BATAIA DE JOC A ICCJ
Potrivit art. 126 alin. 6 din Constituția României, instanțele de judecată au rolul de a efectua controlul judecătoresc al actelor normative emise de autoritățile publice.
Adică, în cazul stării de alertă, instanțele judecătorești trebuie să ”vegheze” ca Guvernul să nu își depășească competențele și să prelungească după bunul plac starea de alertă, fără îndeplinirea criteriilor prevăzute de lege și să nu restrângă alte drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor, în afara celor prevăzute de Legea nr. 55/2020. În cazul în care HG urile sunt adoptate cu încălcarea legii și a Constituției, instanțele de judecată trebuie să aplice sancțiunea anulării HG urilor.
În dosarul nr. 350/33/2020, la data de 17.06.2021, Curtea de apel Cluj a anulat parțial HG nr. 531/2021, respectiv normele care prevedeau condiționarea drepturilor și libertăților cetățenilor de prezentarea dovezii testării/vacc…/trecerii prin boală.
Împotriva acestei hotărâri a Curții de Apel Cluj au formulat recurs toate părțile din dosar.
Recursurile au fost înregistrate la ICCJ la data de 09.07.2021.
Înalta Curte a ”binevoit” să dea termen pentru soluționarea recursurilor la data de 07.04.2022.
În condițiile în care hotărârea primei instanțe anula parțial o hotărâre de Guvern prin care se condiționau drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor de testare/vacc…/trecere prin boală, fără să existe vreo lege în acest sens, iar măsurile instituite au afectat toți cetățenii țării și au generat numeroase critici în rândul cetățenilor, ICCJ a zis că va analiza peste 9 luni recursul.
Procedând în acest mod, ICCJ i-a permis Guvernului să emită în continuare hotărâri nelegale, care să conțină aceleași norme.
Practic, ICCJ a încălcat dreptul de acces la justiție al cetățeanului (prin termenul pe care l-a stabilit pentru judecata cauzei), și-a încălcat rolul constituțional de menținere a echilibrului în stat, pentru că a refuzat, indirect, să analizeze cauza, stabilind un termen foarte lung.
Mai mult, ICCJ a ignorat și Decizia CCR nr. 392/2021 conform căreia acțiunile împotriva HG urilor ar trebui soluționate în termenul de valabilitate al acestora, de maxim 30 zile.
Dna Kapza și dl. Marian Mihai au depus cereri de preschimbare a termenului prin care au solicitat ICCJ să stabilească un termen scurt pentru soluționarea recursului.
ICCJ a stabilit termen la 04.11.2021, adică peste aproape 1 lună și jumătate (termen mai lung și decât termenul de aplicabilitate al unei HG, de 30 zile).
Se poate observa, astfel cum Curtea Supremă a României ”închide ochii” la ceea ce face Guvernul, oferindu-i timp să facă orice dorește.
Aceasta este o altă dovadă că democrația și statul de drept au dispărut din România, ele fiind simple sloganuri trâmbițate la TV.
Ieri, Curtea de Apel Cluj a pronunțat o altă hotărâre importantă pentru noi toți. A anulat integral HG-ul aplicabil în prezent prin care ni se restrâng drepturile și libertățile fundamentale.
Când va soluționa ICCJ recursul la hotărârea de ieri? Peste vreo 2 ani?