Iisus Hristos nu a fost evreu?

 

„Dl. Coja , antisemit cu diplomă , știe adevărul”

 

Am primit pe face-book mesajul de mai jos. Nu știu să umblu pe face-book. Primesc, citesc, dar nu știu să răspund…

 

Profit de ocazie și îmi cer scuze de la cei, foarte mulți care îmi scriu și nu le pot răspunde! Am auzit că ar fi simplu, dar… Asta e situația!

 

Așa se face că răspund public unui mesaj primit pe face-book. S-ar putea să nu fie corect din partea mea. Norocul nostru este că mesajul primit este semnat cu caractere ebraice, adică este, practic, anonim. Nu aduc nimănui vreun prejudiciu personal dacă reproduc citatul, iar apoi îl voi mai și comenta.

Iată mesajul primit:

 

„Cine spune că Iisus nu a fost evreu este un analfabet notoriu. Chiar Dl. Coja , antisemit cu diplomă , știe adevărul. Așa că, imbecilii mei, spălați-vă pe gură înainte de a afirma prostia sfruntată, că Iisus nu a fost evreu. Dobitocilor, întoarceți-va la școala primară.”

 

Două lucruri se cer reținute și lămurite: (1) cum că eu aș fi „antisemit cu diplomă”, dar că, în ciuda diplomei, (2) știu bine și recunosc că Iisus a fost evreu…

 

Povestea cu antisemitismul meu, o las pe altădată. Voi spune doar că dacă eram atât de anti-semit cum mă consideră anonimul israelit, aș fi spus până acum ce știu eu despre Iisus, cât a fost sau nu de evreu!

 

Și ce știu eu? Nu pot să știu ce știu decât din citite! O vreme am știut și eu, ca tot omul, că Iisus este – a fost evreu! Adică ce am aflat citind Evanghelia. Sau auzindu-l pe Țuțea că el, ca bun creștin, nu poate fi anti-semit, adică dușman sau adversar al poporului din care s-a născut Fiul Domnului! Poporul pe care Dumnezeu l-a ales ca din stirpea sa să se ițească Mântuitorul Omenirii!

 

Cu vreo 20 de ani în urmă însă, iubite anonim israelit, mi-a căzut în mână din întâmplare un text, al unui necunoscut – la vremea aceea: BENJAMIN H. FREEDMAN. Și, iată, se fac 20 de ani de când eu tac pe acest subiect, adică n-am mai spus nimănui că există acest text foarte anti-semit și foarte documentat anti-semit, al mai sus numitului evreu, care susține că Iisus NU A FOST EVREU. Și o face, adică susține această teză, cu argumente imposibil de ignorat!

 

Mă obligați, iubite anonim ce ești, să fac deci cunoscută existența acestui text, în primul rând ca să vi-l recomand cu toată căldura! M-ar interesa – nu numai pe mine, argumentele cu care îl veți combate! Este un text care aduce mari deservicii propagandei evreiești oficiale sau oficilaizate.

 

După ce veți citi acest text o să ziceți că „dl Coja”, dacă s-a abținut 20 de ani să-l popularizeze, să facă caz de text, adică s-a ferit „să le-o facă” evreilor, înseamnă că nu e chiar așa de anti-semit, banditul! O fi el anti-semit, dar nici chiar „cu diplomă”! Sper că vă veți retrage precizarea, chiar dacă ea aparține mai degrabă limbii române, ca formă nouă a superlativului: prost cu diplomă, impostor cu diplomă, incult cu diplomă, anti-semit cu diplomă, semit cu diplomă – cazul anonimului… Etc… Adică foarte prost, foarte anti-semit, foarte semit etc.

 

Benjamin H. Freedman, așadar… Este azi un nume cunoscut, mai ales pe Internet, unde este mereu pomenit în legătură cu politica americană la vreme de război mondial, în legătură cu înființarea Israelului, fiind acest evreu un personaj aflat în mijlocul evenimentelor politice de anvergură mondială în prima jumătate a veacului trecut. Dar nu l-am găsit până acum de nimeni citat în legătură cu „problema” evreității lui Iisus: chiar a fost / n-a fost evreu?!

 

BENJAMIN H. FREEDMAN, mare personalitate americană și evreiască, este categoric: IISUS NU A FOST EVREU. Și încearcă să-l convingă în acest sens pe un alt evreu, persoană de mare calibru intelectual și acesta.

 

Susține anti-semitul cu șapte diplome că în textul biblic de la care a pornit teza că Iisus a fost evreu, cuvîntul cheie are sensul „din Iudea”, „judean”, iar nu „evreu”, temenul iudeu  sau  judean, la vremea aceea, neavând sens etnic sau religios, în măsura în care provincia romană Judea era un mozaic de neamuri și credințe. Cam cum ai spune despre cineva că este elvețian sau american ori sovietic… Nu înseamnă asta nimic ca apartenență etnică sau confesională.

