principele B.
  Ştirbey, ca preşedinte, fost prieten al lui Elias, după cum am
 • arătat. Apoi d-nii: dr. Gr. Antipa şi Em. Pantazi, vicepreşedinţi
  şi d-nii prof. David Emanuel, prof. dr. G. Marinescu, prof. I .
  Simionescu şi prof. D. Voinov, ca membri. „Academia
  română” s’a dovedit ca o excelentă administratoare.
  DIFICULTĂŢI NEPREVĂZUTE
  Camera de fumat în care miliardarul îşi primea
  prietenii devenită sala de consiliu a
  fudanţiei Elias
  Deşi Elias era om de afaceri rutinat, totuşi el n’a prevăzut
 • scoborârile valutare vertiginoase, cari au micşorat foarte mult
  averea sa. N‘a putut prevedea nici măsurile, pe cari le-a luat
  consiliul comunal socialist, instalat după război la Viena.
  Reformele democratice postbelice au scăzut aproape la zero
  venitul palatelor lui Elias din capitala Austriei. El avea acolo
  nişte clădiri monumentale, cu sute de camere şi cu numeroase
  apartamente luxoase. Aceste palate situate pe cele mai
  principale străzi, de pildă în faţa celebrei biserici Votivkirche,
  abia aduceau atâta venit, spre a nu fi lăsate să cadă în ruină.
  O slabă fructificare au adus şi depozitele în numerar ale
  băncii. Banca Naţională a României nu numai că n’a bonificat
  nici o dobândă, dar a cerut chiar un comision de conservare
  pentru efectele depuse.
  Puteai spune că, printr’o energică si prudentă intervenţie a d-
  lui profesor dr. Antipa, delegat de Academie cu administrarea
  averii lui Elias în străinătate, au fost salvate multe bunuri ale
  acestuia. Astfel au fost, de pildă, diferite valori de bursă, circa
  vreo sută de milioane lei, aflate depozitate la unele bănci în
  străinătate. Delegatul Academiei a mai reuşit să obţie, la
  Viena, o reducere a taxelor succesorale, realizând astfel o
  economie de aproximativ 64 milioane lei. Se poate spune că
  averea lui Elias, este administrată în spiritul testatorului, cu
  economie şi prudenţă.
 • CASA DIN STRADA CORĂBIEI
  Imagine din apartamentul lui Elias
  Conform testamentului mobila trebuia sa rămână neschimbată,
  aşa cu a lăsat-o el…
  În fotografiile ce însoţesc acest articol, cititorii vor putea
  examina apartamentul în care a trăit Jacques M. Elias.
  Tablouri nu se prea văd pe pereţi. Mai mult oglinzi. N’a avut
  nici instrumente muzicale! Elias nu se pricepea în artă. Era
  străin şi de „politică”. Este interesant un triptic, având
  fotografiile, sub sticlă, ale părinţilor săi, fraţilor şi rudelor, din
  anul 1832 şi până la moartea lui. În special bătrânii soţi
  Menachem H. Elias, fondatorii familiei, au chipuri
 • caracteristice pe fotografii. Pe pereţi se mai văd şi alte
  tablouri mari, reprezentându-i pe bătrâni. În camera de
  consiliu, unde se întruneşte azi comitetul fundaţiei Elias, avea
  nişte fotolii largi, căptuşite cu piele roşie. Altă dată era aci
  camera de fumat. E impresionantă mai ales camera „tezaur”,
  cam întunecoasă, unde se văd case de bani aşezate dea lungul
  pereţilor. Dar azi „fundaţia” nu-şi mai ţine banii în acest
  „tezaur”, ci la Banca Naţională.
  MOARTEA LUI ELIAS
  Elias pleca des în călătorie: la Viena, la Paris, Berlin, unde
  avea afaceri. Când au năvălit nemţii în România, ştiindu-se
  urât de aceştia, s’a hotărit — de altfel cu mare greutate — să
  părăsească ţara. Prin laşi s’a dus la Petrograd şi de acolo la
  Stockholm. Totuşi, în tot timpul vieţii sale, fusese suspectat ca
  având simpatii cu germanii. Această ultimă călătorie i-a fost
  fatală. S’a îmbolnăvit, fără să-şi mai poată reveni complet. A
  mai activat şi după război, prin reînfiinţarea „Băncii Generale
  a României”, fostă, până la război bancă cu capital german şi
  care prezidase emisiunea bancnotelor de tristă memorie. După
  război, banca a fost reorganizată cu capital românesc, Elias
  primind să fie vicepreşedintele consiliului de administraţie.
