Cu tot respectul cuvenit, facem cunoscut cinstitelor fețe bisericești urmatoarele, în legătură cu adresa nr.269/2005:

1. Monumentul mareșalului Ion Antonescu aflat în curtea Bisericii Sfinții Constantin și Elena din Parohia Parcul Călărași a fost ridicat de Uniunea Vatra Românească, pe cheltuiala noastră și a domnului prof.dr. Iosif Constantin Drăgan, președintele de onoare al Uniunii Vatra Românească, și cu parteneriatul mai multor asociații și fundații culturale cu vocație civică și patriotic, având îndeplinite toate formalitătile prevăzute de lege;

2. Apariția ulterioară a Ordonanței nr.31/2002 nu are nici o legătură cu prezența monumentului în curtea bisericii, al cărui sens este cunoscut de orice bun român: Biserica Sfinții Constantin și Elena este ctitoria mareșalului și a soției sale Maria. Intentia noastră este sä ridicăm cât de curând un monument similar și întru pomenirea Mariei Antonescu. Deși nu suntem de acord cu ordonanța amintită, pe care o considerăm un act iresponsabil al guvernului care a promovat-o, vom remarca faptul cä în textul ordonantei 31/2002 este incriminat „cultul persoanelor vinovate de sâvârșirea unor infractiuni contra păcii și omenirii”, iar nu acesta este scopul în care a fost ridicat monumentul. Aflat în curtea bisericii pe care mareșalul a construit-o, iar nu într-un spațiu public, bustul lui Ion Antonescu are o singură semnificatie, cea votivă, aducând numele ctitorului la cunoștința celor ce trec pragul sfintei biserici.

3. Singură inscripția de pe soclu – „erou national” , poate suscita unele discuții. După părerea noastră oricând se poate întâmpla ca aceeași persoanä, privită din unghiuri de vedere diferite, unora sä le pară erou national, iar altora infractor „contra păcii și omenirii”. Sunt multi românii care, la fei ca și totalitatea membrilor Uniunii Vatra Româneascä, îl prețuiesc pe mareșalul Ion Antonescu ca pe un erou national. Menționăm că la mijlocul anilor 90, Uniunea Vatra Românească și numeroase alte organizații, în primul rând organizațiile revolutionarilor din Timișoara, au înscenat la Timisoara rejudecarea mareșalului Antonescu și a colaboratorilor săi de către societatea civilă, de către un juriu alcătuit din personalități reprezentative pentru societatea românească academică și politică. La capătul acestui exercitiu de demnitate și responsabilitate civică juriul s-a pronuntat în unanimitate pentru condamnarea modului în care s-a desfășurat procesul mareșalului, pentru rejudecarea procesului și pentru scoaterea mareșalului și a colaboratorilor săi de sub acuzațiile în temeiul cărora au fost condamnați la moarte și decădere civilă.

4. În temeiul celor de mai sus, Uniunea Vatra Românească se consideră a fi singura persoană juridică răspunzătoare de prezența monumentului Ion Antonescu în curtea bisericii.

În același timp noi ne asumăm drepturile și obligațiile ce ne revin în calitate de inițiatori și proprietari ai amintitului monument și nu admitem ca de soarta și de integritatea fizică a monumentului să decidă altcineva, fără consimțământul nostru, fără a fi consultati, indiferent care ar fi acea autoritate dispusă să ignore drepturile și obligațiile organizației noastre. Vom chema în judecatä pe cei care vor afecta starea monumentului și vom cere daunele cuvenite.

5. Facem cunoscut pe această cale tuturor celor interesați că suntem deschiși oricărui dialog pe acest subiect, inclusiv în legătură cu sponsorizarea, proiectarea și executarea monumentului votiv dedicat amintirii ctitorei Maria Antonescu.

 

 

Cu urări de bine,

Prof. Ion Coja

Președintele filialei București a UVR și al LICAR

Bucureçti, 21 februarie 2005