 

Sensul celebrei inscripționări Jesus Nazarenus Rex Judaeorum ar fi „Iisus Nazarineanul Conducătorul iudeenilor”. Sensul „Regele Evreilor”, sens incorect, susține acest evreu …negaționist, a fost introdus în traducerea făcută din latină în limbile moderne, în cazul limbii engleze după secolul al 18-lea…

 

Îl citez pe acest veritabil Freed-man: „În timpul lui Ponțiu Pilat istoria nu a înregistrat în Iudea niciun grup etnic care să fi fost numit „evrei” (Jews), și nici în altă parte a lumii!” Interesantă și ciudată vorbă!… Cu referință la cei ce aveau o anumită credință religioasă, termenul care circula era farisei, ne spune Benjamin. Iar credința lor, spune același, am putea-o numi ca fariseism! Evident, fără conotațiile mai recente și peiorative ale termenului.

 

Nu am pretenția că am făcut un rezumat corect acoperitor al tezei evreului apostat. Text de câteva zeci de pagini… Dar că acest evreu, evreu dintre cei mai reprezentativi, respinge ideea că Iisus a fost evreu, este lucru sigur. Și o respinge cu profesionalism, nu așa cum resping unii teza romanității nostre…

 

Totul se petrece într-o scrisoare deschisă adresată de Benjamin H. Freedman altui mare evreu, dr. David Goldstein, evreu care și el a abandonat „fariseismul” și s-a botezat catolic…

 

Eu am luat cunoștință de acest text prin volumul Întâmplările sunt întâmplări și faptele sunt fapte, cu subtitlul Adevărul despre cazari, traducere din limba engleză de Traian Golea, Comentariu Simion Ghinea, Editura Elisavaros 1996. Autor, Benjamin H. Freedman. Sursa textului este FATIMA CENTER, SERVANTS OF JESUS AND MARY, RTE 30, BOX 281, CONSTABLE, NY 12926-9989.

 

Cred că traducerea ar trebui revizuită de un specialist.

 

Dar imperfecțiunile traducerii nu ne împiedică să ne dăm seama că textul trebuie sau poate să fie luat în serios!… Nu numai cu privire la Iisus – cât a fost de evreu, ci și în problema kazarilor, a talmudismului – așa numește autorul religia evreilor, acesta fiind termenul cel mai potrivit, se pare. Și altele.

 

În mod deosebit mi-au atras atenția argumentele prin care este respinsă ideea că ar exista o tradiție iudeo-creștină, o cultură și o lume iudeo-creștină! Citez din nou:

 

„În lumina a ceea ce noi știm azi, cum poate să existe ceva ca „iudeo-creștin”?! Bazat pe ceea ce se știe, „iudeo-creștin” este ceva tot atât de nerealist ca și cum am spune că ceva este „rece-cald”, „tînăr-bătrân”, „greu-ușor” sau, despre o persoana, că ar fi „sanătos-bolnav”, „sărac-bogat”, „prost-deștept”, „ignorant-educat” sau „fericit-amărît”. Aceste cuvinte, iudeu și creștin, sunt cuvinte antonime, nu sinonime, după cum ar dori așa-zișii sau auto-proclamații „evrei” că creadă creștinii. Se aruncă mult nisip în ochii creștinilor.” (pagina 79-80) (Notă: în textul și terminologia lui Benjamin Freedman prin „așa-zișii sau auto-intitulații „evrei” s-ar înțelege evreii proveniți din kazari, net majoritari în comparație cu evreii biblici! Din păcate…)

 

Nu-i împărtășesc concluzia, dar argumentele sale nu pot fi nesocotite și, după părerea mea, ne sunt de acum înainte indispensabile ca să putem vorbi, cu mai mare exactitate și acuratețe, de iudeo-creștinism! S-a cam abuzat de acest termen!

 

Încă de la începutul acestor rânduri am atras atenția asupra cuvîntului întâmplare, subliniindu-l. Ea, Dînsa, Dumneaei Întâmplarea a făcut ca Anonimul israelit să-mi scrie, iar eu să nu știu să-i răspund tot pe face book! Nu se mai ajungea la acest text public, care, zic eu, este probatoriu pentru anti-semitismul meu. M-am ferit să fac publicitate ideii că Iisus Hristos nu ar fi fost evreu!… Ar fi fost prea pe față anti-semitismul meu… Iar eu vreau să nu se știe că sunt și, în cel mai rău caz, să nu se știe cât sunt de anti-semit, în ce proporție!

 

Închei postulând: Întâmplarea este denumirea pe care ateii I-o dau lui Dumnezeu, intervenției Acestuia în viața noastră! (Apud EINSTEIN, alt evreu…, care, în loc de întâmpare, se gândea la termenul coincidență. Tot un …drac!)

 

Deci voia Domnului a fost ca să se afle ce știu eu despre evreitatea lui Iisus. Mai pe franțuzește, Tu ai vrut-o, Georgel Dandin…

 

Și mai zic o dată: Eu nu știu nimic. Știu numai ce zic alții!

 

Anonimul israelit zice că Iisus a fost evreu, marele evreu Benjamin H. Freedman spune că Iisus NU a fost evreu! Mai spune și altele…

Voi reveni!

 

ION   COJA