Gheorghe
mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com
moise.prorocul@gmail.com
178.138.97.140

În răspuns la Vasilică Militaru – Asociația Neamul Românesc.

_ @(* Vasilică Militaru – Asociația Neamul Românesc 18 decembrie 2021 la 12:03 am: … & …
-1) „În final redau un fragment din Credința Neamului Românesc: „Dialog în chilie. Redăm dialogul purtat cu părintele Iustin Pârvu în chilia sa.
-Părinte Iustin, ştim că aţi făcut parte din Frăţiile de Cruce legionare în perioada dinaintea arestării (14 mai 1948). Eraţi monah şi preot, aveaţi Mănăstire, aveaţi Biserică. Ce anume v-a nemulţumit şi aţi căutat în Frăţia de Cruce?” *)

_(Q-?!!!): … -Vasilică Militarul (zicînd „știm că …”), …de unde „știați voi” detalii despre Frățiile de Cruce Legionare, iscodind nemulțumirile monahului Iustin Pârvu, și de ce nu precizezi și interogatoriul pe care l-ai făcut despre „numele celor din Frăția de Cruce” (?), …sau, reformulînd întrebarea: -„Pentru cine lucrai cînd făceai astfel de investigații ?”

-2) *„Vasilică Militaru – 18 decembrie 2021 la 12:03 am: …(.);
-Atunci, să înţelegem că Biserica are nevoie de duhul legionar?
-Ce duh legionar! Biserica trebuie să dobândească mai întâi duhul creştin …”.*

– Ia „Amin!-te”: …-„Ortodoxia” are Duhul Creștin implicit în „Tradițiile / Datinile, Ancestrale Creștinești – Primordiale”, fără echivalent în alte „religii / culte religoase / secte”, …„Tradiții / Datini” care au fost și sînt transmise din moși – strămoși, pînă în ziua de Astăzi – 18 Decembrie 2021, …

dar pe care, „nu le agreezi pentru că nu le înțelegi”, inclusiv și implicit nu știi „să le tîlcuiești”, …ca „să poți să vezi Duhul Creștin – Ortodox” (_ Apocalipsa 3/1-3,17-2021,22), …

context în care, dacă binevoiești, te rog să-Mi răspunzi (și) la întrebarea: …

-*Ce reprezintă „pentru voi” Sfeșnicul, …și dacă are mai multe brațe – cîte ?* (vezi) _ Marcu 4/3-2021,(22-25).

_ Ioan 4/25,(26: -„Eu cel care am scris acest comentariu, sînt Acela” / „Fiul Omului” (citește / coroborează) _ 2 Petru 1/19-2021; _ Fapte 3/16-2021,(22); _ Ioan 8/2021,28; _ Galateni 4/4; _ Matei 11/19; 18/11; _ Isaia 42/1-9; _ Matei 12/17-2021; _ Isaia 6/8-(13 _ Poporul Roman); 9/1,2,(6); 52/6 _ Iată-Mă!; _ Daniel 12/4,(7-Poporul Roman),9,(13); _ Romania 10/4,(14-Cum?!!! _ Isaia 65/1),16-2021; _ Matei 10/34; _ Isaia 53/1-11; 55/1-11.