  Dar marele bancher nu mai era în apele sale. În pragul celui
  de al optulea deceniu, la 13 Mai 1923, s’a stins în
  apartamentul său din strada Corăbiei no. 2. După cum am mai
  arătat, e a cedat, prin testament, apartamentul cu toată mobila,
  vechiului său slujbaş din anul 1883, d. Fr. Staeger, care nu la
  părăsit niciodată. D. Staeger a fost obligat, prin testament, să
  nu schimbe mobila, care a rămas ca un fel de expoziţie.
 • Paravan din casa Elias pe care sunt puse fotografiile
  părinţilor şi a rudelor miliardarului
  Elias avea grozavă teamă să nu fie înmormântat de viu. Când a
  simţit că moare, a cerut ca trupul său neînsufleţit să fie păstrat
  şaptezeci de ore, nu ca la evreii habotnici, cari fac
  înmormântări pripite. Apoi, a pretins ca, înainte de a fi
  înhumat,
  inima să-i fie străpunsă de un stilet. Aşa s’a şi făcut!
  Deşi a lăsat toată averea sa în România, legatar universitar
  fiind Academia Română, totuşi a cerut ca trupul lui neînsufleţit
  să fie transportat la Viena şi înmormântat, după ritul mozaic,
  cu ceremonie foarte simplă, alături de fratele său Abraham şi
  cumnata sa Paulina, aflaţi în cimitirul israelit-spaniol din
  capitala Austriei.
  CUVÂNTUL ACADEMIEI ROMÂNE
  În “numele culturii române“, d. prof. dr. Gr. Antipa,
  vicepreşedinte al fundaţiei Elias, a rostit, la prilejul cuvenit, o
  cuvântare, în Templul cel mare al evreilor de rit spaniol din
  Bucureşti, spunând între altele:
  Viaţa, sentimentele nobile şi patriotismul lui Jacques Elias
  merită într’adevăr a servi de pildă tuturor cetăţenilor acestei
  ţări: a muncit fără odihnă până la cele mai adânci bătrâneţi,
  a adunat ca o albină, fără a cheltui pentru sine decât strictul
  necesar al unui traiu de o modestie exemplară şi a destinat
  apoi tot fructul muncii sale realizării unui măreţ ideal, pe
  care l-a meditat în lunga sa viaţă şi care este, după Elias:
  „înălţarea patriei prin crearea de instituţii de cultură, de
  preferinţă de cultură practică şi înfrăţirea fiilor ei prin
  tovărăşia de munca, de bucurie şi de suferinţă.
  Voi adăuga doar că Jacques M Elias a fost ales în anul 1993,
  post-mortem, membru al Academiei Române, că a fost declarat
  cetă ean de onoare al Bucure tiului, că numele său a fost dat  
  unei străzi centrale din capitala României i deasemenea
  liceului din Sascut. Dar şi că pe site-ul Spitalului Elias
  filantropul căruia instituţia medicală îi datorează existenţa nu
  este pomenit nici măcar în treacăt. Voi încheia cu o constatare a
  marelui istoric Nicolae Iorga:
  Numai boierii din alte vremuri învă aseră na ia noastră cu  
  astfel de largi danii, iar de la ei nimeni până la Jacques Elias,
  nici dintre urma ii lor, nici din rândurile burghezilor boga i  
  nu i-au imitat. Dar importan a socială a testamentului lui
  Jacques Elias nu stă numai în aceea că el aminte te tradi iile  
  acestei ări în ce priveşte datoriile clasei avute fa ă de ob te, ci  
  şi faptul că el lasă întreaga avere pentru cultură. Se vor face
  din banii săi şcoli, unde se vor primi elevii fără deosebire de
  naţionalitate. El a înţeles că aceea ce lipseşte ării noastre
  este cultura răspândită în masele adânci populare şi de aceea
  n-a ezitat să renun e la orice gând şi să dea acest mare
  exemplu de generozitate umană, pentru a se face mai multă
  lumină în sufletele fraţilor săi, pe pământul unde a trăit”.
  Surse: “Realitatea ilustrată” – articolul semnat Alex. F. Mihail
  în numărul din 21 octombrie 1936