text primit de la

Romania Magnifica

 

*
„Ce să vă spun? Iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia diplomaţii croiesc carte şi rezbele, zugrăvesc împărăţii despre care lui nici prin gând nu-i trece, iubesc acest popor care nu serveşte decât de catalici tuturor acelora ce se-nalţă la putere, popor nenorocit care geme sub măreţia tuturor palatelor de gheaţă ce i le aşezăm pe umeri.
Pe fruntea lui străinii scriu conspiraţii şi alianţe ruso-prusace, pe seama lui se croiesc revoluţii grandioase ale Orientului a căror fală o duc vreo trei indivizi, a căror martiriu şi dezonori le duce poporul, sărmanul.”
Mihai Eminescu
CE SĂ VĂ SPUN? IUBESC ACEST POPOR…
(manuscris 2257)
TEORII ŞI OPINII POLITICE
OPERE POLITICE II
Editura TIMPUL, Iaşi – 1998