Ciobotaru Dinu
102 aprobate

dinu_ciobotaru@yahoo.com
89.165.250.222

 

În răspuns la gmbplay.

gmbplay istețule în dezinformare ! Consider că vrei să duci în derizoriu o tragedie ce se petrece, în prezent, cu cetățenii României. Ești probabil unul dintre apărătorii celor ce au înstrăinat bunurile proprietate publică a cetățenilor României, către investitorii strategici (a se citi jefuitori strategici). Activele românilor, bunuri proprietate publică, au fost râvnite de cei care l-au acaparat azi. România a fost jefuită, bunurile proprietate publică au fost înstrăinate, după anul 1989. Anul 1989 a însemnat începutul pregătirii psihice a românilor pentru cele ce urmau referitor la jefuirea bunurilor proprietate publică a românilor, prin promovarea sloganului;…„Proprietatea publică este sursa neglijenței și a risipei” slogan lansat de unii de la „Ștefan Gheorghiu” actualul S.N.S.P.A. Economiști, care mai de care mai școlit, exemplu Mugur Isărescu, au susținut legile care au creat dezastrul economic și social, respectiv; legea de privatizare și legea de restituire a proprietăților, legi fără norme clare de aplicare și care au permis jaful și înstrăinarea bunurilor proprietate publică. S-a ajuns la înstrăinarea rezervelor minerale ale țării, a petrolului, a gazelor, prin coruperea, de către cei interesați în acapararea activelor țării, a factorilor de decizie din statul român. Articolul 136 aliniatul (2) prevede faptul că; ”Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale”. Aliniatul (3), prevede; ”Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele natural ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusive al proprietății publice.” Bunurile proprietate publică au fost înstrăinate contrar prevederilor Constituției României care la articolul 136, aliniatul (4), menționează expres faptul că; ”Bunurile proprietate publică sunt inalienabile”, adică NU SE POT ÎNSTRĂINA. Aliniatul (4) precizează; ”În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică”. Întreb dacă există un caz, în care organele procuraturii române, a anchetat a trimis în judecată măcar un ”individ” care a inițiat, promovat și a supus aprobării, legi în parlament, ori hotărâri de guvern, prin care se înstrăinează bunurile proprietate publică. A concesiona sau a închiria unei entități străine, unui capital străin, bunurile proprietate publică înseamnă ÎNSTRĂINARE. Petrolul românesc, ajuns la satul austriac, este prelucrat în afara Românei. ROMÂNIA TREBUIE SĂ CUMPERE ACUM BITUM PENTRU INFRASTRUCTURA ȚĂRII DE LA AUSTRIECI LA PREȚURI MULT MAI MARI COMPARATIV CU COSTURILE DE PRODUCȚIE. SĂ AMINTIM DE ESCALADAREA PREȚULUI ASTĂZI LA OȚEL BETON SAU ALTE MATERIALE DE CONSTRUCȚII PRECUM CIMENTUL, MATERIALE CARE SUNT PRODUSE DE STRĂINI, LA NOI, CU MATERIA PRIMĂ FORȚA DE MUNCĂ ROMÂNEASCĂ ȘI POLUAREA MEDIULUI DIN ROMÂNIA. ADIO AUTOSTRĂZI, ADIO DEZVOLTARE A ROMÂNIEI. Înstrăinarea bunurilor proprietate publică, a utilităților publice, distribuția de energie electrică, apă, gaze, telecomunicații, alte bunuri cu consumatori captivi, este cauza dezastrului economic și social din România, una din țările cu cel mai scăzut nivel de trai din Uniunea Europeană. Coloana a 5-a din România, susținătorii ”investitorilor strategici” adică a jefuitorii țării, abat atenția românilor de la adevăratele cauze ale dezastrului economic și social actual al țării, inventând și publicând prin mas media controlată de ei, subiecte laterale sau cele care incită instituțiile satului român, la certuri interminabile, în timp ce ”investitorii strategici” jefuiesc în voie. ÎN FINAL ÎNTREB DE CE MAI ESTE NECESARĂ NAȚIONALIZAREA ?, atâta timp cât în Constituția României se prevede expres faptul că bunurile proprietate publică nu se pot înstrăina sunt INALIENABILE. Curtea Constituțională să declare aceste legi ca fiind neconstituționale iar organele procuraturii să ancheteze pe inițiatori, pe cei care le-au promovat și pe cei care le-au aprobat. România a ajuns mai rău ca ultima colonie de pe glob. Astăzi coloniile s-au trezit și i-au alungat pe ”investitorii strategici”. Unii dintre acei alungați(G.D.F – Suez devenit apoi EON Gaz), au găsit teren fertil în România. A învinui poporul român de toate relele ce s-au întâmplat după 1989, este o gravă eroare. Vezi personalitățile, ori pe nepoții și fii foștilor iudeo-bolșevici cominterniști, ori alți neprieteni, care au deținut funcții de decizie în politica economică și socială a României de după anul 1989. Întreb pe un șef de guvern, oarecare ar fi culoarea politică, cum poți conduce economia unei țări dacă activele țării, în cea mai mare parte, sunt în proprietatea străinilor ?