IMNUL UNIREI

de IOAN BĂILĂ

 

 

 

Neam român, din patru unghiuri, fruntea ţi-o ridică sus

Căci din somnul cel de moarte înviat-ai ca Iisus!

Lanţul sclavului de veacuri azi îl scuturi la pământ,

Iar duşmanii tăi ca pleava umblă-acum bătuţi de vânt.

Cei ce-au vrut ca să-ţi răpească legea ta şi graiul tău

Au ajuns de-ocara lumii sub blăstămul cel mai rău.

 

 

Neam român, ridică-ţi glasul, căci şi cerul şi pământul

Vreau acum să te asculte, să-ţi audă azi cuvântul.

În cetatea cea strabună, ridicată de Traian,

Azi se-nalţă-a doua oară falnic vulturul roman

Şi cu ochii lui cei ageri spintecă vazduhul mare

Neamului român sa-i pună nouă şi mai largi hotare.

 

 

Neam român, indreaptă-ţi ochii spre cetatea-n care-odată

A intrat Mihai Viteazul cu viteaza lui armată.

Nu vedeţi voi pe ruina zidurilor învechite

Umbra lui, care vesteşte vremurile împlinite

De-a lua în stăpânire pe vecia vecilor

Ce duşmanii îi răpiră tâlhăreşte, prin omor?

 

 

Neam român, tu şi urechea ţi-o apleacă şi ascultă,

Căci povestea ta e lungă şi durerea ta e mută.

Mut ai fost tu până astăzi şi de-ai vrea ca să mai taci

Ar vorbi în lumea largă petrile pe care calci.

Schingiuirile lui Horia cum pot rămânea uitate?

Horia care-ntâiu strigase:”Impărate, fă dreptate!”

 

 

Neam român, până acuma toate ţi-au fost în zadar

Şi revolta cu puterea, ca şi ruga la altar.

Căci duşmanii te-mpărţiră – să te poată stăpâni.

Astăzi insă într-un cuget şi-ntr-un simţ ne vom uni

Şi vom spune-n lumea mare că suntem aceiaşi fii

Noi români din patru unghiuri şi din patru-mpărăţii.

 

 

 

 

Nota biografica:

 

Au fost trei frati Baila, care au facut parte din marea familie de preoti Baila din satul Vale (de la 1512 pana in 1910):

 

1. Ioan Baila (1879 – 1929) – poet si ziarist din satul Vale, com. Saliste, jd. Sibiu.

Imnul Unirei a fost tiparit pe foi volante in 100.000 exemplare, care au fost impartite gratuit participantilor la Adunarea de la Alba Iulia. Imnul a fost tiparit in volumul “Zbuciumul Ardealului”, Bucuresti 1918.

 

2. Nicolae Baila – profesor si actor, secretar al ASTREI Sibiu, directorul teatrului german din Sibiu, prieten cu George Cosbuc. A militat pentru teatrul in limba romana. La Adunarea de la Alba Iulia a recitat poezia “Imnul Unirei”.

 

3. Constantin Baila – inginer agronom.

 

Toti fratii Baila si-au facut studiile superioare la Viena. Au fost militanti activi pentru unire.